Věděli jste, že pod povrchem půdy je více života než nad ním? Jen v jedné polévkové lžíci půdy se nachází 50 miliard mikrobů. Ačkoli jsou mikroorganismy pouhým okem neviditelné, jsou pro zdravou půdu nezbytné, protože ovlivňují její strukturu (neboli ornici) a úrodnost.

Co jsou mikroorganismy?

Mikroorganismy jsou mikroskopické organismy, které žijí ve všech částech biosféry včetně dna oceánů a vysoko v atmosféře. Mohou to být jednobuněčné nebo mnohobuněčné organismy a patří mezi ně všechny bakterie, archea, prvoci na planetě a mnoho druhů hub a řas.

Představte si špetku půdy, která neváží víc než kancelářská sponka. Tato půda obsahuje:

Proč jsou mikroorganismy důležité?

Mikroorganismy hrají klíčovou roli při rozkladu (rozkladu organických látek) a koloběhu živin a vody pro naše rostliny a plodiny. Rozkládající se organická hmota poskytuje mikroorganismům energii pro jejich růst a dodává uhlík pro tvorbu nových buněk. Když mikroorganismy pomáhají rozkládat organickou hmotu, uvolňují do půdy důležité živiny a oxid uhličitý, vážou dusík a pomáhají přeměňovat živiny na minerální formy, které mohou rostliny využít prostřednictvím procesu zvaného mineralizace. Kromě toho, jak se tyto mikroorganismy pohybují v půdě, provzdušňují ji, čímž pomáhají zlepšovat odvodnění a strukturu půdy.

Vzhledem k roli, kterou mikroorganismy hrají v životním prostředí, je „živá půda“ jedním z nejcennějších ekosystémů na Zemi, který pomáhá regulovat klima, zmírňovat sucha a záplavy a filtrovat vodu.

Jak podpořit užitečné mikroorganismy na zahradě

Půdní mikroorganismy potřebují ke svému rozvoji totéž co my: potravu, vodu a kyslík. Domácí zahrádkáři mohou pomoci podpořit užitečné mikroorganismy a zlepšit tak úrodnost a strukturu své půdy několika způsoby:

  • Přidejte na zahradu kompost. Protože uhlík je pro mikroorganismy primárním zdrojem energie, potřebují ke svému rozvoji velké množství organické hmoty. Přidáním kompostu na zahradu jim zajistíte stálý přísun organické hmoty. Přečtěte si náš tip, jak kompostovat.
  • Vysazujte krycí plodiny. Krycí plodiny poskytují živou půdu. Přečtěte si naše tipy o krycích plodinách a zjistěte, jak vybrat správné krycí plodiny pro vaši zahradu.
  • Udržujte půdu dobře zavlažovanou. Mikrobům se daří v mírných teplotách a vlhké půdě. Pokud zůstane půda holá a suchá, vysoké teploty mohou mikroorganismy zahubit.
  • Vyvarujte se fyzického narušování. Jakmile je půda narušena například obděláváním nebo zhutňováním, narušuje se struktura půdy a návyky mikroorganismů, které v ní žijí.
  • Mulčujte záhony. Mulčování organickou hmotou, například listím nebo jehličím, pomáhá udržet vlhkost v půdě a zároveň dodává organickou hmotu zpět do půdy.
  • Vyhněte se pesticidům. Chemické pesticidy, herbicidy, fungicidy a hnojiva mohou zničit celé populace mikroorganismů v naší půdě. Volte raději organická hnojiva, jako je kompost a hnůj, která v průběhu času uvolňují živiny do půdy a nezanechávají dlouhodobá rezidua jako mnohá chemická hnojiva.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.