Trojrozměrný model je digitální soubor objektu, který byl vytvořen pomocí 3D CAD softwaru nebo 3D skenováním. Obvykle se zobrazuje jako dvourozměrný obraz pomocí 3D vykreslování nebo vizualizace. 3D model je 3D soubor, který potřebujete k vytvoření 3D tisku! 3D model a 3D soubor mohou být synonyma, i když to není úplně totéž. Termín 3D model označuje objekt, zatímco 3D soubor označuje objekt i odpovídající typ souboru. Například soubor Solidworks a soubor STL jsou oba 3D soubory a mohou reprezentovat stejný 3D objekt/model, ale činí tak odlišným způsobem, a proto se jedná o různé 3D soubory.

Existují dvě hlavní reprezentace 3D modelů. Model tělesa definuje objem objektu, který reprezentují. Modely tělesa jsou užitečné pro inženýrské simulace, jako je analýza zatížení nebo analýza přenosu tepla. Povrchový model představuje povrch objektu, například skořepiny. Povrchové modely jsou užitečné pro sdělování vzhledu modelu a jsou běžné ve videohrách a filmech.

Soubor STL, nejběžnější soubor používaný pro 3D tisk, je povrchový model. Je to polygonální síť definovaná vrcholy a normálovými vektory, které představují povrchové prvky 3D modelu. Objem uzavřený vodotěsnou polygonální povrchovou sítí neobsahuje žádné informace. Soubory STL lze exportovat téměř jakýmkoli softwarem pro 3D modelování.

Model pro 3D tiskárnu můžete vytvořit pomocí některého ze softwarů uvedených na webové stránce CAD. Začněte 3D modelovat rychle a zdarma vyzkoušením programů MeshMixer nebo Sketchup! Pokud hledáte výkonnější software pro tvorbu modelu pro 3D tisk, vyzkoušejte Solidworks nebo Inventor.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.