Chování je způsob, jakým se člověk chová běžně nebo v určité situaci. Existují typy chování, které jsou společensky přijímány, a jiné, které jsou odmítány, což vede k vyloučení. Je to také pojem z biologie, který označuje, jak tělo reaguje na podněty a vykonává své životní funkce.

Nejčastějším významem slova chování je, že označuje způsob, jakým se lidé chovají. Jako taková je předmětem velkého zájmu psychologie, kde je považována za způsob, jakým lidé vyjadřují svou osobnost. To znamená, že právě prostřednictvím chování lidé projevují zvláštnosti svého způsobu bytí.

Psychologie chápe chování jako pojem tvořený těmi vnějšími a viditelnými faktory, které jednotlivci projevují. Tato disciplína se domnívá, že existují tři různé faktory, které ovlivňují a regulují lidské chování. Za prvé je to cíl, cíl, který stojí za chováním a který toto chování generuje.

Způsob, jakým se člověk chová.

Kromě cíle chování je to motivace, tedy důvod, který toto chování mobilizuje. Posledním faktorem je kauzalita, což znamená, že chování vychází z určité příčiny. Kromě těchto faktorů existují i další prvky, které mohou ovlivnit lidské chování.

Těmito prvky, které mohou ovlivnit vývoj chování, jsou: Existují prvky prostředí, tj. prostředí, v němž se subjekt nachází, představují vnější faktory. Pak jsou tu biologické prvky, které souvisejí s genetickými problémy, jež ovlivňují biologický proces. Tyto prvky tvoří vnitřní faktory, které mohou ovlivňovat chování lidí.

V závislosti na těchto faktorech a determinantách může docházet k velké rozmanitosti chování. Chování je chápáno jako reakce lidí na různé situace v závislosti na těchto faktorech. Kromě toho mají lidé různé cíle, osobnosti a životní situace, takže všechny tyto otázky mohou určovat chování lidí.

Charakteristiky související s chováním

Díky svým vlastnostem je chování chápáno jako nástroj, který umožňuje lidem přizpůsobit se prostředí, v němž žijí. V důsledku toho se objevují různé typy chování, jako např.: Inteligence, automatické a instinktivní reflexy, adaptivní chování, komunikační chování a nevědomé chování.

V rámci psychologie existuje obor, který se věnuje studiu chování a tomu, jak je možné s ním manipulovat nebo ho měnit. Tento směr psychologie, který analyzuje a studuje chování vědeckým způsobem, se nazývá behavioristický proud. Při studiu chování bere tato disciplína v úvahu smyslové, kognitivní, emocionální a motorické otázky.

Behaviourismus uvažuje o třech momentech v procesu chování: Nejprve je to chování jako takové, pak následuje analýza chování na základě zkušeností a nakonec je to struktura chování.

Behaviourismus je odvětví psychologie, které se věnuje studiu chování a tomu, jak s ním lze manipulovat nebo ho měnit.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.