Přeprava třetí stranou je funkce aplikace ShipStation, která umožňuje účtovat štítek zásilky na účet třetí strany (tj. poštovní účet, který není připojen k aplikaci ShipStation). Tuto funkci můžete chtít použít, pokud jste se dohodli s příjemcem zásilky nebo jinou třetí stranou, že zaplatí poplatky za přepravu.

Pro konfiguraci přepravy třetí stranou v aplikaci ShipStation budete potřebovat číslo poštovního účtu třetí strany a její poštovní směrovací číslo.

ShipStation odešle fakturační údaje vybranému dopravci a ten je následně zaúčtuje na správný účet.

Tip

  • Pokud se jedná o něco, co budete provádět pravidelně, zvažte použití pravidel automatizace pro automatické použití fakturace třetí stranou na vaše objednávky. Ujistěte se, že pravidlo nejprve správně nastaví přepravní službu a typ zásilky a teprve poté přidá údaje o účtu třetí strany!

  • Označení příjemce a třetí strany slouží pouze pro informační účely a vykazování. Obě možnosti sdělí dopravci, že má zadaný účet účtovat.

  • Účet třetí strany musí být schválen dopravcem pro účtování třetí strany. Pokud se při pokusu o vytvoření štítku s účtováním třetí stranou zobrazí chyba, ověřte si u vlastníka účtu, zda dopravce účet schválil pro účtování třetí stranou.

.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.