Aby si nevěřící nemyslel, že věda a náboženství nemohou existovat v harmonii, měl by si přečíst následující pozoruhodnou spolupráci. Následující text vyšel v Applied Optics, 11, A14 (1972) a byl citován v A Random Walk in Science, Institute of Physics (1973).

Teplotu nebe lze z dostupných údajů poměrně přesně vypočítat. Naší autoritou je Bible. V Izajáši 30,26 se píše: Navíc světlo Měsíce bude jako světlo Slunce a světlo Slunce bude sedminásobné, jako světlo sedmi dnů… Nebe tedy dostává od Měsíce tolik záření jako my od Slunce a navíc sedmkrát sedmkrát (čtyřicet devětkrát) více než Země od Slunce, tedy celkem padesátkrát. Světlo, které dostáváme od Měsíce, je desetitisícina světla, které dostáváme od Slunce, takže to můžeme zanedbat.

Pomocí těchto údajů můžeme vypočítat teplotu Nebe. Záření dopadající na Nebe jej ohřeje do bodu, kdy se ztracené teplo zářením právě rovná teplu přijatému zářením. Jinými slovy, Nebe ztratí zářením padesátkrát více tepla než Země. Pomocí Stefanova-Boltzmannova čtvrtého mocninného zákona pro záření (H/E)4 = 50, kde E je absolutní teplota Země (287 K.) To dává H jako 763 K (490 ºC.)

Přesnou teplotu Pekla nelze vypočítat, ale musí být nižší než 444,6 ºC, což je teplota, při které se síra (tj. síra) mění z kapaliny na plyn. Ve Zjevení 21,8 se píše: Ale bázliví a nevěřící… budou mít svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou. Jezero roztavené síry znamená, že jeho teplota musí být nižší než bod varu, což je 444,6 ºC. (Nad tímto bodem by se jednalo o páru, nikoli o jezero.)

Máme tedy teplotu nebe, 490 ºC. Teplota pekla je nižší než 444,6 ºC. Nebe je tedy teplejší než peklo.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.