TREASURY DEPARTMENT

To Collectors of Customs:

V souladu s ustanoveními oddílu 1955, Revised Statutes, tolik instrukce ministerstva ze dne 3. července 1875,* schválené prezidentem, která zakazuje dovoz a používání samonabíjecích pušek a vhodného střeliva do území Aljašky a v jeho hranicích, se tímto mění a upravuje tak, aby emigrantům, kteří mají v úmyslu stát se skutečnými osadníky na pevnině v dobré víře, bylo povoleno zasílat do péče celního výběrčího v Sitce pro svou osobní ochranu a lov zvěře nejvýše jednu takovou pušku a vhodné střelivo pro každého dospělého muže; rovněž povolit skutečným obyvatelům pevninské části Aljašky žijícím v dobré víře (s výjimkou indiánů nebo obchodníků), aby si na základě žádosti podané výběrčímu cla a s jeho souhlasem objednali a odeslali do jeho péče pro osobní potřebu takové zbraně a střelivo, a to nejvýše jednu pušku pro každou takovou osobu a vhodné střelivo.

Prodej těchto zbraní a střeliva je zakázán s výjimkou osob, které se chystají opustit území, a to pouze osobám s trvalým pobytem v dobré víře (s výjimkou indiánů a obchodníků) na základě žádosti podané sběrateli a s jeho souhlasem.

H. F. FRENCH, zastupující tajemník.

CHESTER A. ARTHUR

Schváleno:

CHESTER A. ARTHUR, PREZIDENT SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH.

Všem, kterým se tyto dary dostanou do rukou, posílám pozdrav:

Když 10. ledna 1863 byl Fitz John Porter, tehdejší generálmajor dobrovolníků ve vojenské službě Spojených států a zároveň plukovník patnáctého pěšího pluku a titulární brigádní generál armády Spojených států, odsouzen generálním vojenským soudem za určité trestné činy, z nichž byl takto usvědčen, „ke zrušení hotovosti a k navždy vyloučení z výkonu jakýchkoli důvěryhodných nebo výdělečných funkcí pod vládou Spojených států“;“ a

kdežto 21. ledna 1863 byl tento rozsudek řádně potvrzen prezidentem Spojených států a jeho rozkazem z téhož dne vykonán; a

když část tohoto rozsudku, která navždy zbavila zmíněného Fitze Johna Portera možnosti zastávat úřad, mu uložila trvalý trest a je stále vykonávána; a vzhledem k tomu, že od té doby se objevily pochybnosti o vině zmíněného Fitze Johna Portera za trestné činy, za něž byl odsouzen zmíněným vojenským soudem, zaokrouhlené na základě výsledků vyšetřování nařízeného dne 12. dubna 1878 prezidentem Spojených států, které považuji za dostatečně závažné, aby odůvodnily prominutí té části zmíněného trestu, která dosud nebyla zcela vykonána:

Nyní tedy vězte, že já, Chester A. Arthur, prezident Spojených států, na základě pravomoci, která mi byla svěřena Ústavou Spojených států, a s ohledem na tyto okolnosti tímto uděluji zmíněnému Fitzovi Johnovi Porterovi úplné prominutí výše uvedeného pokračujícího trestu.

Na důkaz toho jsem se podepsal a opatřil pečetí Spojených států.

Dáno ve městě Washington dne 4. května 1882 po Kristu a o nezávislosti Spojených států o sto šest.

CHESTER A. ARTHUR

Předsedou:

FREDK. T. FRELINGHUYSEN, státní tajemník.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.