(Nebo „GOTO“, „go to“, „GO TO“, „JUMP“, „JMP“) Konstrukce a klíčové slovo, které se vyskytuje v několika vyšších programovacích jazycích (např. Fortran, COBOL, BASIC, C) a slouží k bezpodmínečnému skoku nebo přenosu řízení z jednoho bodu programu do jiného. Cíl skoku je obvykle označen značkou, která následuje za klíčovým slovem GOTO.
V některých jazycích je značkou číslo řádku, v takovém případě může být označen každý příkaz, v jiných je značkou volitelný alfanumerický identifikátor.
Používání instrukce GOTO ve vysokoúrovňových jazycích programování upadlo v nemilost s rozvojem a všeobecným přijetím strukturovaného programování a zejména po slavném článku „Příkaz GOTO považován za škodlivý“. Vzhledem k tomu, že GOTO je vlastně přiřazení k programovému čítači, je lákavé provést zobecnění „přiřazení považované za škodlivé“, a to je skutečně základem funkcionálního programování.
Téměř(?) všechny instrukční sady strojových jazyků obsahují instrukci GOTO, ačkoli v tomto kontextu se obvykle nazývá odbočka nebo skok nebo nějaký mnemotechnický výraz založený na těchto názvech.
Viz také COME FROM.

.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.