Korozní chování austenitické nerezové oceli (UNS S30400) bylo charakterizováno při 10 000 h zkoušce provedené v hydrogenované amoniakované vodě při 260 °C. Bylo zjištěno, že kinetika koroze je parabolická, přičemž parabolická rychlostní konstanta byla chemickým odvápněním stanovena na 1,16 mg dm-2 h-1/2. K nezávislému odhadu rychlostní konstanty, který souhlasil s gravimetrickým výsledkem, byla použita rentgenová fotoelektronová spektroskopie v kombinaci s argonovým iontovým mletím a analýzou cílového faktoru. Na základě rozložení tří oxidovaných legujících složek (Fe, Cr, Ni) s ohledem na hloubku a elementární stav bylo zjištěno, že: (a) koroze probíhá neselektivně a b) korozní film se skládá ze dvou spinelových oxidových vrstev – vnější vrstvy na bázi feritu (Ni0,2Fe0,8)(Fe0,95Cr0,05)2O4 na vnitřní vrstvě na bázi chromitu (Ni0,2Fe0,8)(Cr0,7Fe0,3)2O4. Tato složení se přesně shodují se solviovými fázemi vytvořenými nemísitelností v binární vrstvě Fe3O4-FeCr2O4, což naznačuje, že nemísitelnost hraje důležitou roli v procesu separace fází.

.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.