Jak již bylo zmíněno, tento druh je masožravý. K nasátí nic netušící kořisti používá drobné měchýřkovité pasti. Jejich strava je pestrá a zahrnuje v podstatě vše, co se vejde do měchýřkových pastí. Jedna výzkumná práce uvádí jak živočišnou (rotifers, cladocerans, copepods, annelids, rhizopodeans, tak i drobný hmyz), tak „rostlinnou“ (Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta a Euglenophyta) kořist.

Naneštěstí byly tyto rostliny zavlečeny daleko mimo svůj původní areál. V mnoha oblastech začínají být natolik rozšířené, že je lze považovat za invazní. Například výzkum provedený v Adirondackém pohoří v New Yorku zjistil, že přítomnost introdukovaných populací U. inflata způsobila významné změny v koloběhu živin, chemismu sedimentů a celkové čisté primární produktivitě.

Jedná se o velmi úhledný druh, který stojí za bližší prozkoumání. Jak již bylo řečeno, pokud patříte mezi hobbysty, jako jsem já, je velmi důležité si uvědomit, že bychom nikdy neměli vypouštět druh (bez ohledu na to, jak je skvělý) do oblastí, kde není původní.

Foto: Dr. Mark Whitten,

Další čtení:

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.