Aspekty Merkuru

Merkur představuje naši racionální mysl a je planetou každodenního vyjadřování a komunikace. Znamená naši zvídavost a to, jaké oblasti života považujeme za duševně přitažlivé a podnětné. Analyzuje a organizuje a určuje způsob, jakým komunikujeme s ostatními. Merkur ve vašem horoskopu odhaluje, jakým způsobem a jakým stylem dáváte najevo svůj názor.

Merkur v trigonu na Pluto

Energie aspektu trigonu může být často příliš „raritní“, než aby mohla být plně využita, protože je příliš jemná na to, aby ji mnoho lidí správně pochopilo a použilo. Jeho přirozená afinita směřuje spíše k vyšší vědě nebo metafyzice, kde se zkoumá a chápe rozhraní mezi myslí a realitou z hlediska vědomí a energie. Vztahuje se spíše ke školenému intelektu pracujícímu ve sférách abstraktní kontemplace nebo ke spojení mezi intuitivním zábleskem přímého „vědění“ a uzemněním prostřednictvím intelektuálního uzemnění v pragmatické aplikaci.
V každodenním světě zjistíte, že se budete zabývat především rozvíjením schopnosti soustředit se, zlepšovat používání své mysli a způsoby vyjadřování. Pokud nebudete schopni dosáhnout vyšších let tohoto aspektu, budete muset uzemnit energii ve všednějších záležitostech a snažit se ji usměrňovat odhodlaným soustředěním. V opačném případě má tendenci létat vysoko a učinit vás poněkud roztržitými a duševně neukázněnými.
Neznámé vás však bude fascinovat a vy budete zvědaví na další průzkum; než se do něj však pustíte, ujistěte se, že jste plně uzemněni. Ve svých nápadech budete pravděpodobně dosti vynalézaví, potenciálně dosti kreativní, pokud budete mít dostatečnou kontrolu nad svou myslí, abyste je mohli plně a efektivně využít.
Energie Merkuru vám dodá analytické a vyšetřovací schopnosti, které můžete obrátit ve svůj prospěch; budete se však muset chránit před sklonem domnívat se, že víte všechno. Máte rádi výzvu v podobě soutěžení; a vždy máte v úmyslu zvítězit. Neúspěch vás vede k zamyšlení a plánování dalšího postupu; a zde energie Pluta naznačuje manipulaci, která má podkopat vaše vyzyvatele; psychicky můžete mít bezohledné sklony, které lidé nemusí očekávat.
Dáváte přednost plnému zapojení a účasti na věcech; potřebujete se zajímat natolik, aby mohl proběhnout proces vstřebávání pro plnohodnotný zážitek; a pokud se tak neděje, váš přínos se rychle zmenšuje na méně než nulu, dokonce se stává negativním, protože začnete hledat cesty ven, abyste našli novou, slibnější oblast k prozkoumání. V takové situaci se těžko motivujete. V osobních vztazích můžete být poněkud autoritářští, zejména proto, že se domníváte, že máte jasný smysl pro „správné a špatné“, a můžete být ve svých postojích pevní.
Jste schopni proniknout skrze společenské zdání k lidem, vycítit jejich skutečné postoje a motivy. to vás v životě vede jak k tomu, abyste se před některými měli na pozoru, tak ke spolupráci s jinými, jejichž skutečný potenciál dokážete podnítit. To může vést k zapojení do koordinačních skupin, kde vaše energie slouží jak k podněcování nového myšlení, tak k jeho otevírání novým poznatkům, které do skupiny vstupují, nebo k novým způsobům uplatnění stávajících myšlenek v praxi. Můžete být poněkud příliš duševně zahleděni do sebe a postrádat smysl pro společenský zájem a odpovědnost, které plutonská energie zesiluje u většiny lidí, kteří reagují na její světlejší stránku.
V zásadě by vaši osobní partneři měli být v zásadě podobného smýšlení a postojů jako vy. Je to proto, že vaše energetické kvality se nesnadno mísí s opačnými a protichůdnými názory, a pokud vstoupíte do vztahu s někým s odlišnými názory, strávíte mnoho času přímou konfrontací, která zpravidla vede k jeho rozpadu.
Do pozitivního partnerství budete ochotni vložit mnoho energie, ale zároveň budete mít na svého partnera vysoké nároky a očekávání; klíčem k úspěchu je moudrý výběr díky uvědomění si vlastní povahy a znalosti toho, co je s ní slučitelné.

Sdílet příspěvek

.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.