Federální daň z nemovitostí tak již nepředstavuje největší problém pro většinu bohatých Američanů, kteří se chtějí vyhnout zdanění majetku odkázaného dědicům – jak tomu bylo po mnoho let. Očekává se, že v letošním roce bude federální daň z nemovitostí platit pouze asi 3 700 pozůstalostí, tj. 0,12 % z celkového počtu. Horní sazba daně z nemovitostí pro částky přesahující osvobození činí 40 %.

Jak bylo vysvětleno v nedávném článku na titulní straně časopisu Weekend Investor, důraz při plánování pozůstalosti se přesunul na minimalizaci daní z kapitálových výnosů a státních poplatků při úmrtí – často způsobem, který je v rozporu s předchozími radami.

„Konvenční moudrost byla postavena na hlavu kvůli změnám jak v dani z příjmu, tak v dani z nemovitostí,“ řekla Suzanne Shierová, hlavní daňová stratég společnosti Northern Trust v Chicagu.

Reklama

V téže zprávě IRS uvedl, že „roční vyloučení darů“ zůstane v roce 2015 ve výši 14 000 USD na příjemce. Toto ustanovení stanovuje částku, kterou může jednotlivec darovat bez zdanění jiné osobě, která není jeho manželem či manželkou. (Převody mezi manžely jsou často osvobozeny od daně.) Počet takových darů, které může daňový poplatník poskytnout, není omezen, pokud je každý z nich určen jiné osobě.

.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.