Textem jednotného cyklu, který studujeme v neděli 12. srpna, je 2 Korintským 8,7-15, část Pavlova povzbuzení křesťanů v Korintu ve věci sbírky pro církev v Jeruzalémě. Zde je několik otázek k textu, které bychom mohli, ale také nemuseli v hodině zvážit:

V 7. verši Pavel Korinťanům říká, že vynikají (doslova mají nadbytek) „ve víře, v řeči, v poznání, v největší horlivosti …“. Myslíme si, že Pavel Korinťanům „lichotí“? Nebo jde o něco jiného? Co? Proč si to myslíme? Myslíme si, jak Korinťané k této nadbytku přišli?“

Existuje nějaký vztah mezi nadbytkem, který Pavel popisuje v 7. verši, „milostivým činem našeho Pána Ježíše Krista“ v 9. verši a zmínkou o maně na poušti v 15. verši? Jaký vztah vidíme? Naznačuje Pavel těmito příklady něco? Co myslíme?“

V 8. verši Pavel říká, že „zkouší opravdovost vaší lásky proti horlivosti druhých“. Jaká je naše odpověď na toto tvrzení? Proč? Vyvodili jsme někdy sami z chování lidí závěry o jejich upřímnosti nebo náklonnosti? Kdy? Jaké závěry jsme vyvodili a proč? Co si myslíme, že zde Pavel hledá? Proč by to měl hledat? Proč si to myslíme?“

V 8. a 10. verši Pavel poznamenává, že dává radu, nikoli příkaz. Ocitli jsme se někdy v situaci, kdy jsme museli nebo chtěli spíše poradit než přikazovat nebo říkat lidem, co mají dělat? Čím se taková situace vyznačovala? (Např. jaký byl náš vztah k druhé osobě nebo lidem? Jaké byly naše motivy?) Dává nám tato zkušenost nějaký náhled na to, co zde Pavel mohl dělat? O jaký vhled se jedná?“

Změnilo by něco, kdyby Korinťané dokončili svou oběť v poslušnosti příkazu, nebo v reakci na radu či povzbuzení? Jaký je v tom rozdíl? Proč? Cítíme se zde podobně jako Korinťané, nebo jinak než oni? Jak?“

Co zřejmě znamená „spravedlivá rovnováha“ ve verších 13 & 14? Co zahrnuje – tedy co je „spravedlivá rovnováha“ spravedlivou rovnováhou? Co v nás vzbuzuje tento dojem? Má tato spravedlivá rovnováha něco společného s „milostivým činem našeho Pána Ježíše Krista“ ve verši 9? S manou na poušti v 15. verši? Co to je? Proč to říkáme? Co by tato spravedlivá rovnováha měla společného s námi, myslíme si? Proč si to myslíme?“

Malování postav v rozhovoru

.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.