Milý přemýšlivý pastore: Můj syn se v kostele rozesmál, když slyšel novozákonní čtení o tom, jak Ježíš vyčítá Petrovi nedostatek víry poté, co jako jediný měl dost víry na to, aby důvěřoval Ježíšově výzvě k chůzi po vodě, aby k němu došel, a začal se potápět, když byl na dosah ruky od Ježíše.

Hledání v konkordanci nepřineslo žádný záznam o tom, že by se Ježíš smál.

Jaký byl podle vás Ježíšův smysl pro humor? Jsou zaznamenány i jiné případy, které zachycují tuto část jeho osobnosti?

-Buddha se smál, proč ne Ježíš?

Lidé se smějí

Foto se svolením Christy Thomasové

Lidé se smějí

Často jsem přemýšlel o tomtéž. Smál se někdy Ježíš? Byly chvíle uvolněného kamarádství s lidmi kolem něj? Byl prostě příliš svatý, příliš oddělený pro humor a žerty?“

Ať se nám to líbí, nebo ne, humor může být trochu krutý, se slovy pronesenými na účet druhých. Pouštěl by se Ježíš do takových věcí, nebo by se jich měl pouštět?

Evangelií nejsou životopisy, systematické snahy o zaznamenání nějakého života. Místo toho mělo každé z nich na mysli cílové publikum, každé jiné.

Matouš, plný citátů z hebrejského Písma, zaměřený na Židy.

Marek rychlý, stručný, psaný pro zdatné Římany.

Lukáš spolu s doprovodnou knihou Skutků šel přímo po pohanech, věčných outsiderech. Jeho dílo zdůrazňuje zejména Ježíšova setkání s těmi, kdo byli považováni za nečisté a mimo jakoukoli naději na smlouvu.

Jan, zcela odlišný, jako by psal pro mysticky, alegoricky smýšlejícího čtenáře.

V překladu nemůžeme snadno postřehnout smích a humor

Čteme překlady slov původně mluvených aramejsky, tedy jakousi hovorovou, konverzační hebrejštinou. Vzpomínky na tato aramejská slova se pak prostřednictvím překladu dostávají do řeckých rukopisů. O jeden nebo více překladů později, plus dvě století později, je v USA čteme v angličtině.

Z tohoto důvodu nám často uniká jemnost v Ježíšově častém používání hyperbol, škádlení a prostě šokování, aby upoutal pozornost posluchačů.

Překlad do češtiny je v angličtině.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.