V roce 2005 spustil generální prokurátor Jižní Dakoty Larry Long v tomto státě program 24/7, první státní program v zemi, který nařizuje a monitoruje opakované porušování předpisů při řízení pod vlivem alkoholu. Projekt má pro každého obviněného z řízení pod vlivem alkoholu jeden hlavní cíl – střízlivost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Dnes je tento program zaveden v několika dalších státech a byl zahrnut do federálního zákona o dálnicích z roku 2012 jako způsob, jak mohou státy využívat finanční prostředky na bezpečnost na dálnicích.

Program střízlivosti 24 hodin denně, 7 dní v týdnu poskytuje bezprecedentní úroveň dohledu pro pachatele, kteří se poprvé dopustili řízení pod vlivem alkoholu s hodnotou BAC nejméně 0,17, a pro recidivisty, kteří se dopustili řízení pod vlivem alkoholu. Program klade důraz na oddělení pachatele od alkoholu jako na metodu rehabilitace opilých řidičů a změny chování. Tuto strategii v současné době využívají soudy jako podmínku vazby, odsouzení a/nebo podmíněného propuštění.

Pro zajištění dodržování pravidel účastníky programu je využívána řada nástrojů, mj:

  • dvakrát denně dechové zkoušky;
  • transdermální monitorování alkoholu;
  • drogové náplasti; a,
  • urinální testy

U účastníků, kteří se nedostaví k plánovanému testu nebo u nichž je test na alkohol pozitivní, může být okamžitě zrušena podmínka, podmíněné propuštění nebo vazba a mohou být okamžitě uvězněni. Tento přístup je založen na myšlence, že jistota a rychlost, nikoliv přísnost trestu, je účinnější při odrazování od pití alkoholu.

Využití komunitního dohledu namísto dlouhodobého uvěznění a systému placení pachatelem také činí program nákladově efektivním. Výsledky hodnocení programu obecně zjistily pozitivní výsledky spojené s účastí v programu 24/7:

  • Recidiva řízení pod vlivem alkoholu je u účastníků programu 24/7 Sobriety podstatně nižší po jednom, dvou a třech letech od ukončení programu a počet opakovaných trestných činů se na úrovni okresu snížil o 12 %.
  • V porovnání s pachateli trestných činů pod vlivem alkoholu, kteří se projektu neúčastnili, se u účastníků se dvěma zadrženími při řízení pod vlivem alkoholu, kteří byli v programu 30 po sobě jdoucích dnů, snížila recidiva o 74 % při zkoumání tři roky po jejich druhém zadržení při řízení pod vlivem alkoholu. U účastníků se třemi zatčeními za řízení pod vlivem alkoholu došlo k 44% snížení recidivy a u účastníků se čtyřmi zatčeními za řízení pod vlivem alkoholu došlo k 31% snížení recidivy.
  • V průběhu průměrné 120denní účasti v programu 55 % účastníků nikdy neprojde testem na alkohol, 16,7 % jednou, 12,5 % dvakrát a 16 % dvakrát.9 % selže třikrát nebo vícekrát.

Responsibility.org podporuje využívání technologií a nákladově efektivních metod dohledu, jako jsou například nepřetržité programy střízlivosti, které umožňují rychlou identifikaci, jistý trest a účinnou léčbu opakovaných pachatelů trestných činů řízení pod vlivem alkoholu. Přečtěte si naše kompletní politické stanovisko zde.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.