© Copyright 2021 PrecisionRifleBlog.com, Všechna práva vyhrazena. Neoprávněné použití a/nebo kopírování tohoto obsahu, dat nebo jiných materiálů je bez předchozího výslovného a písemného souhlasu autora přísně zakázáno. Můžete sdílet výňatky v rozsahu až 200 slov za předpokladu, že uvedete plný a jasný odkaz na PrecisionRifleBlog.com s vhodným a konkrétním nasměrováním zpět na původní obsah, včetně přímého odkazu nebo plné adresy URL. Absolutně žádné fotografie, grafy, ilustrace ani jiné obrázky či videa nesmí být reprodukovány, šířeny, přenášeny nebo odkazovány bez předchozího výslovného a písemného souhlasu autora.

Toto dílo je licencováno pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně-Nezasahujte do díla 4.0 International License.
Odmítnutí odpovědnosti: Vzhledem k tomu, že tento web a jeho pobočky nemají kontrolu nad jednotlivými postupy nakládání a/nebo použitými komponenty, nenese PrecisionRifleBlog.com ani jeho pobočky žádnou odpovědnost za použití těchto údajů. Informace mají být použity podle vlastního uvážení uživatele a ten přebírá veškeré riziko. UPOZORNĚNÍ: Autor tohoto blogu nezávisle neověřil přesnost údajů obsažených na těchto stránkách. Nedodržení zásad bezpečného nabíjení může mít za následek vážné zranění (včetně smrti) nebo poškození zbraně uživatelem nebo okolostojícími osobami. Technické údaje a informace zde obsažené mají za cíl poskytnout informace založené na omezených zkušenostech jednotlivců za specifických podmínek a okolností. Neuvádějí podrobnosti o komplexním výcviku, postupech, technikách a bezpečnostních opatřeních, které jsou naprosto nezbytné pro správné provádění podobné činnosti. Podrobnosti o požadavcích na řádný výcvik, postupech, technikách a bezpečnostních opatřeních naleznete vždy v obsáhlých referenčních příručkách a bulletinech, než se pustíte do podobné činnosti. Buďte ostražití – vydavatel nemůže nést odpovědnost za chyby v publikovaných údajích o zatížení.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.