Měřítko DIBELS Nonsense Word Fluency (NWF) je standardizovaný, individuálně zadávaný test abecedního principu zahrnující korespondenci písmen a zvuků, v níž písmena představují své nejběžnější zvuky, a schopnost spojovat písmena do slov, v nichž písmena představují své nejběžnější zvuky (Kaminski & Good, 1996). Žákovi je předložen list papíru o rozměrech 8,5 x 11″ s náhodně seřazenými nesmyslnými slovy VC a CVC (např. sig, rav, ov) a je požádán, aby slovně vytvořil jednotlivé hlásky písmen v každém slově nebo přečetl celé slovo. Pokud je například podnětné slovo „pov“, může žák říci /p/ /o/ /v/ nebo říci slovo /pov/, aby získal celkem tři správné hlásky písmen. Žák má 1 minutu na to, aby vytvořil co nejvíce písmenných hlásek, a konečným výsledkem je počet správně vytvořených písmenných hlásek za jednu minutu. Vzhledem k tomu, že měření je založeno na plynulosti, měli by žáci získat vyšší skóre, pokud slovo fonologicky překódují, protože budou efektivněji produkovat hlásky písmen, a nižší skóre, pokud budou hlásky písmen uvádět izolovaně. Záměrem tohoto měřítka je, aby žáci byli schopni číst neznámá slova jako celá slova, nikoli pouze co nejrychleji pojmenovat hlásky písmen. Měření NWF trvá přibližně 2 minuty a má 20 alternativních forem pro sledování pokroku.

NWF se provádí v mateřské škole až 3. třídě. Kompletní informace naleznete v časovém plánu administrace DIBELS.

Technické informace o měření NWF naleznete v našich technických zprávách a na stránkách Národního centra pro intenzivní intervenci.

Jak NWF souvisí s Velkými myšlenkami v počátečním čtení?

NWF je měření, které hodnotí dovednosti týkající se abecedních principů. Abecední princip (AP) je:

  1. schopnost spojovat zvuky s písmeny a používat tyto zvuky k tvorbě slov. Skládá se ze dvou částí:
    • Abecední porozumění: Písmena představují hlásky ve slovech.
    • Fonologické kódování (míchání):
  2. předpokladem pro identifikaci slov.

Chcete-li se o abecedním principu dozvědět více, navštivte webové stránky Big Ideas in Beginning Reading.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.