Vizuální pole = je vzdálenost, kterou vidíme zleva doprava, aniž bychom pohybovali očima ze strany na stranu.

20 / 20 = normální vidění

Člověk se zorným polem 20/20 dokáže pouhým okem přečíst čísla v telefonním seznamu a burzovní kurzy na papíře.

Normální vidění jsou poslední 3 řádky oční tabulky a sahá od vidění 20/10 až po 20/20 a 20/30.

20/10 = lepší než normální vidění!“

První sada čísel je vidění pacienta.

Druhá sada čísel je vidění normálního člověka.

Čísla porovnávají oba typy vidění.

Pacient (ve srovnání s) normálně vidícím člověkem
= P / N.

20/20 = normální

20/100 = Pacient vidí na 20′ / Normální osoba vidí na 100′ vzdálenost

20/10 = Pacient vidí na 20′ vzdálenost / Normální osoba vidí na 10′ vzdálenost… pacient má v tomto případě lepší
než normální vidění!

Normální vidění = 20/20

Pro získání řidičského průkazu = 20/40

Potřebuje speciální úpravu/pomoc při vzdělávání = 20/80

Zákonná definice slepoty = 20/200

Osoba s viděním 20/80 může číst titulky novin…tedy velikost písma titulků, takže je většina lidí vidí z větší vzdálenosti a přečtou je i lidé se slabým zrakem.

Zraková ostrost = míra prostorové rozlišovací schopnosti. Udává úhlovou velikost nejmenšího detailu, který lze rozlišit. (Který lze vidět dostatečně zřetelně pro správnou identifikaci.)

Maximální zraková ostrost… se považuje 20/15 nebo 20/16.

O.D. = oculus dextrous (pravé oko).

O.S. = oculus sinister (levé oko).

Takže… pokud normálně vidící člověk vidí nějaký předmět na 600 stop a pacient ho vidí, až když je na 5 stop, pak pokud by normálně vidící člověk viděl něco na 2400 stop jasně, pacient by to viděl na 20 stop. 5/600 = 20/2400.

Také… jestliže normálně vidící člověk vidí něco jasně na 225 stop, ale pacient to vidí pouze, když je to na 10 stop, pak jestliže normálně vidící člověk to vidí na 450 stop, pacient by to mohl vidět na 20 stop. Řekněme, že věc, kterou normální člověk viděl na 225 stop, zvětšíte tak, aby ji nyní normální člověk viděl na 450 stop… zvětšíte ji 2x. Pacient by ji mohl vidět po zvětšení 2x, když stojí na vzdálenost 20 stop, protože byla zvětšena 2x. 10 x 2 = 20 a 225 x 2 = 450. 10/225 = 20/450.

To samé platí i pro vidění 5/600. V případě, že vidíte 5/600, je vidění 5/600. Jestliže pacient musí být od něčeho vzdálen 5 stop, aby to jasně viděl, zatímco normálně vidící člověk to vidí ze vzdálenosti 600 stop. Pak předmět dostatečně velký na to, aby jej pacient viděl ze vzdálenosti 20 stop, by normálně vidící osoba viděla ze vzdálenosti 2400 stop… tedy téměř ½ míle. Abyste to spočítali, vezměte vidění pacienta na 5 stop ve srovnání s normálním viděním na 600 stop. Pak ji zvětšete tak, aby ji pacient viděl na 20 stop… budete ji muset zvětšit 4x. Zvětšete předmět normálního člověka také 4x, aby byl schopen vidět stejně velký předmět, a normální člověk bude nyní schopen vidět tento předmět 4x na vzdálenost 2400 stop. 5 x 4 = 20 a 600 x 4 = 2400 5/600 = 20/2400.

Shrnutí / rekapitulace:
Cílem je udělat něco tak, aby to pacient viděl z 20 stop …
Pamatujte si, jak se píše srovnání…
P / N (P=pacient
/= ve srovnání
s N=normálně vidící osoba)
10/225……………..20 děleno 10 = 2 (Pokud pacient vidí pouze, když stojí ve vzdálenosti 10 stop, pak to znamená, že musíte předmět 2x zvětšit, aby jej pacient viděl ze vzdálenosti 20 stop).
Dvěstěpadesát pět je vzdálenost, na kterou by předmět viděla normálně vidící osoba. Pokud předmět zvětšíme, aby jej pacient viděl ze vzdálenosti 20 stop, změní se tím i vzdálenost, na kterou jej uvidí normálně vidící osoba. Pokud ji zvětšíme, předmět nyní uvidí normálně vidící osoba, když stojí na vzdálenost 450 stop, protože 225 x 2 = 450.
10/225 (x2) = 20/450
Pokud pacient nyní vidí předmět na vzdálenost 20 stop, ale stejný předmět normálně vidí na vzdálenost 450 stop, znamená to, že pacient vidí mnohem méně než normálně. Místo toho by měl pacient vidět předmět ze vzdálenosti 450 stop.
Pokud je zraková ostrost nižší než největší optotyp na tabulce, buď se tabulka přiblíží k pacientovi, nebo se pacient přiblíží k tabulce tak, aby ji mohl přečíst. Jakmile je pacient schopen tabulku přečíst, zaznamená se velikost písmen a testovací vzdálenost. Pokud pacient není schopen přečíst tabulku na jakoukoli vzdálenost, je testován následujícím způsobem:

Název Zkratka Definice
Počítání prstů CF Schopnost počítat prsty na danou vzdálenost.
Pohyb ruky HM Schopnost rozlišit ruku, pokud se pohybuje nebo nepohybuje před obličejem pacienta.
Vnímání světla LP Schopnost vnímat jakékoli světlo.
Vnímání bez světla NLP Neschopnost vidět jakékoli světlo. Úplná slepota.

Mnoho lidí má jedno oko, které má lepší zrakovou ostrost než druhé. Pokud člověk nemůže na lepším oku dosáhnout zrakové ostrosti 20/200 (6/60) nebo vyšší, a to ani s nejlepšími možnými brýlemi, je ve Spojených státech považován za právně slepého. Definici právně nevidomého splňuje také osoba, jejíž zorné pole je užší než 20 stupňů.

Zraková ostrost osoby je evidována s doložením následujících údajů: zda se jednalo o test vidění na dálku nebo na blízko, které oko (oči) bylo hodnoceno a zda byly použity korekční čočky (tj.tj. brýle nebo kontaktní čočky) byly použity:

 • Vzdálenost od grafu
  • D (do dálky) pro hodnocení provedené na 20 stop (nebo 6 metrů).
  • N (blízko) pro hodnocení provedené na 15,7 palce (nebo 40 cm).
 • Oko hodnocené
  • OD (latinsky oculus dexter) pro pravé oko.
  • OS (latinsky oculus sinister) pro levé oko.
  • OU (latinsky oculi uterque) pro obě oči.
 • Použití brýlí během zkoušky
  • cc (latinsky cum correctore) s korektory.
  • sc: (latinsky sine correctore) bez korektorů.
  • Zkratka PH následuje za zrakovou ostrostí měřenou dírkovým okluzorem, který dočasně koriguje refrakční vady, jako je krátkozrakost nebo astigmatismus.
  • Takže zraková ostrost do dálky 20/60 a 20/25 s dírkovou clonou na pravém oku bude:
   DscOD 20/60 PH 20/25
  • Zraková ostrost do dálky hraběcích prstů a 20/50 s dírkovou clonou na levém oku bude:
   DscOS CF PH 20/50
  • Zraková ostrost do blízka 20/25 s dírkou zůstává 20/25 na obou očích s brýlemi bude:
   NccOU 20/25 PH 20/25

„Dynamická zraková ostrost“ definuje schopnost oka vizuálně rozeznat jemné detaily na pohybujícím se objektu.

Jiný typ oční tabulky, umíte ji přečíst:

.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.