Podle Lisy Rapaport, Reuters Health

4 Min Read

(Reuters Health) – Lidé se spánkovou apnoe, běžnou noční poruchou dýchání, častěji dodržují léčbu, která udržuje jejich dýchací cesty v noci otevřené, pokud používají zabudovaný zvlhčovač vzduchu, naznačuje švédská studie.

Apnoe, která není řádně léčena, je spojována s nadměrnou denní spavostí, srdečními infarkty, srdečním selháním a zvýšeným rizikem předčasného úmrtí. Pacientům je často předepisována léčba pomocí masek připojených k přístroji, který zajišťuje nepřetržitý přetlak v dýchacích cestách (CPAP), jenž proudem vzduchu rozštěpuje dýchací cesty, aby nemohlo dojít ke kolapsu horních cest dýchacích během spánku.

Aby vědci zjistili, jaké faktory mohou ovlivnit, zda pacienti u této těžkopádné léčby setrvají, sledovali v letech 2010-2017 16 425 osob, kterým byl předepsán CPAP.

Do jednoho roku od zahájení léčby přestalo svůj přístroj používat 1 527 pacientů, tedy asi 9 %, a dalších 2 395 osob, tedy téměř 15 %, jej používalo v průměru pouze 2,5 hodiny za noc místo celé noci, jak bylo předepsáno.

Pacienti, kteří od začátku používali přístroje CPAP se zabudovanými zvlhčovači vzduchu, však měli o 43 procent nižší pravděpodobnost, že léčbu přeruší, uvádějí vědci v časopise Sleep Medicine.

„Symptomy horních cest dýchacích, jako je ucpání nosu, (rýma) a sucho v ústech, jsou u pacientů se spánkovou apnoe na přístroji CPAP běžné a jsou spojeny se selháním přístroje CPAP,“ uvedl hlavní autor studie dr. Andreas Palm z Uppsalské univerzity.

„Zvlhčovače snižují tyto příznaky a činí léčbu CPAP pohodlnější,“ uvedl Palm e-mailem.

Ačkoli jsou přístroje CPAP s integrovanými zvlhčovači nyní běžné, lékaři je ne vždy hned předepisují, poznamenal Palm. Výsledky studie by měly povzbudit více lékařů, aby pacientům nabízeli přístroje CPAP se zvlhčovači hned na začátku léčby, uvedl Palm.

To se již děje častěji. Podíl pacientů, kteří dostali zvlhčovače vzduchu na začátku léčby přístrojem CPAP, se zvýšil z 30 % na začátku studie na 72 % na jejím konci.

Vše, co pomáhá pacientům pokračovat v používání přístrojů CPAP, by mohlo být způsobem, jak snížit riziko předčasného úmrtí, naznačuje také studie.

Po této roční kontrole, která měla zjistit, zda pacienti stále používají přístroj CPAP po celou noc, sledovali vědci většinu účastníků nejméně dalších 2,4 roku. Během tohoto období zemřelo 378 pacientů.

U osob, které zůstaly u CPAP, byla pravděpodobnost úmrtí o 26 % nižší než u pacientů, kteří léčbu přerušili, zjistila studie.

Obecně měli pacienti větší pravděpodobnost, že u CPAP zůstanou, pokud byli starší, měli těžší apnoe nebo měli nadváhu a obezitu, ale ne těžkou obezitu. Ženy a pacienti s vysokým krevním tlakem naopak léčbu častěji opouštěli.

Studie neměla za cíl prokázat, zda a jak mohou zvlhčovače nebo jiné faktory přímo ovlivnit pacienty, aby léčbu opustili nebo u ní setrvali.

„I když je lákavé interpretovat to tak, že CPAP snižuje riziko úmrtí, musíme být při interpretaci tohoto zjištění velmi opatrní,“ řekl Dr. Ken Kunisaki z Minneapolis VA Health Care System a University of Minnesota.

„Mnoho studií u nejrůznějších onemocnění ukázalo, že lidé, kteří dodržují léčbu, žijí déle, a to včetně dodržování léčby placebem/tabletami,“ uvedl e-mailem Kunisaki, který se na studii nepodílel.

Existuje také řada důvodů, proč lidé mohou CPAP přerušit, a mnohé z nich nejsou problémy, které by se daly řešit zvlhčovačem vzduchu, uvedla Kristen Knutsonová, výzkumná pracovnice na Northwestern University Feinberg School of Medicine v Chicagu.

„Některým lidem je to například nepříjemné nebo klaustrofobické, zatímco jiní nevnímají žádný přínos,“ uvedla e-mailem Knutsonová, která se na studii nepodílela.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.