Adfærd er den måde, en person opfører sig på i almindelighed eller i en bestemt situation. Der er typer af adfærd, der er socialt accepteret, og andre, der afvises, og som skaber udstødelse. Det er også et biologisk begreb, der angiver, hvordan kroppen reagerer på stimuli og udfører sine vitale funktioner.

Den mest almindelige betydning af adfærd er, at det henviser til den måde, som mennesker opfører sig på. Som sådan er det et emne af stor interesse inden for psykologi, hvor det anses for at være den måde, hvorpå mennesker udtrykker deres personlighed. Det betyder, at det er gennem adfærd, at mennesker manifesterer de særlige kendetegn ved deres måde at være på.

Psykologien opfatter adfærd som et begreb, der består af de ydre og synlige faktorer, som individer udviser. Denne disciplin mener, at der er tre forskellige faktorer, der påvirker og regulerer menneskelig adfærd. For det første er der målet, formålet bag adfærden, som genererer denne adfærd.

Den måde, som en person opfører sig på.

I tillæg til målet med adfærden er motivationen, dvs. den grund, som mobiliserer denne adfærd. Den sidste faktor er kausalitet, hvilket betyder, at adfærden har sin oprindelse i en bestemt årsag. Ud over disse faktorer er der andre elementer, der kan påvirke den menneskelige adfærd.

Disse elementer, der kan påvirke den måde, som en adfærd udvikler sig på, er: Der er elementerne i miljøet, dvs. det miljø, som subjektet befinder sig i, de repræsenterer eksterne faktorer. Så er der de biologiske elementer, som har at gøre med genetiske spørgsmål, der påvirker den biologiske proces. Disse elementer udgør de interne faktorer, der kan påvirke menneskers adfærd.

Der kan være mange forskellige former for adfærd i overensstemmelse med disse faktorer og determinanter. Adfærd opfattes som de reaktioner, som mennesker har på baggrund af disse faktorer i forskellige situationer. Desuden har mennesker forskellige mål, personligheder og livssituationer, så alle disse forhold kan være bestemmende for folks adfærd.

Karakteristika relateret til adfærd

På grund af sine kvaliteter opfattes adfærd som et værktøj, der gør det muligt for mennesker at tilpasse sig det miljø, de lever i. Som følge heraf findes der forskellige former for adfærd som f.eks: Intelligens, automatiske og instinktive reflekser, adaptiv adfærd, kommunikativ adfærd og ubevidst adfærd.

Inden for psykologien er der en gren, der beskæftiger sig med studiet af adfærd, og hvordan den kan manipuleres eller ændres. Denne gren af psykologien, som analyserer og studerer adfærd på en videnskabelig måde, kaldes den behavioristiske strømning. I studiet af adfærd tager denne disciplin hensyn til sensoriske, kognitive, følelsesmæssige og motoriske spørgsmål.

Behaviorismen tager hensyn til tre momenter i adfærdsprocessen: Først er der behaviorismen som sådan, derefter følger en analyse af adfærd baseret på erfaring, og til sidst er der adfærdens struktur.

Behaviorisme er en gren af psykologien, der er dedikeret til studiet af adfærd, og hvordan den kan manipuleres eller ændres.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.