Formål: 2015-status for profilen for øjenplejeydelser i de sydøstasiatiske lande blev sammenlignet med 2010-data for at fastslå, hvor langt man er nået med hensyn til at opfylde Verdenssundhedsorganisationens globale handlingsplan for 2019.

Metoder: Oplysninger blev indsamlet fra Det Internationale Agentur for Forebyggelse af Blindhedens landestole og fra de seneste PubMed-refererede artikler. Dataene omfattede følgende: prævalens af blindhed og svagsynethed, national øjensundhedspolitik, udgifter til øjensundhed, tilstedeværelse af internationale ikke-statslige organisationer, tæthed af øjensundhedspersonale og kataraktoperationsfrekvens og -dækning. De to sidste nøgleparametre blev sammenlignet med data fra 2010.

Resultater: Ti ud af 11 landeformænd delte oplysningerne, og 28 PubMed-refererede publikationer blev vurderet. Prævalensen af blindhed var lavest i Bhutan og højest i Timor-Leste. Kataraktoperationsraten var høj i Indien og Sri Lanka. Dækningen af kataraktoperationer var høj i Thailand og Sri Lanka. På trods af en stigning i antallet af øjenlæger i alle lande (undtagen Timor-Leste) var forholdet til befolkningen kun tilstrækkeligt (1:100 000) i 4 ud af 10 lande (Bhutan, Indien, Maldiverne og Thailand), men dette gavnede ikke meget på grund af den ulige fordeling mellem by og land.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.