TREASURY DEPARTMENT

To Collectors of Customs:

I henhold til bestemmelserne i afsnit 1955, Revised Statutes, så meget af afdelingens instrukser af 3. juli 1875,* godkendt af præsidenten, som forbyder import og brug af bagladende rifler og passende ammunition hertil til og inden for grænserne af Alaskas territorium, ændres og modificeres hermed, således at emigranter, der har til hensigt at blive egentlige bona fide bosættere på fastlandet, kan sende til toldsamleren i Sitka, til deres egen personlige beskyttelse og til jagt på vildt, højst en sådan riffel og passende ammunition hertil til hver voksen mandlig person; også at tillade faktiske bona fide-beboere på Alaskas fastland (bortset fra indianere og handelsmænd) efter ansøgning til toldsamleren og med dennes godkendelse at bestille og sende sådanne våben og ammunition til personlig brug til hans varetægt, dog højst én riffel og passende ammunition til hver af disse personer.

Salg af sådanne våben og ammunition er forbudt undtagen af personer, der er på vej til at forlade territoriet, og da kun til bona fide-bosiddende personer (undtagen indianere og handlende) efter ansøgning til og med godkendelse fra indsamleren.

H. F. FRENCH, fungerende sekretær.

CHESTER A. ARTHUR

Godkendt:

CHESTER A. ARTHUR, PRÆSIDENT FOR DE FORENEDE STATER AF AMERIKA.

Til alle, til hvem disse gaver kommer, en hilsen:

Den 10. januar 1863 blev Fitz John Porter, der dengang var generalmajor for frivillige i De Forenede Staters militærtjeneste og desuden oberst i det femtende infanteriregiment og brigadegeneral i De Forenede Staters hær, ved en almindelig krigsret for visse forseelser, som han derved var blevet dømt for, dømt “til at blive kasseret og til for evigt at være udelukket fra at bestride nogen form for tillid eller fortjeneste under De Forenede Staters regering;” og

hvor den 21. januar 1863 blev denne dom behørigt bekræftet af USA’s præsident og ved hans ordre af samme dato fuldbyrdet; og

hvor den del af denne dom, der for altid diskvalificerede Fitz John Porter fra at bestride et embede, pålagde ham en fortsat straf og stadig er under fuldbyrdelse; og der er siden opstået tvivl om Fitz John Porters skyld i de forseelser, som han blev dømt for af den nævnte krigsret, afrundet på baggrund af resultatet af en undersøgelse, der blev beordret den 12. april 1878 af De Forenede Staters præsident, og som af mig anses for at være tilstrækkelig alvorlig til at berettige eftergivelse af den del af nævnte dom, som endnu ikke er blevet fuldstændig fuldbyrdet:

Nu skal I derfor vide, at jeg, Chester A. Arthur, præsident for De Forenede Stater, i kraft af den magt, der er tillagt mig ved De Forenede Staters forfatning, og i betragtning af det anførte, hermed giver Fitz John Porter fuld eftergivelse af den ovennævnte fortsatte straf.

Til vidnesbyrd herpå har jeg underskrevet mit navn og ladet De Forenede Staters segl anbringe.

Stillet i byen Washington, denne 4. maj 1882 og i De Forenede Staters uafhængighed den et hundrede og sjette.

CHESTER A. ARTHUR

Af præsidenten:

FREDK. T. FRELINGHUYSEN, udenrigsminister.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.