Kristne bør have stor glæde af at kunne afspejle og dele Guds egenskaber gennem det at give.

De grundlæggende bibelske prioriteter er enkle og ligetil

Vores Gud er en givende Gud. At give er en af hans egenskaber. Kristne bør have stor glæde af at være i stand til at afspejle og dele Guds egenskaber gennem det at give. Bør kristne nøjagtigt give en tiendedel af al deres indkomst til den lokale kirke? Hvordan skal de troende måle deres gave? Både Det Gamle og Det Nye Testamente hjælper os med at få styr på og løse den forvirring, som mange føler omkring det at give. De grundlæggende bibelske prioriteter er enkle og ligetil. Givning kommer først. De følgende seks principper for at give lærer os, hvordan vi skal give:

1. Giv hemmeligt

Givning er en intim handling mellem giveren og Gud. Det er en praksis, der er privat bevogtet og udføres i hemmelighed. Jesus siger: “Tag jer i agt for at øve jeres fromhed foran andre for at blive set af dem; for så får I ingen belønning fra jeres far i himlen” (Mt 6,1). Vi fortaber vores belønning hos vores Fader i himlen, hvis vi åbenlyst praktiserer og stolt annoncerer vores gavmildhed foran mænd og kvinder. Den, der giver, er ansvarlig over for Gud og ingen andre – det er stort set ikke andres sag. Giveren bør søge Guds lydhørhed i lydighed i den handling, han giver, snarere end folks beundring i hykleriet med at ophøje sig selv (Mt 6:2-4; Lk 18:9-14))).

2. Giv gavmildt

Hvor meget bør vi give? Vi finder to typer af at give i GT. Den første type er tiende, hvilket betyder en tiendedel. Den anden type er det frivillige offer, en gave, som ligger ud over tienden (2 Mos 36:3). Faktisk finder vi i GT flere forskellige typer af tiende – en til den fremmede, den forældreløse og enken (5. Mos. 14:29). Andre var til Israels sociale og kulturelle behov samt til støtte for regeringen (1 Sam 8:11-18). Der skulle betales tiende af alle afgrøder og besætninger til støtte for leviterne og præsterne (3 Mos 27:30-33). Det Nye Testamente lægger ikke vægt på vigtigheden af at opretholde den gammeltestamentlige tiendepraksis. Modellen for at give i dag svarer til den model, der blev anvendt i GT’s frivillige offergave – en frivillig handling fra den enkelte snarere end en pålagt handling ved lov. Selv om den frivillige offergave ikke var en ligefrem tilgang til at give, ikke et fast beløb eller en fast procentdel af indkomsten, var den ikke uden skriftlige anvisninger (2 Kor 9:6). Den gik ud over lovens bogstav til en praksis, hvor man gav i Kristi ånd (2 Kor 3:6). At give giver os mulighed for en konkret demonstration af vores tro på Gud under nåde.

3. Giv målrettet

Et tredje princip om at give findes i 2. Korinther 9:7a, hvor Paulus siger: “Hver af jer skal give, som I har besluttet jer…” En, der har besluttet sig, har fundet sig til rette med et hjerte, der er indstillet på at give. Dette indebærer, at vi planlægger på forhånd ved bevidst at gennemtænke vores gave på forhånd, selv før handlingen udføres. Alligevel må vi ikke glemme, at der findes en handling, hvor man af egen fri vilje giver, som man oplevede i oldtiden – en gave, der flyder frit og spontant fra et taknemmeligt hjerte. Folk gav af deres tid, talenter og økonomi, ikke af pligtfølelse eller i forventning om en lovet velsignelse, men ud fra et taknemmeligt liv givet af en gavmild Gud (2 Mos 36; 2 Kr 35; Ezr 1:4).

4. Giv muntert

I anden halvdel af 2 Korinther 9:7b ligger et fjerde princip: “… ikke modvilligt eller under tvang, for Gud elsker en munter giver.” At give med vilje beskytter giveren mod at blive frarøvet glæden ved at give. En munter holdning over for Gud er målet for giveren. Alt andet, modvilligt, tvunget eller i sidste øjeblik, dæmper glædens tilstand. En planlagt tidsramme, der er fornuftig og målrettet, får os til at dyrke en glædens ånd i vores gave.

5. Giv opofrende

Det femte princip findes i historien om enkens offergave, som beløb sig til alt, hvad hun havde. Jesus brugte hendes eksempel og sagde: “Sandelig, siger jeg jer, denne fattige enke har lagt mere ind end alle dem, der bidrager til statskassen. For de har alle bidraget af deres rigdom, men hun har af sin fattigdom lagt alt, hvad hun havde, alt, hvad hun havde at leve af” (Mk 12,41-44). Der er en stor forskel mellem de riges bidrag og denne fattige enkes bidrag. Førstnævnte kostede dem intet, idet det ikke havde nogen stor betydning at give det, som de ikke havde brug for for at kunne eksistere og være afhængige af Gud for. Mens den sidste ikke holdt alt det tilbage, hun havde til at overleve på i visheden om, at Gud i sidste ende vil tage sig af alle hendes behov. Ved tro giver vi opofrende af det, vi har, for fuldt ud at være afhængige af Gud for vores daglige brød (Mt 6:8,11, 25-34; Fil 4:19). Hvorfor skulle enken egoistisk gribe fat i sine sidste to kobbermønter for at kunne klare sig selv i stedet for at stole på Gud med tomme hænder, at han kan fylde dem med hendes behov og trives ved dagligt at være afhængig af ham? Vi skal også være opmærksomme på, at Jesus gav sig selv som det bedste eksempel på at give: “I kender jo vor Herres Jesu Kristi gavmildhed, at selv om han var rig, blev han fattig for jeres skyld, for at I skulle blive rige ved hans fattigdom” (2 Kor 8:9).

6. Giv proportionelt

Det sjette og sidste princip minder om, at man skal give i forhold til sin velstand. Paulus skrev: “Den første dag i hver uge skal hver af jer lægge til side og spare op, hvad I tjener ekstra,” (2 Kor 16:2). I overensstemmelse med den NT’s tilgang til at give, opstillede apostelen ikke en hård og fast regel om specifikke beløb eller procentdele af det, man tjente, men minder de troende om, at man bør give i forhold til den ekstra indkomst, som Gud velsigner en med (5 Mos 8:1; 1 Kr 29:1). Vi bør ikke kun give regelmæssigt, men også proportionalt til den, som gav os velstand i første omgang (1 Tim 6:17). Økonomisk velstand i vores liv bør ikke give os lov til at bruge den, som vi vil. Det er ikke vores billet til en selvforkælende livsstil, der omfavner luksus, og det er heller ikke en slap livsstil, der bremser vores forbrugsvaner. Velstand i ens liv betyder en større mulighed for at engagere sig i den guddommelige egenskab at give. Efterhånden som Gud beriger vores liv, må vi gøre status over hans nådige velsignelse og revurdere den del, vi bør returnere til ham til fremme af hans arbejde i riget.

I praktisk forstand er GT’s tiende blevet absorberet i NT’s lære om at give. Den har ikke blot været parallel til det frivillige offer, der blev praktiseret i GT, men formaner os også til at give hemmeligt, gavmildt, målrettet, muntert, offervilligt og proportionelt på regelmæssig basis med et taknemmeligt hjerte over for en givende Gud.

Endnoter

Albert J. Johnson, A Christian’s Guide to Family Finances (Wheaton: Victor Books, 1983), 43. Ifølge Johnson er “den rolle, som tiendebetalingen spillede for at støtte nationen og de trængende, i vid udstrækning blevet overtaget af regeringen”. Den gamle tiders tiende, som vi kender den, er blevet erstattet af regeringens form for beskatning. Skatterne i dag opkræves og fordeles til velfærd, social sikring, kunst og videnskab og andre statslige udgifter.

Ibid., De få henvisninger til tiendebetalingen omhandler misbrug af tiendebetalingen (Mt 23:23; Lk 18:11-12). Hebræerbrevet 7:5-9 er en undtagelse, hvor tienden blev bragt frem for at bevise en pointe vedrørende Melkisedeks præsteorden.

© 2009 Gicky Soriano

Augustine M Kabutha on May 02, 2019:

Når du stoler på Gud, vær gennemsigtig, ansvarlig og trofast over for Gud, vil alt være godt for dig

Ernest Nuamah on October 30, 2018:

Jeg er taknemmelig for denne artikel. Det har været nyttigt for mig. Jeg blev bedt om at undervise om emnet give i min kirke, og denne artucle har hjulpet mig til at levere om emnet. Gud velsigne dig.

ashish den 31. maj 2018:

så godt

Chin chin fra Filippinerne den 28. juni 2017:

Fantastisk sammenfatning af, hvordan vi, kristne, bør give til Gud. Jeg har hørt det sagt, at det er vigtigere, hvordan vi giver, end hvor meget vi giver. Gud ser, hvad der er i vores hjerter.

tom den 16. januar 2012:

I årevis er jeg skyldig i ikke at give, fordi 10% ikke var en mulighed på grund af gæld. Skyldfølelse opslugte mig! Tak for at befri mig!

Gicky Soriano (forfatter) fra Californien den 26. maj 2011:

Lita C. Malicdem

Må Gud velsigne dit liv, mens du lærer at omsætte disse principper i praksis.

Lita C. Malicdem fra Filippinerne den 26. maj 2011:

De 6 principper lyder måske lette og nemme at gøre, men det er de ikke, virkelig. Dette er et godt omdrejningspunkt for mig til at lære at give. Jeg elsker lignelsen i #5. Tak.

Gicky Soriano (forfatter) fra Californien den 29. december 2010:

christ4ever, Tak for at give min hubs en læsning og linke det med dit relaterede emne. Jeg vil helt sikkert give det en læsning. Gud velsigne dig.

Rev. Teddy C. Ryan III fra et liv i synd frelst af Herrens nåde – vi er velsignet med ministeriet i Florida & Georgia den 29. december 2010:

Jeg er lige snublet over dine Hubs og vil læse dem mere nu, hvor jeg ved, at du er her. Jeg har linket din artikel til en serie jeg ligeledes lige har skrevet om emnet: https://hubpages.com/religion-philosophy/Well-Done…

Fortsæt det fremragende arbejde i hans tjeneste!… Rev.Ted

Gicky Soriano (forfatter) fra Californien den 10. august 2010:

smacky, Du er velkommen til at dele denne hub. Tak for besøget og må Gud velsigne dig.

smacky den 10. august 2010:

godt arbejde.kkep it up….kan jeg dele dette i vores kirke?

Gicky Soriano (forfatter) fra Californien den 08. juli 2010:

Dexter, Jeg sætter pris på besøget og dine opmuntrende ord. Tak og Gud velsigne dig.

Dexter | techathand.net den 08. juli 2010:

God artikel.. Jeg elsker når du siger give hemmeligt 🙂 Fortsæt det gode arbejde. og hold den gode kamp for troen

Gicky Soriano (forfatter) fra Californien den 20 februar 2010:

scheng1,

Teknisk set er der sandhed i det du siger. Alligevel er der de tilfælde, hvor jeg selv har givet til en trængende person, kirke eller sag i form af kontanter i stedet for checks. Kontanter i en umærket kuvert kan ikke spores. Giverens identitet forbliver inkognito. Det er kun gennem denne handling, at det er muligt at give i hemmelighed.

Tak for din interaktion med materialet i denne hub. Alle velsignelser.

scheng1 den 20. februar 2010:

Give hemmeligt er den del, som de fleste af os ikke følger, især når der er skatteincitamenter til at deklarere vores donation til velgørenhed.

Gicky Soriano (forfatter) fra Californien den 16. februar 2010:

maheshpatwal, Tak for dit besøg og din kommentar. Velsignelser til dig.

maheshpatwal fra MUMBAI den 16. februar 2010:

Meget smukt skrevet hub med et dejligt budskab om menneskelighed……. håber alle mennesker tænker på samme måde som skrevet i biblen

Gicky Soriano (forfatter) fra Californien den 01 februar 2010:

Deborrah, Må Gud berige dit liv og tjeneste som du fortsætter med at give hemmeligt, generøst, målrettet, muntert, opofrende og proportionalt. Alle velsignelser til dig.

DeBorrah K Ogans den 31. januar 2010:

Gicky Soriano, hans var virkelig flot! Du har på vidunderlig vis forklaret og inspireret andre til at give “Guds vej”! At give fra hjertet ved hjælp af ovenstående principper er gavnligt for både giveren og modtageren! “Gud elsker en munter giver…” Tak for at du delte dette inspirerende og indsigtsfulde “budskab”! I Hans Kærlighed & Velsignelser!

Gicky Soriano (forfatter) fra Californien den 13. januar 2010:

restoremyheart, Jeg sætter pris på besøget og kommentaren. Gud velsigne dig.

restoremyheart den 12. januar 2010:

Jeg har aldrig læst så detaljeret, om gaven at give! Det var ganske fint. Tak:)

Gicky Soriano (forfatter) fra Californien den 12. oktober 2009:

JesusEater, du er velkommen til at anbefale denne artikel til dine disciple. Jeg er glad for, at denne “Forståelses-serie” af hubs bringer klarhed til dem, der er interesserede i troens grundprincipper. Tak for din generøse støtte og opmuntrende kommentar. Det glæder mig så meget, at jeg kan tjene jeres kirke gennem disse hubs. Må Gud velsigne og uddybe din kirkes disciples vandring, når de søger at fremme riget.

JesusEater fra Quezon City, Filippinerne den 12. oktober 2009:

Det er virkelig godt materiale og opklarer mange spørgsmål (jeg ved ikke, hvorfor nogle har problemer med dette) om at give. Må jeg anbefale denne artikel til vores disciple til læsning? Give et link til denne fra vores hjemmeside? Tak for denne hub, Gicky! Dette er endnu et Kingdom advance at sætte op her. Guds ære!

thefount fra North Central Louisiana den 31. august 2009:

Dette er et godt format til undervisning. Mange tak.

Isabel_Belicia den 29. august 2009:

Gicky,

Great hub on giving – It is truly and act of Worship

AKA Coffee Snob

James A Watkins fra Chicago den 29. august 2009:

Amen! Broder, dette er en god artikel om at give. Lad os bede til, at denne artikel bliver læst bredt og gør en forskel i verden. Tak skal du have. Godt arbejde.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.