Som følge heraf er den føderale ejendomsskat ikke længere den største bekymring for de fleste velhavende amerikanere, der ønsker at undgå skat på den formue, de efterlader til arvingerne – som det var i mange år. Kun omkring 3.700 ejendomme, eller 0,12 % af det samlede antal, forventes at skylde føderal boafgift i år. Den højeste ejendomsskattesats på beløb over fritagelsen er 40 %.

Som forklaret i en nylig Weekend Investor-omslagshistorie er fokus i forbindelse med ejendomsplanlægning flyttet til at minimere kapitalvindingsskatter og statslige dødsafgifter – ofte på måder, der er i modstrid med tidligere råd.

“Den konventionelle visdom er blevet vendt på hovedet på grund af ændringer i både indkomstskat og boafgift”, sagde Suzanne Shier, chefskattestrateg hos Northern Trust i Chicago.

Annonce

I samme meddelelse sagde IRS, at “den årlige gaveudelukkelse” fortsat vil være 14.000 dollars pr. modtager i 2015. Bestemmelsen fastsætter det beløb, som en person kan give skattefrit til en anden person, som ikke er en ægtefælle. (Overførsler mellem ægtefæller er ofte skattefri.) Der er ingen begrænsning på antallet af sådanne gaver, som en skatteyder kan give, så længe hver gave er til en anden person.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.