(Eller “GOTO”, “go to”, “GO TO”, “JUMP”, “JMP”) En konstruktion og et nøgleord, der findes i flere programmeringssprog på højere niveau (f.eks. Fortran, COBOL, BASIC, C), til at forårsage et ubetinget spring eller overførsel af kontrol fra et punkt i et program til et andet. Destinationen for springet angives normalt ved en etiket efter GOTOnøgleordet.
I nogle sprog er en etiket et linjenummer, og i så fald kan alle instruktioner være mærket, i andre sprog er en etiket en valgfri alfanumerisk identifikator.
Brug af GOTO-anvisningen i højniveauprogrammering faldt i miskredit med udviklingen og den generelle accept af struktureret programmering, og især efter den berømte artikel “GOTO statement considered harmful”. Da en GOTO-anvisning reelt er en tildeling til programtælleren, er det fristende at generalisere “tildeling betragtes som skadelig”, og dette er faktisk grundlaget for funktionel programmering.
Næsten(?) alle maskinsprogsinstruktionssæt indeholder en GOTO-anvisning, selv om den i denne sammenhæng normalt kaldes branch eller jump eller en anden mnemoteknik baseret på disse.
Sej også COME FROM.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.