ACEs

Af: Karl-Ludwig Poggemann

Vi går alle igennem stress som børn. Vores forældre skælder os ud eller svigter os, vi fejler i noget, som vi holdt af, eller vi skal flytte eller mister en ven. Disse oplevelser hjælper os til at vokse og blive modstandsdygtige.

Men negative oplevelser i barndommen er ikke noget, som et barn bare kan komme sig over. De er for overvældende og skræmmende, eller det er situationer, hvor et barn mangler reel støtte.

Hvad er Adverse Childhood Experiences (ACE’er)?

Adverse Childhood Experiences (ACE’er) er et identificeret sæt af ti vedvarende traumer, som gør et barn i stand til at få sundhedsmæssige og sociale vanskeligheder som voksen.

ACEs er opstået på baggrund af en storstilet amerikansk folkesundhedsundersøgelse, Adverse Childhood Experiences Study (ACE-undersøgelsen). Ideen til undersøgelsen blev udløst, da en læge, der ledede et fedmeprogram, opdagede, at de fleste af hans klienter havde været udsat for seksuelt misbrug i barndommen. Hvorfor blev der ikke forsket mere i sammenhængen mellem vanskelige barndomme og helbredsproblemer?

Resultatet af dette pærevællingøjeblik blev i sidste ende en løbende undersøgelse, hvoraf størstedelen fandt sted mellem 1995 og 1997. Over 17.000 mennesker med helbredsproblemer blev spurgt om deres barndom. Disse emner er stadig under løbende overvågning, efterhånden som vi lærer mere og mere om, hvad modgang i barndommen betyder, ikke blot for voksnes helbred, men for selve vores dødelighed.

Af: Rinet IT Australien

Hvilke slags traumer betragtes som ACE’er?

I den oprindelige ACE-undersøgelse blev der set på følgende 10 negative oplevelser:

 • forældre, der bliver skilt eller går fra hinanden
 • leve med en forælder, der er deprimeret eller lider af psykisk sygdom
 • leve med en forælder, der er misbruger (alkohol, stoffer, eller på anden måde)
 • vidne til, at din mor bliver misbrugt eller mishandlet
 • verbalt misbrug/emotionelt misbrug og ydmygelse
 • emotionel omsorgssvigt
 • fysisk omsorgssvigt
 • fysisk misbrug
 • seksuelt misbrug
 • et familiemedlem, der kommer i fængsel.

Det er faktisk almindeligt at have et par eller flere ACE’er frem for kun én. Over 12 % af deltagerne i den oprindelige undersøgelse scorede f.eks. fire eller mere.

Siden undersøgelsen tyder anden forskning på, at andre traumatiske oplevelser bør tages i betragtning, herunder:

 • en forælders død
 • at vokse op i fattigdom eller i et voldeligt samfund
 • at se en søskende blive mishandlet
 • at blive mobbet af en klassekammerat eller en lærer.

Kan jeg tage ACE-testen?

Den oprindelige undersøgelse er blevet kogt ned til en test med ti spørgsmål, der bruges af nogle amerikanske institutioner og også er bredt tilgængelig på internettet.

Verdenssundhedsorganisationen har også siden udviklet et mere omfattende WHO ACE-screeningsspørgeskema med 43 spørgsmål, der faktisk omfatter mobning af jævnaldrende og udsættelse for vold i samfundet.

Hvorfor er ACE’er så stærke?

hvad er negative oplevelser i barndommen

Af: Lachlan Hardy

Det at opleve vedvarende modgang som barn påvirker udviklingen af din hjerne og den måde, din krop reagerer på stress.

Hvis der fandtes en “kropstermostat for stress”, er det som om for mange ACE’er sætter indstillingen på permanent højt niveau.

Et højt stressrespons betyder, at du er mere tilbøjelig til at deltage i adfærd, der bringer dit helbred i fare, som f.eks. rygning, promiskuitet og stofmisbrug.

Du er også mere tilbøjelig til at lide af angst og depression.

Undersøgelsen fandt en chokerende stigning på tre tusind procent i selvmordsforsøg, når man ser på statistikkerne for de rangordnede med over seks ACE’er.

Hvis din krop konstant bliver oversvømmet af stresshormoner, resulterer det i, at kroppens inflammatoriske reaktion er for høj. Og videnskaben viser, at inflammation er en af de vigtigste årsager til mange langtidssygdomme.

Samlet set forbinder ACE-undersøgelsen det at vokse op i et vanskeligt hjem og blive dårligt behandlet med kroniske sygdomme, der omfatter kræft, hjertesygdomme, slagtilfælde og diabetes.

Det skal man huske på om ACE-scoringer

ACE-undersøgelsen forbinder simpelthen sygdom i voksenalderen med vanskeligheder i barndommen. Den beviser slet ikke, at det er den eneste grund til, at vi bliver syge som voksne. Et højt ACE-resultat er heller ikke en garanti for, at du bliver syg inden længe.

Vores kroppe er unikke, komplicerede maskiner, og forskellige mennesker reagerer forskelligt, selv på traumer og stress. Og genetik og ting som udsættelse for giftstoffer forårsager også sygdom.

På den anden side er der ting, der hjælper nogle af os med at udvikle modstandsdygtighed på trods af ACE’er. Det kan være modvirkende positive barndomsoplevelser eller støtte udefra, f.eks. en engageret og omsorgsfuld lærer eller en ven af familien.

Faktisk er der mange mennesker, der har haft en vanskelig barndom, der på en eller anden måde trives. Blandt de mulige årsager hertil, som forskerne undersøger, er forskellene i den måde, hvorpå mænd og kvinder reagerer på stress, og hvordan forskelle i den genetiske kodning påvirker, hvordan det enkelte barn vil reagere på stress.

For eksempel peger ny forskning på et muligt “følsomhedsgen”, som kan være gavnligt, hvis vi vokser op i støttende omgivelser, men som ellers fører til angst og neurotisme.

Det er dog muligt at konkludere, at ACE’er kan gøre det mere sandsynligt, at en genetisk tilbøjelighed til at blive syg udløses.

Håb på trods af en høj ACE-score?

De sidste årtiers forskning har endelig udkrystalliseret en hypotese, som længe har været gældende, nemlig at hjernen faktisk er plastisk – den kan ændre sig og omgruppere sig. Så selv om din ACE-score er høj, og din hjerne er påvirket af traumer, er det muligt at opnå forbedringer.

Samtaleterapier kan hjælpe, især dem, der skaber en stærk forbindelse mellem klient og terapeut, som f.eks. skematerapi.

Og nye typer af terapeutiske interventioner er ved at vise sig at hjælpe hjernens plasticitet og modvirke virkningerne af traumer, selv hvor andre former for terapi har slået fejl.

Nogle af disse værktøjer er nu ved at blive integreret i “tredje bølge terapier”. Disse værktøjer omfatter bl.a:

 • eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR)
 • mindfulness
 • visualisering
 • kropsarbejde/ kropspsykoterapi
 • meditation og yoga.

Vil du gerne arbejde sammen med en terapeut, der har erfaring med at hjælpe klienter med negative barndomsoplevelser? Harley Therapy sætter dig i kontakt med terapeuter på flere steder i det centrale London. Eller prøv vores websted, der dækker hele Storbritannien, for at finde terapeuter, der tilbyder Skype-terapi og telefonrådgivning.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.