Vores publikation, Isoniazid/Rifapentine (3HP) Access Roadmap and Patent Landscape, indeholder en oversigt over patentansøgninger indgivet af det franske medicinalfirma Sanofi om kombinationer af to vigtige lægemidler, der anvendes til forebyggelse af tuberkulose (TB): isoniazid og rifapentine. Isoniazid og rifapentin udgør tilsammen 3HP-regimet, som hurtigt er ved at blive den globale standard for behandling til forebyggelse af tuberkulose.

Som start i 2014 ansøgte Sanofi om patenter på faste dosiskombinationer (FDC) af 3HP til voksne og børn i 68 lande. Hvis disse patenter bliver tildelt, kan de give Sanofi et monopol på disse 3HP FDC-formuleringer indtil 2034. Ved at begrænse den generiske konkurrence vil dette monopol underminere bestræbelserne på at sikre, at alle, der er i risiko for tuberkulose, kan få adgang til den højeste tilgængelige standard for forebyggende behandling.

Køreplanen indeholder en detaljeret udviklingshistorie for hvert enkelt lægemiddel for at vise, hvorfor isoniazid og rifapentin er globale offentlige goder, der bør forblive i det offentlige område snarere end at falde under monopolkontrol. Ud fra et juridisk synspunkt illustrerer køreplanen, hvorfor Sanofis patentkrav ikke opfylder de grundlæggende patenterbarhedskriterier. Denne analyse har til formål at informere de nationale patentmyndigheder, der vurderer berettigelsen af Sanofis patentansøgninger, og at støtte civilsamfundsorganisationer, der er interesseret i at anfægte Sanofis forsøg på at opnå et monopol ved at gøre indsigelse mod Sanofis patentansøgninger enten før eller efter udstedelsen.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.