Korrosionsadfærd af et austenitisk rustfrit stål (UNS S30400) er blevet karakteriseret i en 10.000 timers test udført i hydreret, ammoniakholdigt vand ved 260 °C. Korrosionskinetikken blev observeret som parabolisk, idet den paraboliske hastighedskonstant blev bestemt ved kemisk afkalkning til at være 1,16 mg dm-2 h-1/2. Røntgenfotoelektronspektroskopi i kombination med argonionfræsning og målfaktoranalyse blev anvendt til at give et uafhængigt skøn over hastighedskonstanten, som stemte overens med det gravimetriske resultat. Baseret på fordelingen af de tre oxiderede legeringsbestanddele (Fe, Cr, Ni) med hensyn til dybde og grundstoftilstand blev det fundet, at: (a) korrosion sker ikke-selektivt, og (b) korrosionsfilmen består af to spineloxidlag – et ferritbaseret ydre lag (Ni0.2Fe0.8)(Fe0.95Cr0.05)2O4 oven på et kromitbaseret indre lag (Ni0.2Fe0.8)(Cr0.7Fe0.3)2O4. Disse sammensætninger stemmer nøje overens med de solvi-faser, der er skabt af umiskelighed i det binære Fe3O4-FeCr2O4, hvilket antyder, at umiskelighed spiller en vigtig rolle i faseadskillelsesprocessen.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.