Myelosarkom (granulocytært sarkom) er en sjælden tumor, der ses hos patienter med kendte hæmato-logiske maligniteter som leukæmi, myelodysplastiske syndromer og myeloproliferative lidelser samt hos ikke-leukæmiske patienter. Det er ofte vanskeligt at stille en korrekt diagnose i disse tilfælde, og de bliver oftest fejldiagnosticeret som storcellet lymfom. Vi beskriver to kvinder på henholdsvis 40 og 89 år, hos hvem et myelosarkom, der involverede halsens lymfeknuder, blev diagnosticeret ved cytologisk undersøgelse af en finnålsaspirationsbiopsi en og 10 uger før udbruddet af akut myelogen leukæmi.

Finnålsaspirationsteknikken gjorde det muligt at stille en hurtig og uventet diagnose ved at påvise granulocytær differentiering og tilstedeværelsen af myelo-monocytære celler i lymfatisk væv. Procedurens enkelhed kombineret med dens pålidelighed og hurtighed tyder på, at finnålsaspirationsbiopsier bør anvendes i større omfang som førstevalgmetode i den diagnostiske vurdering af palpable lymfeknuder.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.