Temaet om mangfoldighed i både ledelses- og ikke-ledelsesteam og dets fordele for virksomheder har været kendt i flere år nu. Alt sammen af en god grund. I dag undersøger vi, hvordan mangfoldighed relaterer sig til serviceoutsourcing, og hvordan det kan tilføre ny forretningsværdi for både kunder og tjenesteudbydere.

Temaet om mangfoldighed er et vigtigt emne inden for outsourcing. I mange år har tjenesteudbydere og især udbydere af Facility Management-tjenester ansat en meget forskelligartet gruppe af medarbejdere. Rengøringstjenester er f.eks. allerede i høj grad mangfoldige, og i mange år har it-outsourcing brugt talenter fra mange forskellige lande til at levere sine tjenester.

I dag er kundeorganisationerne også blevet mere mangfoldige, hvilket gør emnet mangfoldighed lige så vigtigt for begge parter. Her er de 3 grunde til hvorfor:

Diversitet skaber et kulturelt fit mellem kunder og tjenesteudbydere

Firksomhederne vurderer i stigende grad det kulturelle fit mellem deres egen organisation og potentielle tjenesteudbydere i outsourcingprojekter. Jo mere de to organisationer er kulturelt tilpasset hinanden, jo større er chancen for et vellykket outsourcingforhold.

Flere undersøgelser viser, at når det gælder outsourcing, er der større sandsynlighed for, at folk deler værdier, kultur og passer til den anden organisation, hvis de matcher hinanden på dimensioner som farve, handicap og race. Med andre ord er det mere sandsynligt, at en mangfoldig tjenesteudbyder matcher kundeorganisationens kultur end en organisation uden mangfoldighed.

En anden vigtig dimension at tage med i denne sammenhæng er overgangen af medarbejdere. I de fleste kontrakter om outsourcing af facility management overgår de ansatte til tjenesteudbyderen. Det er her, at det kontraktmæssige samarbejde er mest sårbart.

Flere undersøgelser har vist en direkte sammenhæng mellem integrationstilfredshed og kontraktens langsigtede succes. Jo mere mangfoldig tjenesteudbyderen er, jo større er chancen for, at nye medarbejdere integreres med succes.

Mangfoldighed minimerer den samlede kontraktrisiko

Valg af en tjenesteudbyder med en mangfoldig arbejdsstyrke minimerer risikoen i forbindelse med levering af tjenesteydelser og dermed den samlede kontraktrisiko – og det er der mindst tre grunde til. For det første har en mangfoldig arbejdsstyrke en lavere personaleudskiftning og lavere fravær. Det betyder færre afbrydelser i den daglige service og mindre risiko for fejl som følge af manglende dækning, når medarbejderne er væk. Den anden grund til, at mangfoldighed fører til større kontraktstabilitet, er rekruttering. Det giver en virksomhed mulighed for at trække på en større pulje af talenter, rekrutteringsomkostningerne er lavere, og besættelse af ledige stillinger sker hurtigere.

Den tredje grund til, at kontraktens gennemførelse er bedre med en mangfoldig outsourcingleverandør, skyldes bedre fastholdelse af personalet i overgangsperioden. Det er veldokumenteret, at en vellykket overgang fører til en vellykket kontrakt, og som tidligere nævnt er det sådan, at jo mere mangfoldig tjenesteyderen er, jo bedre kan den inkludere og integrere de nye medarbejdere med succes.

Diversitet forbedrer virksomhedernes sociale ansvar (CSR)

CSR indebærer mere end blot at handle korrekt med hensyn til frivillige initiativer, etiske værdier, mennesker, samfund og miljø. Det handler også om at forbedre bundlinjen.

En virksomheds valg af tjenesteudbyder i en outsourcing-situation vil ikke kun påvirke servicekvaliteten af dens Facility Management-leverancer, men også dens samlede CSR-regnskaber.

Selv om CSR-regnskaberne endnu ikke er standardiseret inden for og på tværs af lande, medtager mange kunder stadig de outsourcede FM-medarbejdere i deres CSR-regnskaber for at sikre ægte gennemsigtighed, selv om disse medarbejdere ikke længere arbejder for virksomheden. Valget af Facility Management-leverandør kan derfor have betydning for det samlede CSR-regnskab – især hvis sådanne tjenester udgør en relativt stor del af den samlede virksomhed.

Vil du vide mere om, hvordan mangfoldighed kan skabe forretningsmæssig værdi? Læs vores blogindlæg: Hvorfor virksomheder skal omfavne mangfoldighed på arbejdspladsen og vores nyligt udgivne hvidbog: En mangfoldig ledelse giver højere indtjening.

Hold dig opdateret med vores indsigter! Tilmeld dig vores nyhedsbrev i kolonnen øverst til højre.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.