Synsfelt = er den afstand, der ses fra venstre til højre uden at bevæge øjnene fra side til side.

20 / 20 = normalt syn

En person med 20/20 kan læse tallene i en telefonbog og aktiekurser på papir med det blotte øje.

Normalt syn er de sidste 3 linjer i et øjenkort og strækker sig fra et syn på 20/10 til 20/20 og 20/30.

20/10 = bedre end normalt syn!

Det første sæt tal er patientens syn.

Det andet sæt tal er synet for en normal person.

Tallene sammenligner de to typer syn.

Patient (Sammenlignet med) normalseende person
= P / N.

20/20 = normal

20/100 = Patienten ser det på 20′ / Normal person kan se det på 100′ afstand

20/10 = Patienten kan se det på 20′ afstand / Normal person ser det på 10′ afstand…patienten har bedre
end normalt syn i dette tilfælde!

Normalt syn = 20/20

For at få kørekort = 20/40

Har behov for særlige undervisningsfaciliteter/hjælp = 20/80

Den juridiske definition af blindhed = 20/200

En person med et syn på 20/80 kan læse avisernes overskrifter…dvs. overskrifternes typestørrelse, så de kan ses på længere afstand af de fleste mennesker og også læses af svagtseende.

Synsstyrke = et mål for den rumlige opløsningsevne. Den angiver vinkelstørrelsen af den mindste detalje, der kan opløses. (Som kan ses tydeligt nok til at kunne identificeres korrekt.)

Den maksimale synsstyrke … anses for at være 20/15 eller 20/16.

O.D. = oculus dextrous (det højre øje).

O.S. = oculus sinister (det venstre øje).

Så… hvis en person med normalt syn ser et objekt på 600 fod, og patienten kun ser det, når det er på 5 fod, så hvis den normale person så noget på 2400 fod tydeligt, ville patienten være i stand til at se det på 20 fod. 5/600 = 20/2400.

Også … hvis en normalseende person tydeligt kan se noget på 225 fods afstand, men patienten kun ser det, når det er på 10 fods afstand, så hvis en normalseende person kan se det på 450 fods afstand, vil patienten kunne se det på 20 fods afstand. Lad os sige, at du forstørrer den ting, som den normale person så på en afstand af 225 fod, så den normale person nu kan se den på en afstand af 450 fod … forstørrer den to gange. Patienten kunne se den, efter at den var blevet forstørret 2 gange, når den stod på 6 meters afstand, fordi den var blevet forstørret 2 gange. 10 x 2 = 20 og 225 x 2 = 450 10/225 = 20/450.

Det samme gælder for et syn på 5/600. Hvis patienten skal være 5 fod fra noget for at kunne se det tydeligt, mens en person med normalt syn kan se det fra 600 fods afstand. Så en genstand, der er stor nok til, at patienten kan se på 6 fods afstand, vil den normale person kunne se fra 2400 fods afstand … næsten ½ mil væk. For at regne dette ud, skal man tage udgangspunkt i patientens syn på 5 fod sammenlignet med et normalt syn på 600 fod. Derefter forstørres det så meget, at patienten kan se det på 6 meters afstand … du skal forstørre det 4 gange. Gør også den normale persons genstand 4x større, så de vil kunne se den samme størrelse genstand, og den normale person vil nu kunne se den 4x større genstand på en afstand af 2400 fod. 5 x 4 = 20 og 600 x 4 = 2400 5/600 = 20/2400.

Synopsis / Resumé:
Målet er at lave noget til hvor patienten kan se det fra 6 meter …
Husk hvordan sammenligningen er skrevet…
P / N (P=patient
/= sammenlignet
til N=normalsynet person)
10/225……………..20 divideret med 10 = 2 (Hvis patienten kun kan se det, når han/hun står på 3 meters afstand, betyder det, at du skal forstørre genstanden 2x, så patienten kan se den på 3 meters afstand).
Den 225 er den afstand, som en person med normalt syn kan se genstanden. Hvis vi forstørrer genstanden, så patienten kan se den på 6 meters afstand, vil det også ændre den afstand, som en person med normalt syn vil kunne se den på. Hvis vi forstørrer den, kan genstanden nu ses af en person med normalt syn, når vedkommende står på 450 fods afstand, fordi 225 x 2 = 450.
10/225 (x2) = 20/450
Hvis en patient nu kan se genstanden på 20 fods afstand, men den samme genstand normalt kan ses på 450 fods afstand, betyder det, at patienten har et langt mindre end normalt syn. Patienten skulle have kunnet se genstanden fra 450 fod i stedet.
Når synsstyrken er under den største optotype på diagrammet, flyttes diagrammet enten tættere på patienten, eller patienten flyttes tættere på diagrammet, indtil patienten kan læse det. Når patienten er i stand til at læse diagrammet, noteres bogstavstørrelsen og testafstanden. Hvis patienten ikke er i stand til at læse diagrammet på nogen afstand, testes han eller hun på følgende måde:

Navn Abkortning Definition
Tælle fingre CF Evne til at tælle fingre på en given afstand.
Håndbevægelse HM Evne til at skelne en hånd, om den bevæger sig eller ikke bevæger sig foran patientens ansigt.
Lysopfattelse LP Evne til at opfatte noget lys.
Ingen lysopfattelse NLP Udygtighed til at se noget lys. Total blindhed.

Mange mennesker har et øje, der har en overlegen synsstyrke i forhold til det andet. Hvis en person ikke kan opnå en synsstyrke på 20/200 (6/60) eller derover på det bedre øje, selv med de bedst mulige briller, betragtes personen som lovligt blind i USA. En person med et synsfelt, der er smallere end 20 grader, opfylder også definitionen af lovligt blind.

En persons synsstyrke registreres med dokumentation for følgende: om testen var for fjernsyn eller nærsyn, hvilket eller hvilke øjne der blev vurderet, og om korrigerende linser (i.dvs. briller eller kontaktlinser) blev anvendt:

 • Afstand fra søkortet
  • D (fjern) for vurderingen foretaget på 20 fod (eller 6 meter).
  • N (nær) for evalueringen udført på 15,7 tommer (eller 40 cm).
 • Evalueret øje
  • OD (latin oculus dexter) for det højre øje.
  • OS (latin oculus sinister) for det venstre øje.
  • OU (latin oculi uterque) for begge øjne.
 • Brug af briller under prøven
  • cc (latin cum correctore) med korrektionsbriller.
  • sc: (Latin sine correctore) uden korrektur.
  • Afkortningen PH efterfølges af synsstyrken som målt med en pinhole okkluder, der midlertidigt korrigerer for brydningsfejl som f.eks. nærsynethed eller astigmatisme.
  • Så, fjernsynsskarphed på 20/60 og 20/25 med pinhole på højre øje vil være:
   DscOD 20/60 PH 20/25
  • Fjernsynsskarphed på tællefingre og 20/50 med pinhole på venstre øje vil være:
   DscOD 20/60 PH 20/25
  • Fjernsynsskarphed på tællefingre og 20/50 med pinhole på venstre øje vil være:
   DscOS CF PH 20/50
  • Nærsynsstyrke på 20/25 med pinhole, der forbliver på 20/25 på begge øjne med briller, vil være:
   NccOU 20/25 PH 20/25

“Dynamisk synsstyrke” definerer øjets evne til visuelt at skelne fine detaljer i et objekt i bevægelse.

En anden type øjendiagram, kan du læse det:

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.