”Tämän jälkeen mooabilaiset ja ammonilaiset sekä osa meunilaisista tulivat sotimaan Joosafatia vastaan. 2 Jotkut miehet tulivat ja sanoivat Joosafatille: ”Edomista, meren toiselta puolelta, on tulossa sinua vastaan suuri sotajoukko. Se on jo Hazazon-Tamarissa” (eli En-Gedissä). 3 Joosafat päätti huolestuneena kysyä asiaa Herralta ja julisti koko Juudalle paaston. 4 Juudan kansa kokoontui etsimään apua Herralta; he tulivatkin jokaisesta Juudan kaupungista etsimään häntä. 5 Silloin Joosafat nousi seisomaan Juudan ja Jerusalemin seurakunnassa Herran temppelissä uuden sisäpihan edustalla 6 ja sanoi: Etkö sinä, Herra, meidän isiemme Jumala, ole se Jumala, joka on taivaassa?” Hän sanoi: ”Herra, meidän isiemme Jumala, etkö sinä ole se Jumala, joka on taivaassa?”. Sinä hallitset kaikkia kansojen valtakuntia. Sinun kädessäsi on voima ja mahti, eikä kukaan voi sinua vastustaa. 7. Oi meidän Jumalamme, etkö sinä ajanut tämän maan asukkaat pois ennen kansaasi Israelia ja antanut sen iankaikkisesti ystäväsi Aabrahamin jälkeläisille. 8 He ovat asuneet siinä ja rakentaneet sinne pyhäkön sinun nimellesi sanoen: 9 `Jos onnettomuus tulee meidän päällemme, olipa se sitten tuomion miekka, rutto tai nälänhätä, me seisomme sinun edessäsi tämän temppelin edessä, joka kantaa sinun nimeäsi, ja huudamme sinua ahdingossamme, ja sinä kuulet meitä ja pelastat meidät`. . . 14 Silloin Herran Henki tuli Jahasielin, Sakarjan pojan, Benajan pojan, Jeielin pojan, Mattanjan pojan, leeviläisen ja Asafin jälkeläisen, päälle, kun hän seisoi seurakunnassa. 15 Hän sanoi: ”Kuunnelkaa, kuningas Joosafat ja kaikki, jotka asuvat Juudassa ja Jerusalemissa! Näin sanoo teille Herra: Älkää pelätkö älkääkä lannistuko tämän valtavan sotajoukon vuoksi. Sillä taistelu ei ole teidän, vaan Jumalan.. . . 22 Kun he alkoivat laulaa ja ylistää, Herra asetti väijytyksiä Ammonin, Mooabin ja Seirin miehiä vastaan, jotka olivat hyökkäämässä Juudaan, ja heidät kukistettiin. 23 Ammonin ja Mooabin miehet nousivat Seir-vuoren miehiä vastaan tuhoamaan ja hävittämään heidät. Kun he olivat teurastaneet Seirin miehet, he auttoivat tuhoamaan toisensa….. 30 Ja Joosafatin valtakunta oli rauhassa, sillä hänen Jumalansa oli antanut hänelle levon joka puolelta.” (2. Aikakirja 20:1-9, 14-15, 22-23, 30)

Kun luotat Jumalaan, ei tarvitse pelätä.” (2. Aikak. 20:1-9, 14-15, 22-23, 30)

Kun luotat Jumalaan, ei tarvitse pelätä.

Esittely

Elämä voi olla vaikeaa. Kristittynä oleminen ei-kristillisessä maailmassa aiheuttaa monenlaisia ongelmia. Maailma ei tunne Jeesusta. Maailma ei rakasta Häntä. Maailma ei ymmärrä, miksi hän tuli. Sinä sen sijaan tunnet Jeesuksen. Sinä rakastat häntä. Ja sinä ymmärrät, miksi hän tuli. Hän tuli pelastamaan sinut synneistäsi ja antamaan sinulle uuden elämän. Hän tuli tuomaan sinulle rauhan ja ilon Hengessä. Hän tuli, jotta sinulla olisi yhteys Jumalan kanssa.

Nämä asiat sinä jo tiedät. Ja tiedät myös, että vaikka olet pelastunut synnistä ja täyttynyt Jumalan Hengellä, elämä tässä maailmassa ei silti ole täydellistä. Se on edelleen vaikeaa.

Kristitty on tavallaan taistelussa maailman kanssa. Ja maailma on sodassa kristityn kanssa – sinun kanssasi. Maailma tarjoaa paheita, itsensä toteuttamista ja ahneutta. Maailma haluaa käännyttää sinut pakanuuteensa, jumalattomaan hartauteensa epäpyhää kohtaan. Ja jos et sopeudu, jos et kumarra polvea sen epäjumalille ja uhreille, sinua pilkataan, pilkataan ja hyökätään kimppuusi.

Maailma on siis sinua vastaan. Paha on sodassa sinua vastaan. Ja taistelussa on kaikenlaisia kamppailuja. Sisälläsi taistelet syntiä vastaan: ylpeyttä, himoa, ahneutta, kerskailua ja erilaisia haluja vastaan. Ulkopuolella kamppailet sairautta, köyhyyttä, avioliitto-ongelmia, työvaikeuksia, epävarmaa tulevaisuutta ja muuta vastaan. Ehkä juuri nyt sinulla on edessäsi vakava kamppailu. Tai ehkä olet äskettäin joutunut selviytymään vaikeasta tilanteesta. Ehkä pelkäät, että sellainen on tulossa.

Kristittynä, mitä teet, kun elämä käy kovaa päälle, kun ei tunnu olevan ulospääsyä, kun suhteesi Jumalaan kärsii? Kun olet huolissasi tai peloissasi? Kun olet hädässä?

Mitä teet, kun kohtaat tällaisia monumentaalisia esteitä? Miten vastustat kiusausta, pakenet pahaa tai uskot yli ymmärryksesi, miten ongelmasi voidaan ratkaista?

Vastaus on Jumalan sanassa.

Yhteys: Israel ja Juuda olivat jakautuneet.

 • Joosafat oli erotetun Juudan valtakunnan neljäs kuningas noin 850-875 eKr. Hän oli innokas Jumalan käskyjen noudattaja. Kolmantena hallitusvuotenaan hän lähetti muutamia ruhtinaita, pappeja ja leeviläisiä kiertämään kaikki Juudan kaupungit ja opettamaan kansaa lain kirjasta. Koska hän etsi Herraa, rikkaudet ja kunnia lisääntyivät hänen ympärillään. ”Joosafat etsi Herraa kaikesta sydämestään.” (2. Kr. 22:9)
 • Moab, Ammon ja meunilaiset tulivat sotimaan Joosafattia vastaan.
 • Joosafat pelkäsi, ja syystäkin, sillä häntä lähestyvä armeija oli todellakin mahtava, yli sen, mitä hän olisi voinut hallita. Hän oli vaikeuksissa.

Lue 2. Aikakirja 20, jakeet 1-9, 14-15, 22-23, 30

 1. Sinun pitäisi luottaa Jumalaan eikä pelätä sen vuoksi, kuka hän on. Katsokaa kanssani jakeen 6.
  ”Ja hän sanoi: ’Herra, meidän isiemme Jumala, etkö sinä ole Jumala taivaassa? Ja etkö Sinä ole kaikkien kansojen valtakuntien hallitsija? Voima ja väkevyys ovat sinun kädessäsi, niin ettei kukaan voi asettua sinua vastaan.”
  1. ” Jehova on:
   1. ”…meidän isiemme Jumala”
    1. Aadamin ja Eevan, Nooan, Aabrahamin ja Mooseksen
    2. Jumala
   2. Sentähden hän on historian Jumala.
  2. Hän asuu myös taivaassa;
   1. siten Hän on pyhyyden Jumala. Taivas on Jumalan pyhä asuinpaikka.
  3. Siksi Hän on kaiken yläpuolella. Hän on puhdas, vanhurskas ja kykenemätön syntiin.
 2. Hän on myös kaikkien kansojen hallitsija;
  1. Sentähden Hän on suvereniteetin Jumala. Kaikki kuninkaat ja kansat ovat hänen. Ja sellaisina Hänellä on oikeus hallita niitä haluamallaan tavalla.
 3. Hän on kaikkivaltias;
  1. siten Hän on vallan Jumala.
   1. Hän voi tehdä, mitä haluaa. Hän voi luoda tai tuhota. Kohottaa tai repiä alas.

 • Kuka Jumala on sinulle?
  1. Onko Hän suuri vai pieni?
  2. Onko Hän kaikkivaltias vai nössö?
  3. Rakastaako Hän sinua vai sietääkö Hän sinua vain?
 • Miten koet Jumalan, vaikuttaa siihen, miten reagoit Häneen.
  1. Juutan kansa tiesi, kuka Jumala oli, ja siksi he katsoivat Häneen ja luottivat Häneen.
  2. Muilla sanoilla, sinun pitäisi luottaa Jumalaan, koska Hän on pyhä, Hän on kuningas, Hän on kaikkivoipa ja koska Hän rakastaa sinua kovasti.
 • Sinun pitäisi luottaa Jumalaan eikä sinun pitäisi pelätä, ei ainoastaan sen vuoksi, kuka Hän on, vaan myös sen vuoksi, mitä Hän on jo tehnyt.
  Katsokaa kanssani jaetta 7: ”Etkö sinä, meidän Jumalamme, ajanut tämän maan asukkaita pois kansasi Israelin edestä ja antanut sitä ystäväsi Aabrahamin jälkeläisille ikuisiksi ajoiksi?”.”
  1. Jumala on jo saanut aikaan suuria asioita:
   1. Hän antoi Kanaanin maan Aabrahamin jälkeläisille.
    1. Jumala valitsi Aabrahamin ja lupasi hänelle, että hänestä tulisi suuri kansa.
    2. Jumala herätti Mooseksen henkiin ja pelasti kansansa monien ihmeiden kautta egyptiläisten orjuudesta. Hän jakoi Punaisen meren; Hän tuhosi egyptiläiset.
    3. Jumala herätti Joosuan ja heprealaisten armeijat valtaamaan Kanaanin maan. Ja siellä Jumala istutti heidät maahan, jotta he kantaisivat hedelmää valittuna kansana, jotta he voisivat palvoa Häntä, kunnioittaa Häntä, palvella Häntä ja valmistaa Messiaan tietä.
    4. Heprealainen saattoi kurottautua alaspäin, tarttua kädellään likaan ja koskettaa lupausta, tuntea Jumalan saavutusten todellisuuden. Hän saattoi koskettaa lupausta!
    5. *** Koska heprealaiset tunsivat Jumalan ja sen, mitä Hän oli jo tehnyt heidän hyväkseen, he etsivät Häntä uudelleen.
     Katsokaa sitten, mitä he tekivät…
     1. He etsivät Jumalaa, jae 12: ”Oi meidän Jumalamme, etkö sinä tuomitse heitä? Sillä me olemme voimattomia tämän suuren kansanjoukon edessä, joka on tulossa meitä vastaan, emmekä tiedä, mitä tehdä, mutta meidän silmämme ovat Sinussa.”
     2. He ylistivät Jumalaa, j. 19, ”Ja leeviläiset kohatilaisten ja korahilaisten poikien joukosta nousivat ylistämään Herraa, Israelin Jumalaa, hyvin suurella äänellä.”
     3. He luottivat Jumalaan, jakeet. 20, ”…Joosafat nousi seisomaan ja sanoi: ’Kuulkaa minua, Juuda ja Jerusalemin asukkaat, luottakaa Herraan, Jumalaanne, niin saatte tukea….'”
     4. He kiittivät Jumalaa, vrt. 21, ”Ja hän sanoi: ’Kiittäkää Herraa, sillä hänen armonsa on iankaikkinen.”
   2. Mitä teet, kun kohtaat koettelemuksia ja ahdistuksia? Ylistätkö Jumalaa? Luotatko Häneen? Kiitätkö Jumalaa?
    1. Tiesitkö, että kristityn todellinen luonne paljastuu usein, kun hän kohtaa todellisen ongelman? Miten sinä käsittelet ongelmasi? Joudutko paniikkiin? Valitatko sinä? Nostatko nyrkin ilmaan ja huudatko Jumalalle? Alatko epäillä ja juokset sitten etsimään nopeaa ratkaisua (juokset synnin, television tai ”ei puhuta asiasta”), vai menetkö Herran luo rukoillen, nöyrästi, ylistäen ja luottaen ja kieltäydyt antamasta pelolle ja huolenaiheille sijaa?
  2. Kuten huomaat, Jumala oli jo tehnyt suuria tekoja heprealaiselle kansalle. Hän on jo tehnyt suuria asioita myös sinulle… ja enemmänkin.
   1. Hän on vapauttanut sinut vihollisesta nimeltä synti lunastamalla sinut Poikansa kautta.
   2. Hän on tuonut sinut pois kuoleman varjojen laakson maasta ja antanut sinulle paikan, jossa voit levätä, ja saanut sinut lepäämään vihreille laitumille.
   3. Hän on ottanut sydämesi, joka oli aikoinaan pahuuden koti, ja luovuttanut sen Poikansa Jeesuksen käsiin.
    1. Risti on ainoa syy, jonka vuoksi sinulla on mitään toivoa vapautumisesta mistä tahansa ristiriidasta, ongelmasta, taistelusta tai huolista.
    2. Risti on ehdoton tae siitä, että Jumala on sitoutunut sinuun. Sinua ei koskaan hylätä. Sinua ei voi hylätä, Jumala ei voi unohtaa sinua.”
  3. Heidät vapautettiin pelkästä kuolevaisen kuoleman uhasta. Teidät on vapautettu ikuisen kuoleman uhasta.
   1. Heidät vapautettiin vihollisesta, joka yritti tappaa heidät.
   2. Sinut on vapautettu vihollisesta, joka on yrittänyt saada sinut kadotukseen.
   3. Risti, veri, tuska, Jeesuksen 2000 vuotta sitten kärsimä nöyryytys on ostanut sinulle rauhan, turvan ja varmuuden lupauksen maassa: iankaikkisen elämän Jumalan kanssa.
  4. Tämä niin kauan sitten käyty taistelu ei ollut vain Saatanan yritys tuhota Jumalan kansa silloin, vaan se oli myös yritys tuhota sinut nyt. Ei messiaanista linjaa, ei Messiasta, ei pelastusta. Silloin sinäkin olet hukassa.
  5. Jumala on antanut sinulle pelastuksen.
   1. Tekeekö Hän vähemmän puolestasi, kun kohtaat vaikeuksia elämässäsi?
   2. Annaako Hän sinun tuhoutua? Ei!
    1. Miten käsittelet syntiä, sairautta, sydänsurua, kipua, epävarmuutta jne…
    2. Luotatko Jumalaan vai epäiletkö? Eikö Hän ole ruokkinut sinua, vaatettanut sinua, lämmittänyt sinua?
   3. Eikö Hän ole vapauttanut sinut synnistäsi?
    1. Jumala ei ole kutsunut sinua hylkäämään sinua, vaan pyhittämään sinut, tekemään sinut pyhäksi ja nauttimaan Hänestä iankaikkisesti.
    2. Koska Hän rakastaa sinua… hyvin paljon.
 • Sinun pitäisi luottaa Herraan eikä sinun pitäisi pelätä, ei ainoastaan sen vuoksi, kuka hän on ja mitä hän on jo tehnyt, vaan myös sen vuoksi, mitä hän tulee tekemään.
  1. Juutan kansa ei tiennyt, mitä tulisi tapahtumaan. Mutta he luottivat Herraan.
   Katsokaa kanssani:
   1. v. 15 – Älkää pelätkö älkääkä kauhistuko… sillä taistelu ei ole teidän, vaan Jumalan.
   2. v. 17 – Seisokaa ja katsokaa Herran pelastusta teidän puolestanne (v. 17).
   3. Nämä olivat lausumia tulevassa aikamuodossa. Nämä olivat Jumalan lupauksen sanoja!!!
  2. Niin kansa lepäsi, he eivät pelänneet.
  3. v. 30 – Niin Joosafatin valtakunta sai rauhan, sillä hänen Jumalansa antoi hänelle levon joka puolelta
 • Johtopäätökset

  Erottuuko Jumala nyt? Ovatko Hänen lupauksensa sanat vähemmän totta?

  Jeesus sanoi,

  • ”Tulkaa minun tyköni kaikki raskautetut, niin minä annan teille levon” (Matt. 11:28).
  • ”Minä olen teidän kanssanne kaikkina aikoina, aina maan ääriin asti” (Matt. 11:28). 28:20).
  • Hän sanoi, että hänen sanansa eivät katoa (Mark. 13:31).
  • Hän sanoi, että hän herättää teidät viimeisenä päivänä (Joh. 6:40).
  • Hän sanoi, että kaikki, mitä anotte hänen nimessään, annetaan teille (Joh. 14:14).
  • Hän sanoi, että hän ilmoittaisi itsensä teille (Joh. 14:21).
  • Hän sanoi, että hän ilmoittaisi Isän teille (Matt. 11:27)
  • Ja hän sanoi, että hän palaisi pilvissä ja että jokainen silmä näkisi hänet (Mark. 13:27).

  Koska Jumala on kuka ja mitä hän on jo tehnyt puolestasi, voit luottaa häneen vieläkin enemmän tulevaisuutta ajatellen eikä sinulla ole pelkoa siitä, että hän tulee jatkossakin tukemaan sinua, rakastamaan sinua ja jatkamaan ihanaa rakastavaa suunnitelmaansa elämässäsi.

  Luotatko sinä häneen? Kuinka paljon sinä luotat Häneen? Kuinka paljon aiot levätä Hänessä? Se on sinusta kiinni.

  Leave a comment

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.