SAN FRANCISCO, May 05, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Angion Biomedica Corp. (Angion), myöhäisen vaiheen biofarmaseuttinen yritys, joka on keskittynyt uusien pienimolekyylisten terapeuttisten aineiden löytämiseen, kehittämiseen ja kaupallistamiseen akuutteihin elinvaurioihin ja fibroottisiin sairauksiin, on tänään ilmoittanut julkaisevansa vertaisarvioidun artikkelin tieteellisessä Transplantation-lehdessä, jossa esitellään ANG-3777:n vaiheen 2 kliinisen tutkimuksen tuloksia elinsiirtoon liittyvässä akuutissa munuaisvauriossa. Julkaisun kirjoittajina ovat Jonathan S. Bromberg, M.D., Ph.D., et al.., otsikko on ”Munuaistoiminnan paraneminen ANG-3777-hoidon jälkeen potilailla, joilla on suuri riski elinsiirteen viivästyneeseen toimintaan munuaisensiirron jälkeen.”

”Uskomme, että vaiheen 2 tietojen julkaiseminen Transplantation-lehdessä vahvistaa edelleen ANG-3777:n potentiaalista hoitoa akuutteihin elinvaurioihin, kuten elinsiirtoon liittyvään akuuttiin munuaisvaurioon, joka tunnetaan myös viivästyneenä elinsiirteen toimintakykynä ja joka on vakava ja potentiaalisesti henkeä uhkaava sairaus, johon ei ole olemassa tehokkaita hoitovaihtoehtoja”, sanoi Angionin toimitusjohtaja tri Jay Venkatesan. ”Vaiheen 2 tulokset, jotka osoittavat, että ANG-3777 oli yleisesti ottaen hyvin siedetty ja johti kliinisesti merkittäviin parannuksiin lumelääkkeeseen verrattuna useissa keskeisissä päätetapahtumissa, kuten eGFR:ssä, tukevat innostustamme ohjelman suhteen. Odotamme innolla, että voimme edelleen vahvistaa ANG-3777:n terapeuttista lupausta ja raportoida tietoja meneillään olevasta ANG-3777:n vaiheen 3 rekisteröintitutkimuksestamme.”

Tässä julkaisussa kerrotaan yksityiskohtaisesti tuloksista, jotka saatiin ANG-3777:n annostelusta potilailla, joille oli tehty kuolleen luovuttajan munuaisensiirto ja joilla oli merkkejä munuaisvauriosta, minkä vuoksi heillä on suuri riski elinsiirteen viivästyneeseen toimintaan. Tämä vaiheen 2 kliininen tutkimus oli monikeskuksinen, satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu kliininen tutkimus. Tutkimushenkilöt olivat munuaisensiirron saaneita potilaita, jotka tuottivat alle 50 kuutiosenttimetriä virtsaa tunnissa kahdeksan peräkkäisen tunnin ajan ensimmäisten 24 tunnin aikana siirron jälkeen ja/tai joiden kreatiniinin vähenemissuhde oli <30 % ennen siirtoa ja 24 tuntia siirron jälkeen. Potilaat satunnaistettiin 2:1 saamaan kolme ANG-3777-infuusiota kerran päivässä laskimoon tai lumelääkettä. Ensisijainen päätetapahtuma oli niiden päivien lukumäärä, joiden aikana tuotettiin > 1200 kuutiosenttimetriä virtsaa 24 tunnin aikana.

Jonathan Bromberg, M.D., Ph.D., kirurgian ja mikrobiologian ja immunologian professori sekä Marylandin yliopiston tutkimuksen varapuheenjohtaja ja julkaisun pääkirjoittaja lisäsi: ”Tuloksemme tukevat entisestään sitä, että ANG-3777:lla on potentiaalia edustaa merkittävää parannusta nykyiseen vakiohoitoon verrattuna tehokkaan hoitovaihtoehdon tarpeessa oleville potilailla.”

Täysimääräinen julkaisu on luettavissa osoitteessa: WWW-sivusto: https://doi.org/10.1097/tp.0000000000003255

Viivästyneestä elinsiirtotoiminnasta
Viivästynyt elinsiirtotoiminta (Delayed graft function, DGF) on vakava akuutin munuaisvaurion muoto, joka on seurausta munuaisensiirron jälkeisestä iskemia-reperfuusiovauriosta. Se eroaa elinsiirteen hylkimisestä, ja sitä esiintyy yleisimmin kuolleen luovuttajan munuaisten vastaanottajilla, mikä johtuu osittain siitä, että kuolleen luovuttajan munuaissiirroille on tyypillistä pidempi lämpimän iskemian (ruumiinlämpötilassa tapahtuva iskeeminen) ja kylmän iskemian (munuaisten säilytyksen ja kuljetuksen aikana tapahtuva iskeeminen) jakso. DGF määritellään tavallisimmin dialyysin (jätetuotteiden poistaminen verestä kehon ulkopuolella, kun munuaiset ovat vajaatoiminnassa) tarpeeksi seitsemän päivän kuluessa elinsiirrosta. DGF:ää sairastavien potilaiden elinikä elinsiirron jälkeen lyhenee. Tällä hetkellä ei ole hyväksyttyjä hoitoja, joilla voitaisiin ehkäistä tai vähentää DGF:n vakavuutta.

ANG-3777:sta
ANG-3777 on pieni molekyyli, joka on suunniteltu jäljittelemään hepatosyyttikasvutekijän (HGF) biologista aktiivisuutta ja siten aktivoimaan kudosten korjaamiseen ja elinten palautumiseen osallistuvien reittien c-Met-kaskadia. ANG-3777 on osoittanut useita samankaltaisuuksia HGF:n kanssa, mukaan lukien c-Met-riippuvuus ja selektiivinen c-Met-reseptorin aktivaatio, vaikuttamatta muihin kasvutekijäreseptoreihin. Lisäksi sen puoliintumisaika on huomattavasti pidempi kuin HGF:n. Näin ollen uskomme, että ANG-3777:llä on potentiaalia olla ensimmäinen terapeuttinen lääke, jolla on ainutlaatuinen lähestymistapa akuuttien elinvaurioiden hoitoon, koska se kykenee tehostamaan keskeisiä elinten luonnollisia korjautumisreittejä, laajentamaan akuutin elinvaurion jälkeistä hoitoikkunaa ja sillä on ollut suotuisa haittavaikutusprofiili varhaisista kliinisistä tutkimuksista saatujen tietojen perusteella. Ilmoittautuminen on käynnissä plasebokontrolloidussa vaiheen 3 rekisteröintitutkimuksessa, jossa tutkitaan ANG-3777:n tehoa DGF:n hoidossa, sekä vaiheen 2 kliinisessä tutkimuksessa, joka koskee akuutin munuaisvaurion hoitoa sydänleikkauksissa, joihin liittyy kardiopulmonaalinen ohitusleikkaus.

Tietoa Angion Biomedica Corp:stä
Angion Biomedica Corp. on myöhäisvaiheessa oleva biofarmaseuttinen lääkeyritys, joka on keskittynyt akuutteihin elimellisiin vammautumisiin ja fibroottisiin tauteihin liittyvien uudenlaisten pienten molekyylien sisältämien terapiahoitoaineiden keksimiseen, kehitystyön kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Angionin johtava tuotekandidaatti ANG-3777 on pieni molekyyli, joka on suunniteltu jäljittelemään hepatosyyttikasvutekijän (HGF) biologista aktiivisuutta ja aktivoimaan HGF/c-Met-reittiä, jolla on keskeinen rooli kudosten korjautumisessa ja elinten palautumisessa. Plasebokontrolloituun vaiheen 3 rekisteröintitutkimukseen, jossa tutkitaan ANG-3777:n tehoa elinsiirtoon liittyvän akuutin munuaisvaurion, joka tunnetaan myös viivästyneenä siirtotoimintana, vakavuuden vähentämisessä potilailla, joilla on riski munuaisten toimintahäiriöön. ANG-3777 on myös vaiheen 2 kliinisessä tutkimuksessa sydänleikkaukseen, johon liittyy kardiopulmonaalinen ohitusleikkaus, liittyvän akuutin munuaisvaurion hoitamiseksi. Angion kehittää myös ANG-3070:ää, suun kautta biologisesti saatavilla olevaa pientä molekyyliä, joka on mahdollinen fibroottisten sairauksien hoitomuoto täsmälääketieteen lähestymistapaa käyttäen. Lisätietoja on osoitteessa www.angion.com.

Yhteystiedot

Investor Contact
Daniel Ferry
LifeSci Advisors
617-535-7746
[email protected]

Media Contact
Cherilyn Cecchini, M.D.
LifeSci Public Communications
646-876-5196
[email protected]

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.