Obesiteetti (lat. obesitas) on lihavuuden ominaisuus. Tämä termi viittaa ylipainoon.

Ylipaino

Ylipainoa pidetään sairautena, sillä ylipaino johtaa suuriin terveysongelmiin. Lihavalla henkilöllä on riski sairastua diabetekseen, korkeaan verenpaineeseen ja sydänsairauksiin sekä muihin fyysisiin komplikaatioihin.

Ylihavuudelle, jolle on ominaista rasvan kertyminen kehoon, voi olla useita syitä, jotka voivat olla geneettisiä, ympäristöön liittyviä tai psykologisia. Tämä tarkoittaa, että liikalihavuus ei liity ainoastaan suuriin ruokamääriin.

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan liikalihavuudesta puhutaan, kun aikuisen painoindeksi on yli 30 kg/m2. Se voi koskettaa sekä miehiä että naisia riippumatta rodusta, kansallisuudesta tai sosiaalisesta asemasta.

On tärkeää huomata, että muinoin uskottiin, että ylipaino oli synonyymi hyvälle ravitsemukselle ja siten terveellisille elinolosuhteille. Nykyään sen tiedetään vaikuttavan useiden sairauksien, sekä fyysisten että psyykkisten, kehittymiseen.

Ylipaino on monissa maissa kansanterveysongelma, josta on jo tullut epidemia, kun otetaan huomioon terveydenhuoltolaitosten raportoimien tapausten suuri määrä. Yksi syy on nykyinen elämänrytmi, joka saa ihmiset istumaan ja syömään epäterveellisesti.

Ylipainosta kärsiviä taas syrjitään usein, ja he saavat pilkkaa ja halventavia lempinimiä. Sairaus muodostaa tällä tavoin myös sosiaalisen leiman.

Ylipainon vaikutus sosiaaliseen elämään

ObesidadPeriaatteessa on tärkeää erottaa toisistaan ne, jotka kärsivät liikalihavuudesta ja onnistuvat voittamaan sen, ja ne, jotka joutuvat kärsimään siitä elämänsä loppuun asti. Kun sairaus puhkeaa lapsuudessa, tämän painajaisen päähenkilöt eivät juurikaan välitä verenkiertoelimistöönsä ja niveliinsä kohdistuvista vaikutuksista, sillä heillä on tarpeeksi tekemistä ikätovereidensa pilkan ja halveksunnan kanssa.

Obesesilaiset pojat leimataan feminiinisiksi, kun taas tytöt leimataan maskuliinisiksi. Molemmat sukupuolet joutuvat lukemattomien ilkeämielisten vitsien ja lempinimien kohteeksi, joita yhteiskunta itse säännöllisesti uudistaa sydämettömien hyökkääjien mukavaan käyttöön. Uskooko joku todella, että lihava ihminen nauttii siitä, että häntä sanotaan ”lihavaksi”? Missä on toisten huomioon ottaminen, kun on kyse pilkkaavasta kommentista jostakusta ihmisestä, joka kärsii jostakin sairaudesta?

On hyvin tiedossa, että yleistyksiä ei pidä ottaa minkään tutkimuksen mittapuuksi, mutta ei ole aivan aiheetonta, että itseluottamuksen puutteen ja lihavuuden tai minkä tahansa muun henkilön fyysiseen ulkonäköön vaikuttavan häiriön väitetään olevan yhteydessä toisiinsa.

Palatakseni ensimmäisessä kohdassa tehtyyn erotteluun, lihavuus näyttää olevan leima, joka riivaa siitä kärsiviä koko elämänsä ajan, mukaan lukien ne, jotka onnistuvat selviytymään siitä. Tässä ryhmässä urheilu- tai voimisteluharrastukset ovat hyvin yleisiä, samoin kuin vastuullinen syöminen, jossa pyritään kaikin keinoin välttämään paluuta ylipainon synkkään vaiheeseen.

Valvotaan, että tarvitaan vain vähän tarkkaavaisuutta, jotta voidaan havaita, kuka on ollut ylipainoinen lapsuudessa ja kuka ei; jatkuva fyysisen ulkonäön miettiminen, kysymykset tyyliin: ”Näytänkö lihavalta?” ja ”Näytänkö lihavalta?”.”ja liiallinen toisten ulkonäön arvostelu ovat selviä merkkejä lihavuuteen liittyvästä menneisyydestä, jäänteitä tilasta, jonka voivat tuntea vain ne, jotka ovat kokeneet sen omakohtaisesti”.

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.