(Or ”GOTO”, ”go to”, ”GO TO”, ”GO TO”, ”JUMP”, ”JMP”) Useissa ylemmän tason ohjelmointikielissä (esim. Fortranissa, COBOLissa, BASICissa, C:ssä) esiintyvä rakenne ja avainsana, jolla voidaan aikaansaada ehdoton hyppy tai hallinnan siirto ohjelman yhdestä kohdasta toiseen. Hyppäyksen kohde ilmoitetaan yleensä GOTO-avainsanaa seuraavalla merkinnällä.
Joissain kielissä merkintä on rivinumero, jolloin jokainen lauseke voidaan merkitä, toisissa taas merkintä on valinnainen aakkosnumeerinen tunniste.
GOTO-käskyn käyttö korkean tason ohjelmointikielissä joutui huonoon maineeseen strukturoidun ohjelmoinnin kehittyessä ja sen yleistyessä ja erityisesti kuuluisan artikkelin ”GOTO-lauseketta pidettiin haitallisena” jälkeen. Koska GOTO on käytännössä osoitus ohjelman laskuriin, on houkuttelevaa tehdä yleistys ”osoitusta pidetään haitallisena”, ja tämä onkin funktionaalisen ohjelmoinnin perusta.
Lähes(?) kaikki konekieliset käskykokonaisuudet sisältävät GOTO-käskyn, vaikkakin tässä yhteydessä sitä kutsutaan tavallisesti nimellä haarautuminen tai hyppy tai jollakin näihin perustuvalla muistisäännöllä.
Vrt. myös COME FROM.

Katso.

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.