Julkaisussamme Isoniazid/Rifapentine (3HP) Access Roadmap and Patent Landscape esitellään ranskalaisen lääkeyhtiön Sanofin jättämiä patenttihakemuksia, jotka koskevat kahden tuberkuloosin (tuberkuloosin) ehkäisemiseen käytettävän tärkeän lääkkeen, isoniatsidin ja rifapentiinin, yhdistelmiä. Isoniatsidi ja rifapentiini muodostavat yhdessä 3HP-hoidon, josta on nopeasti tulossa maailmanlaajuinen hoitostandardi tuberkuloosin ehkäisyssä.

Sanofi jätti vuonna 2014 patenttihakemuksia aikuisten ja lasten 3HP:n kiinteäannoksisille yhdistelmille (FDC) 68 maassa. Jos nämä patentit myönnetään, Sanofi voisi saada monopolin näihin 3HP:n FDC-valmisteisiin vuoteen 2034 asti. Rajoittamalla geneeristä kilpailua tämä monopoli heikentäisi pyrkimyksiä varmistaa, että kaikilla tuberkuloosin riskiryhmiin kuuluvilla on mahdollisuus saada parasta saatavilla olevaa ennaltaehkäisevää hoitoa.

Etenemissuunnitelmassa esitetään kunkin lääkkeen yksityiskohtainen kehityshistoria osoittaakseen, miksi isoniatsidi ja rifapentiini ovat globaaleja julkishyödykkeitä, joiden pitäisi pysyä julkisina sen sijaan, että ne joutuisivat monopolivalvonnan piiriin. Oikeudellisesta näkökulmasta etenemissuunnitelma osoittaa, miksi Sanofin patenttivaatimukset eivät täytä patentoitavuuden peruskriteerejä. Tämän analyysin tarkoituksena on antaa tietoa kansallisille patenttitarkastajille, jotka arvioivat Sanofin patenttihakemusten ansioita, ja tukea kansalaisyhteiskunnan järjestöjä, jotka ovat kiinnostuneita haastamaan Sanofin monopoliyrityksen joko patenttia edeltävällä tai patentin myöntämisen jälkeisellä vastaväitteellä.

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.