Kristittyjen tulisi kokea suurta iloa siitä, että he voivat heijastaa Jumalan ominaisuuksia ja jakaa niitä antamisen kautta.

Raamatun perusprioriteetit ovat yksinkertaisia ja suoraviivaisia

Jumalamme on antajataitoinen Jumala. Antaminen on yksi hänen ominaisuuksistaan. Kristittyjen tulisi tuntea suurta iloa siitä, että he voivat heijastaa Jumalan ominaisuuksia ja jakaa niitä antamisen kautta. Pitäisikö kristittyjen vaatia kymmenesosa kaikista tuloistaan paikallisseurakunnalle? Miten uskovien tulisi mitata antamistaan lahjoituksista? Sekä Vanha että Uusi testamentti auttavat meitä selvittämään ja ratkaisemaan hämmennystä, jota monet tuntevat lahjoittamisesta. Raamatun perusprioriteetit ovat yksinkertaisia ja suoraviivaisia. Antaminen on etusijalla. Seuraavat kuusi antamisen periaatetta opettavat meille, miten antaa:

1. Anna salaa

Antaminen on intiimi teko antajan ja Jumalan välillä. Se on käytäntö, jota varjellaan yksityisesti ja joka suoritetaan salaa. Jeesus sanoo: ”Varokaa harjoittamasta hurskauttanne toisten nähden, jotta he näkisivät teidät; sillä silloin te ette saa palkkaa taivaalliselta Isältänne” (Mt 6:1). Menetämme palkkiomme taivaallisen Isämme luona, jos harjoitamme avoimesti ja ylpeästi ilmoitamme anteliaisuudestamme miesten ja naisten edessä. Antaja on tilivelvollinen Jumalalle eikä kenellekään muulle – se ei käytännössä kuulu kenellekään muulle. Antajan tulisi etsiä Jumalan vastakaikua kuuliaisuudessa antamisen teossa eikä ihmisten ihailua tekopyhässä itsensä korottamisessa (Mt 6:2-4; Lk 18:9-14)).

2. Antakaa anteliaasti

Kuinka paljon meidän tulisi antaa? Löydämme VT:sta kahdenlaisia antamisen tapoja. Ensimmäinen tyyppi on kymmenyksen antaminen, joka tarkoittaa yhtä kymmenesosaa. Toinen tyyppi on vapaaehtoinen lahjoitus, lahja, joka ylittää kymmenykset (2. Moos. 36:3). Itse asiassa muinaisessa testamentissa on useita erilaisia kymmenyksiä – yksi muukalaiselle, orvolle ja leskelle (5. Moos. 14:29). Toiset olivat Israelin sosiaalisia ja kulttuurisia tarpeita sekä hallituksen tukemista varten (1. Sam. 8:11-18). Kaikesta sadosta ja karjasta vaadittiin kymmenykset leeviläisten ja pappien elatusta varten (3. Moos. 27:30-33). Uudessa testamentissa ei korosteta Vanhan testamentin kymmenyskäytännön säilyttämisen tärkeyttä. Nykypäivän lahjoitusmalli vastaa VT:n vapaasta tahdosta tapahtuvaa lahjoitusta – yksilön vapaaehtoinen teko pikemminkin kuin lain velvoittama teko. Vaikka vapaasta tahdosta annettu lahjoitus ei ollutkaan suoraviivainen lähestymistapa lahjoittamiseen, ei mikään kiinteä määrä tai prosenttiosuus tuloista, se ei kuitenkaan ollut vailla raamatullisia ohjeita (2. Kor. 9:6). Siinä mentiin lain kirjainta pidemmälle ja siirryttiin Kristuksen Hengessä antamisen käytäntöön (2. Kor. 3:6). Antamalla voimme konkreettisesti osoittaa uskomme Jumalaan armosta.

3. Anna tarkoituksellisesti

Kolmas antamista koskeva periaate löytyy 2. Kor. 9:7a:sta, jossa Paavali sanoo: ”Jokaisen teistä on annettava niin kuin on päättänyt…”. Se, jolla on tehty mieli, on tullut toimeen sydämen kanssa, joka on tarkoituksenmukainen antamaan. Tämä merkitsee ennakkosuunnittelua miettimällä tietoisesti antamisemme etukäteen jo ennen teon toteuttamista. Meidän ei kuitenkaan pitäisi unohtaa, että on olemassa vapaasta tahdosta tapahtuvaa antamista, jota koettiin VT:ssa – antamista, joka virtaa vapaasti ja spontaanisti kiitollisesta sydämestä. Ihmiset antoivat aikaansa, lahjojaan ja varojaan, eivät velvollisuudentunnosta tai luvattua siunausta odottaen, vaan anteliaan Jumalan antamasta kiitollisesta elämästä (2. Moos. 36; 2. Kr. 35; Esr. 1:4).

4. Anna iloisesti

2. Kor. 9:7b:n jälkimmäisessä puoliskossa on neljäs periaate: ”…ei vastentahtoisesti eikä pakosta, sillä Jumala rakastaa iloista antajaa”. Antaminen tarkoituksellisesti varjelee antajaa siltä, että häneltä riistetään antamisen ilo. Iloinen asenne Jumalan edessä on antajan tavoite. Kaikki vähempi, vastahakoisesti, pakolla tai viime hetkellä, heikentää iloisuuden tilaa. Suunnitelmallinen aikataulu, joka on järkevä ja tarkoituksenmukainen, saa meidät viljelemään ilon henkeä antamisessa.

5. Anna uhrautuvasti

Viides periaate löytyy tarinasta lesken uhrilahjasta, joka vastasi kaikkea, mitä hänellä oli. Jeesus käytti hänen esimerkkiään sanomalla: ”Totisesti minä sanon teille: tämä köyhä leskirouva on antanut enemmän kuin kaikki ne, jotka lahjoittavat kassaan. Sillä he kaikki ovat lahjoittaneet yltäkylläisyydestään, mutta hän on köyhyydestään laittanut kaiken, mitä hänellä oli, kaiken, millä elää” (Mk 12:41-44). Rikkaiden panoksen ja tämän köyhän lesken panoksen välillä on suuri ero. Edellinen ei maksanut heille mitään sikäli, että ei ollut suurta merkitystä antaa sitä, mitä he eivät tarvinneet olemassaoloonsa ja riippuvaisuuteensa Jumalasta. Kun taas jälkimmäinen ei pidättäytynyt kaikesta siitä, mitä hänellä oli selviytyäkseen, tietäen, että Jumala lopulta huolehtii hänen jokaisesta tarpeestaan. Uskon kautta annamme uhrautuvasti siitä, mitä meillä on, jotta voimme täysin riippua Jumalasta jokapäiväisen leipämme saamiseksi (Mt 6:8,11, 25-34; Fil 4:19). Miksi lesken pitäisi itsekkäästi tarttua kahteen viimeiseen kuparikolikkoonsa elääkseen sen sijaan, että hän luottaisi tyhjin käsin Jumalaan, että hän voi täyttää sen hänen tarpeillaan ja kukoistaa riippuvaisena hänestä päivittäin? Meidän on myös muistettava, että Jeesus antoi itsensä antamisen tärkeimmäksi esikuvaksi: ”Sillä te tiedätte Herramme Jeesuksen Kristuksen anteliaisuuden, että vaikka hän oli rikas, hän tuli teidän tähtenne köyhäksi, jotta te hänen köyhyydestään tulisitte rikkaiksi.” (2. Kor. 8:9)

6. Anna suhteessa

Kuudes ja viimeinen periaate muistuttaa, että on syytä antaa suhteessa omaan vaurauteen. Paavali kirjoitti: ”Jokaisen viikon ensimmäisenä päivänä jokaisen teistä on laitettava syrjään ja säästettävä kaikki ylimääräinen, mitä tienaa” (2. Kor. 16:2). Uuden testamentin antamista koskevan lähestymistavan mukaisesti apostoli ei esittänyt tiukkoja ja tiukkoja sääntöjä, jotka koskisivat tiettyjä määriä tai prosentuaalisia osuuksia siitä, mitä joku ansaitsee, vaan muistuttaa uskovia siitä, että lahjoittaminen tulisi tehdä suhteessa ylimääräisiin tuloihin, joilla Jumala siunaa ihmistä (5. Moos. 8:1; 1. Kr. 29:1). Meidän ei pitäisi antaa vain säännöllisesti, vaan myös suhteessa sille, joka on ensinnäkin vaurastuttanut meidät (1. Tim. 6:17). Taloudellinen vauraus elämässämme ei saisi antaa meille lupaa käyttää sitä haluamallamme tavalla. Se ei ole lippumme ylellisyyttä syleilevään, itsekeskeiseen elämäntapaan eikä myöskään löysä elämäntapa, joka hillitsee kulutustottumuksiamme. Vauraus omassa elämässä merkitsee suurempaa mahdollisuutta harjoittaa antamisen jumalallista ominaisuutta. Kun Jumala rikastuttaa elämäämme, meidän on tehtävä inventaario hänen armollisesta siunauksestaan ja arvioitava uudelleen se osuus, joka meidän pitäisi palauttaa hänelle hänen valtakuntansa työn edistämiseksi.

Käytännöllisessä mielessä VT:n kymmenesosa on sulautunut UT:n antamista koskevaan opetukseen. Se ei ole ainoastaan ollut rinnakkainen VT:ssa harjoitetun vapaaehtoisen uhrin kanssa, vaan se myös kehottaa meitä antamaan salaa, anteliaasti, määrätietoisesti, iloisesti, uhrautuvasti ja suhteellisesti säännöllisesti kiitollisin sydämin antavalle Jumalalle.

Loppuviitteet

Albert J. Johnson, A Christian’s Guide to Family Finances (Wheaton: Victor Books, 1983), 43. Johnsonin mukaan ”Kymmenysten rooli kansakunnan ja hädänalaisten tukemisessa on suurelta osin siirtynyt hallitukselle”. VT:n kymmenykset, sellaisena kuin me ne tunnemme, on korvattu hallituksen verotusmuodolla. Nykyään veroja kerätään ja jaetaan hyvinvointiin, sosiaaliturvaan, taiteisiin ja tieteisiin ja muihin hallituksen menoihin.”

Ibid., Muutamat viittaukset kymmenyksiin käsittelevät kymmenysten väärinkäyttöä (Mt 23:23; Lk 18:11-12). Hepr. 7:5-9 on poikkeus, jossa kymmenykset otettiin esiin Melkisedekin pappisjärjestystä koskevan asian todistamiseksi.

© 2009 Gicky Soriano

Augustine M Kabutha on May 02, 2019:

Kun luotat Jumalaan ole läpinäkyvä ,tilivelvollinen ja uskollinen Jumalalle kaikki on sinulle hyvin

Ernest Nuamah on October 30, 2018:

Olen kiitollinen tästä artikkelista. Siitä on ollut minulle apua. Minua pyydettiin opettamaan aiheesta lahjoittaminen seurakunnassani ja tämä artikkeli on auttanut minua toimittamaan aiheesta. Jumala siunatkoon sinua.

ashish 31. toukokuuta 2018:

niin hyvä

Chin chin Filippiineiltä 28. kesäkuuta 2017:

Hieno yhteenveto siitä, miten meidän, kristittyjen, pitäisi antaa Jumalalle. Olen kuullut sanottavan, että se, miten annamme, on tärkeämpää kuin se, kuinka paljon annamme. Jumala näkee, mitä sydämessämme on.

tom 16. tammikuuta 2012:

vuosien ajan olen syyllistynyt siihen, etten ole antanut, koska 10 % ei ollut mahdollista velkojen takia. Syyllisyys kulutti minua! Kiitos, että vapautit minut!

Gicky Soriano (kirjoittaja) Kaliforniasta 26. toukokuuta 2011:

Lita C. Malicdem

Jumala siunatkoon elämääsi, kun opit panemaan nämä periaatteet käytäntöön.

Lita C. Malicdem Filippiineiltä 26. toukokuuta 2011:

Kuusi periaatetta saattavat kuulostaa kevyiltä ja helpoilta toteuttaa, mutta eivät ne sitä todellisuudessa ole. Tämä on hyvä solmukohta minulle oppia antamaan. Rakastan vertausta kohdassa #5. Kiitos.

Gicky Soriano (kirjoittaja) Kaliforniasta 29. joulukuuta 2010:

christ4ever, Kiitos, että annoit hubini lukea ja linkitit sen aiheeseen liittyvään aiheeseesi. Aion ehdottomasti antaa sen luettavaksi. God bless you.

Rev. Teddy C. Ryan III synnissä eletystä elämästä, jonka Herran armo pelasti – meitä on siunattu palvelustyöllä Floridassa & Georgiassa 29. joulukuuta 2010:

Törmäsin juuri hubiisi ja aion lukea niitä enemmän nyt, kun tiedän, että olet täällä. Olen linkittänyt artikkelisi sarjaan, jonka niin ikään juuri kirjoitin aiheesta: https://hubpages.com/religion-philosophy/Well-Done…

Jatkakaa erinomaista työtä Hänen palveluksessaan!…. Rev.Ted

Gicky Soriano (kirjoittaja) Kaliforniasta 10. elokuuta 2010:

smacky, Feel free to share this hub. Kiitos vierailusta ja Jumala siunatkoon sinua.

smacky 10. elokuuta 2010:

hyvää työtä.kkep it up….voinko jakaa tämän seurakunnassamme?

Gicky Soriano (kirjoittaja) Kaliforniasta 08. heinäkuuta 2010:

Dexter, Arvostan vierailua ja rohkaisevia sanoja. Kiitos ja Jumala siunatkoon sinua.

Dexter | techathand.net heinäkuussa 08, 2010:

Hyvä artikkeli… Rakastan kun sanot antaa salaa 🙂 jatka hyvää työtä. ja pidä hyvä uskon taistelu

Gicky Soriano (kirjoittaja) Kaliforniasta 20. helmikuuta 2010:

scheng1,

Teknisesti sanoissasi on totuus. Silti on niitä tapauksia, joissa olen itse antanut apua tarvitsevalle henkilölle, seurakunnalle tai asialle mieluummin käteisellä kuin shekillä. Merkitsemättömässä kirjekuoressa olevaa käteistä ei voi jäljittää. Lahjoittajan henkilöllisyys pysyy tuntemattomana. Vain tämän teon kautta lahjoittaminen voi tapahtua salassa.

Kiitos, että olet vuorovaikutuksessa tämän keskuksen materiaalin kanssa. Kaikki siunaukset.

scheng1 20. helmikuuta 2010:

Lahjoita salaa on se osa, jota useimmat meistä eivät noudata, varsinkin kun on olemassa verokannustin ilmoittaa lahjoituksemme hyväntekeväisyyteen.

Gicky Soriano (kirjoittaja) Kaliforniasta 16. helmikuuta 2010:

maheshpatwal, Kiitos vierailustasi ja kommentista. Blessings to you.

maheshpatwal from MUMBAI on February 16, 2010:

Very beautifully written hub with a nice message of humanity…….. toivottavasti kaikki ihmiset ajattelevat samalla tavalla kuin raamatussa on kirjoitettu

Gicky Soriano (kirjoittaja) Kaliforniasta 01. helmikuuta 2010:

Deborrah, Jumala rikastuttakoon elämääsi ja palvelutyötäsi, kun jatkat antamista salaa, anteliaasti, tarkoituksenmukaisesti, iloisesti, uhrautuvasti ja suhteellisesti. Kaikki siunaukset sinulle.

DeBorrah K Ogans 31. tammikuuta 2010:

Gicky Soriano, hänen oli todella mukava! Olet ihanasti selittänyt ja innoittanut muita antamaan ”Jumalan tavalla”! Sydämestä antaminen edellä mainittuja periaatteita hyödyntäen on hyödyllistä sekä antajalle että vastaanottajalle! ”Jumala rakastaa iloista antajaa…” Kiitos, että jaoit tämän inspiroivan ja oivaltavan ”viestin”! In His Love & Blessings!

Gicky Soriano (kirjoittaja) Kaliforniasta 13. tammikuuta 2010:

restoremyheart, arvostan vierailua ja kommenttia. Jumala siunatkoon sinua.

restoremyheart 12. tammikuuta 2010:

En ole koskaan lukenut näin yksityiskohtaisesti, antamisen lahjasta! Se oli ihan mukavaa. Kiitos:)

Gicky Soriano (kirjoittaja) Kaliforniasta 12. lokakuuta 2009:

JesusSyöjä, voit vapaasti suositella tätä artikkelia opetuslapsillesi. Olen iloinen siitä, että tämä ”Ymmärrys-sarjan” navat tuovat selkeyttä niille, jotka ovat kiinnostuneita uskon perusasioista. Kiitos anteliaasta tuestasi ja rohkaisevasta kommentistasi. Minua ilahduttaa suuresti, että voin palvella seurakuntaanne näiden solmukkeiden kautta. Jumala siunatkoon ja syventäköön seurakuntanne opetuslasten vaellusta, kun he pyrkivät edistämään valtakuntaa.

JesusSyöjä Quezon Citystä, Filippiineiltä 12. lokakuuta 2009:

Tämä on todella hienoa materiaalia ja selventää monia kysymyksiä (en tiedä, miksi joillakin on ongelmia tämän suhteen) antamisesta. Voinko suositella tätä artikkelia opetuslapsillemme luettavaksi? Antaa linkin tähän verkkosivuiltamme? Kiitos tästä keskuksesta, Gicky! Tämä on toinen valtakunnan edistysaskel, joka on tarkoitus perustaa tänne. Jumalan kunnia!

thefount from North Central Louisiana on August 31, 2009:

Tämä on hyvä opetusmuoto. Kiitos paljon.

Isabel_Belicia 29. elokuuta 2009:

Gicky,

Suuri solmukohta antamisesta – Se on todella ja palvonnan teko

AKA Coffee Snob

James A Watkins Chicagosta 29. elokuuta 2009:

Amen! Veli, tämä on hieno artikkeli antamisesta. Rukoilkaamme, että tämä artikkeli luetaan laajalti ja että sillä on vaikutusta maailmassa. Kiitos teille. Hyvää työtä.

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.