Etelä-Afrikan maakuntahallinto on joutunut valtavan paineen ja tarkastelun kohteeksi eri tahojen taholta, mukaan lukien luvun 9 instituutiot, kansalaisjärjestöt, tiedotusvälineet ja oppositiopuolueet. Nämä haasteet eivät kuitenkaan ole uusia, ja ne ovat olleet Etelä-Afrikan hallituksen huolenaiheena demokratian alkuajoista lähtien. Entinen presidentti Thabo Mbeki korosti virkakautensa aikana maakuntien haasteita – erityisesti taloushallinnon osalta – ja vihjasi tarpeesta lakkauttaa maakunnat. Vallitseva huono hallinto ja kyvyttömyys provinsseissa – erityisesti niissä, jotka ovat perineet entisten kotiseutualueiden alueita – heikensivät hallituksen jälleenrakennus- ja kehityspyrkimyksiä. Kuitenkin yli 23 vuotta demokratian alkamisen jälkeen maakunnat kamppailevat edelleen toimeenpanovelvollisuuksiensa täyttämisen kanssa. Tämä maakuntahallinnon kyvyttömyys on saanut hallitsevan ANC:n tarkistamaan maakuntia. Maakuntien uudelleentarkastelu edellyttää perustuslain muuttamista, koska se edellyttää poliittisen lainsäädäntökehyksen ja hallintojärjestelmän uudelleenjärjestelyä, joka antaa valtuudet ja tehtävät maakunnille; tämä poliittinen säännös on kirjattu maan perustuslakiin. Tämä poliittinen hallintorakenne, joka tunnetaan nimellä kvasiliittovaltiojärjestelmä tai hajautettu yhtenäisvaltio, koska se muistuttaa läheisesti liittovaltiota, vaikkakin se on hyvin keskitetty, hyväksyttiin kompromissina neuvotteluosapuolten välillä Codesa-neuvottelujen aikana, jotta vähemmistöpuolueiden, erityisesti IFP:n ja NP:n, pelkoihin voitiin vastata ja niiden edut uudessa kansallisen yhtenäisyyden hallituksessa voitiin turvata. Tutkimuksessa käytettiin eksploratiivista kuvailevaa kvalitatiivista tutkimusmenetelmää, jolla tutkittiin maakuntien hallinnon asemaa ja roolia Etelä-Afrikan perustuslaillisessa järjestelmässä vuosina 1996-2012. Tutkimuksessa havaittiin heikkouksia nykyisen poliittisen hallintojärjestelmän lainsäädäntökehyksessä, minkä vuoksi maakunnat ovat alttiita huonolle hallinnolle ja kyvyttömyydelle täyttää perustuslailliset toimeenpanovelvoitteensa ja vaalimandaattinsa. Tutkimuksessa ehdotetaankin perustuslain takaamien valtuuksien ja tehtävien antamista maakunnille perustuslakiuudistusten avulla. Näin Etelä-Afrikka muodostuisi liittovaltioksi, jossa provinsseilla olisi valtuudet ja valmiudet toimia itsenäisesti demokraattisen hallinnon itsenäisinä instituutioina omilla lainkäyttöalueillaan täyttääkseen lainsäädännölliset ja toimeenpanovelvoitteensa erilaisten vaalipiiriensä parhaaksi.

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.