Kaikista sudenkuopistaan huolimatta yksi positiivinen asia, jonka tosi-tv on tehnyt massoille, on se, että se on avannut katsojille hyvin erilaisia tapoja, joilla ihmiset elävät elämäänsä – millaista on olla yhden prosentin kotiäiti, moniavioisuutta suvaitsevan uskonnon kannattaja, elää elämää ”pikkuihmisenä” ja jopa mennä naimisiin tuntemattoman kanssa.

”Naimisissa ensisilmäyksellä”, jonka viides tuotantokausi on juuri päättynyt, on hyvin pitkälti sitä, mitä sarjan nimestä voisi odottaa. Kuusi sinkkua, joilla ei ole ollut onnea elämänkumppanin löytämisessä omin avuin, antavat romanttisen kohtalonsa asiantuntijaryhmän käsiin. Asiantuntijat arvioivat kunkin potentiaalisen parin yhteensopivuuden seksuaalisuuden, henkisyyden ja psykologian osa-alueilla ja valmentavat heitä sekä ennen alttarille menoa että avioliiton jälkeisinä viikkoina auttaakseen heitä selviytymään avioelämässä uuden puolisonsa kanssa.

Ja he näyttivät tekevän erinomaista työtä: Jokainen pariskunta päätti pysyä naimisissa kauden finaalissa.

Tohtori Joseph Cilona, PsyD, joka toimi ohjelman psykologina kolmen kauden ajan, kertoo, että tutkimus ja harkinta, joka tehdään jokaisen parin yhteen sovittamiseksi, on erittäin perusteellista.

”Työskennellessäni psykologina asiantuntijoiden parinmuodostajaryhmässä sarjassa ’Naimisissa ensisilmäyksellä’ tein intensiivisen psykologisten testien patteriston kaikille osallistujille suositellakseni parisuhdekumppaneita”, Cilona kertoo. ”Tutkimukseni tuotti jokaisesta osallistujasta lähes 100 sivua tietoa, ja tulkitsin ja analysoin tätä tietoa lähes 400 tunnin ajan tutkiakseni persoonallisuuspiirteiden mahdollisia yhteensopivuuksia ja täydentävyyksiä. Tein myös perusteellisia kliinisiä haastatteluja ja laadin laajan ja yksityiskohtaisen kyselylomakkeen, jossa käsiteltiin muun muassa henkilökohtaisia arvoja, perhehistoriaa, romanttisia suhteita, ura- ja työelämää, elämäntapatottumuksia ja -mieltymyksiä sekä monia muita aiheita.”

Järjestettyjen avioliittojen avioeroprosentti on alle 4 prosenttia verrattuna 40 prosenttiin avioliitoista Yhdysvalloissa, joissa kumppanit valitsivat vapaasta tahdostaan, kenen kanssa menevät naimisiin.”

Järjestetyt avioliitot eivät ole läheskään uusi käsite, ja niitä harrastetaan edelleen tietyissä maailmankolkissa. ”Intiassa, Pakistanissa, Japanissa ja Kiinassa järjestettyjen avioliittojen osuus on suurin”, tohtori Cilona sanoo. ”Esimerkiksi Intiassa arvellaan, että jopa 60 prosenttia avioliitoista on järjestettyjä”, sanoo Cilona. Vaikka järjestettyjen avioliittojen onnistumisprosentista on vain vähän tutkimustietoa, eräs vuonna 2012 tehty tutkimus osoittaa, että järjestettyjen avioliittojen avioeroprosentti on alle 4 prosenttia – toisin kuin noin 40 prosenttia avioliitoista Yhdysvalloissa, jossa kumppanit valitsevat avioliittonsa omasta vapaasta tahdostaan. Itse asiassa sarjan viiden tuotantokauden aikana kaksi paria on pysynyt naimisissa – toinen heistä odottaa tänä vuonna ensimmäistä lastaan. Mikä on tosi-tv-sarjojen mittapuulla vaikuttavaa (katsomme sinua, ”Bachelor”).

Vähemmistö meistä ei päädy alttarille täysin tuntematonta ihmistä vastassaan, mutta jotakin on sanottava siitä, miten ne, joiden tehtävänä on valita toisille sopivia puolisoita, arvioivat yhteensopivuutta. Onko olemassa joitakin ohjaavia periaatteita, joita voimme lainata heiltä omassa rakkauden etsinnässämme? Seuraavassa tarkastellaan järjestettyjen avioliittojen taustalla olevaa prosessia ja sitä, mitä voimme oppia tästä perinteestä, joka auttaa meitä saavuttamaan romanttista menestystä.

Marrying a Stranger: Toisin kuin ”Naimisiin ensisilmäyksellä”, jossa tuleva aviopari ei tiedä tulevasta puolisostaan mitään (ei edes nimeä), järjestetyissä avioliitoissa vaihdetaan yleensä melko paljon tietoa.

”Järjestettyjen avioliittojen menetelmä, prosessi ja toteutus eri puolilla maailmaa voivat vaihdella melkoisesti riippuen esimerkiksi uskonnollisista uskomuksista, yhteiskunnallisista tavoista ja yhteiskunnallisista sekä yksilöllisistä normeista”, Cilona sanoo. ”Vanhemmilla perheenjäsenillä on usein ensisijainen tai keskeinen rooli monissa järjestettyjä avioliittoja harjoittavissa maissa. Joissakin kulttuureissa, kuten Japanissa, järjestettyjä avioliittoja helpottavat usein avioliitonvälittäjät, joilla on tärkeä rooli muun muassa avioliittoon menevien henkilöiden yhteensovittamisessa ja yhteyshenkilönä toimimisessa yksilöiden ja perheiden välisessä kommunikaatiossa koko prosessin ajan.”

Tohtori Anjhula Mya Singh Bais sanoo, että kysymykset, jotka koskevat sitä, kuinka paljon kumpikin henkilö ansaitsee, ovatko he olleet aiemmin eronneet, ja että jopa pankkitiliotteiden esittäminen, jotka tukevat varallisuutta ja omaisuutta, joita kumpikin osapuoli väittää olevansa omistavansa, on tavanomaista järjestetyn avioliittoprosessin aikana. ”Yleensä on mahdollista laatia omia kysymyksiä, koska kyseessä on edelleen omintakeinen prosessi, joka on räätälöity kullekin henkilölle”, hän sanoo. ”Esimerkiksi minkälaisesta säästä pidät, mikä on lempimusiikkisi jne. On kuitenkin tärkeää huomata, että järjestetyt avioliitot perustuvat siihen, että vanhimmat tietävät paremmin. Kasti, luokka, etnisyys, rotu ja uskonto ovat tärkeitä, niin tärkeitä, että niiden on oltava samanlaisia, jotta varmistetaan tuleva menestys ja elinkelpoisuus.”

On tärkeää muistaa, että yhteensopivuuteen rakkaudessa ja avioliitossa vaikuttavat usein monet muuttujat ja että tunteet ovat vain osa paljon laajempaa kokonaisuutta.

Sovitetut avioliitot voivat saada nykyaikaisemman iteraation, kuten tapahtui New Yorkissa asuvan yrittäjän Slisha Kankariyan, 28, tapauksessa, jonka tätinsä järjesti neljä vuotta sitten. Kankariya sai mahdollisuuden ”deittailla” kumppaniaan, jonka kanssa hänet järjestettiin, ennen kuin hän sitoutui – tosin nopeutetulla aikataululla. ”Pystyimme tapaamaan noin viisi kertaa kahdestaan lounaalla ja illallisella ja kävelemään kaupungilla ja Central Parkissa”, hän kertoo. ”Tuon ajan ja puhelinkeskustelujen avulla pystyimme esittämään toisillemme kysymyksiä. Joitakin alueita, kuten aiempia virheitä ja epävarmuutta, oli vaikea käsitellä, mutta niitä on tärkeää käsitellä. Koska aikataulut ovat entistä tiiviimpiä ja prosessiin osallistuu enemmän ihmisiä (joiden toiveet kohdistuvat mahdolliseen parisuhteeseen), on entistäkin tärkeämpää olla rehellinen jokaisen kysymyksen ja vastauksen kanssa.”

Jokainen avioliitto voi hyötyä siitä, että panostetaan avoimuuteen ja yhteensopivuuteen.Andre Morgan / Getty Images

Mitä perinteiset deittailijat voivat oppia järjestetyistä avioliitoista

Kun tarkastellaan, mitä voimme oppia järjestettyjen avioliittojen prosessista, tohtori Baisin mukaan on tärkeää huomata, että riippumatta siitä, hakeudutko avioliittoon oman henkilökohtaisen valintasi tai järjestelyn kautta, kumpaankin liittyy omat etunsa ja takaiskunsa. ”On tärkeää muistaa, että vaihdat yhden joukon komplikaatioita toiseen”, hän selittää. ”Jos lähestyt järjestettyä avioliittoa, suostut tarkastelemaan avioliittoa liiketaloudellisena, taloudellisena ja käytännöllisenä ratkaisuna. Rakkaus ja romantiikka, sanoinkuvaamattomat tunteet, jotka ovat inspiroineet lukemattomia runoilijoita kautta aikojen, puuttuvat, ainakin alussa. Ne, joilla on järjestetty avioliitto, kertovat minulle usein, että heillä on käytännöllinen vanhanaikainen avioliitto, jota verrataan tehtävälistaan, mutta yhteys puuttuu. Sieluyhteys on kuitenkin se, mikä usein johtaa myrskyisään intohimoon ja kalliisiin sotkuisiin vuoristoratasuhteisiin ja avioeroihin.”

Miten voimme siis löytää kultaisen keskitien käytännöllisyyden ja intohimon välille?

Suurimmat eväät, oli kyse sitten järjestetyistä avioliitoista tai rakkaustilanteista, ovat autenttisuuden vaaliminen ja sen tarkkanäköinen mittaaminen toisissa.

”Ne, jotka etsivät järjestettyjen avioliittojen parhaita puolia omin päin, tekisivät parhaansa ponnistaakseen läpinäkyvyys- ja yhteensopivuusnäkökulmia”, sanoo tohtori Bais. ”Siinä, että tietää kumppanin nettovarallisuuden ja ettei hänen henkilökohtaisia velkojaan subsumoida, on positiivisia puolia. On kuitenkin olemassa lukemattomia tapauksia, joissa järjestettyjen avioliittojen tilanne ja kulttuurinen konteksti pakottavat ihmiset valehtelemaan menneisyydestään ja tulevaisuudestaan, koska he tietävät, että heitä arvioidaan ankarammassa valossa kuin jos istuisitte vastakkain yksityisillä ensitreffeillä, joiden tarkoituksena on pikemminkin tutustua toisiinne kuin mennä naimisiin. Suurin osa järjestetyistä avioliitoista, joita olen nähnyt asiakkaina ja myös henkilökohtaisesti, on poikkeuksetta valehdellut ratkaisevista seikoista, kuten terveyshistoriasta, seksuaalihistoriasta ja taloudellisista varoista. Suurin opetus, olipa kyse sitten järjestetyistä tai rakkaustilanteista, on edistää aitoutta ja arvioida sitä tarkkaan toisissa ihmisissä.”

Tohtori Cilona on myös samaa mieltä siitä, että on jotain sanottavaa siinä, ettei pidä luottaa pelkästään romanttisiin tunteisiin, joita tuntee potentiaalista kumppania kohtaan tehdäkseen fiksumpia valintoja rakkauden suhteen. ”Kun on kyse seurustelusta, monet ihmiset käyttävät tunteitaan kompassina navigoidessaan rakkaudessa ja romantiikassa, ja tunteilla on usein ensisijainen rooli päätöksenteossa ja käyttäytymisessä”, hän selittää. ”Niille, jotka haluavat tehdä parempia päätöksiä seurustelun ja romantiikan suhteen, on tärkeää muistaa, että on usein monia, monia muuttujia, jotka vaikuttavat yhteensopivuuteen ja täydentävyyteen rakkaudessa ja avioliitossa, ja että tunteet ovat vain osa paljon laajempaa kokonaisuutta.”

Kankariya määrittelee yhteisten arvojen arvioinnin tärkeäksi osaksi onnistuneen järjestetyn avioliiton yhtälöä. ”Järjestetyn avioliiton kautta olen oppinut, että ihmisillä on taipumus muuttua melkoisesti jopa muutaman vuoden aikana, varsinkin jos menee kihloihin nuorena (minä olin 23, hän 24.)”, hän sanoo. ”Tärkeimpiä arvioitavia asioita ovat henkilön arvot, rehellisyys ja piirteet, kuten halu tehdä kovasti töitä, kuinka paljon hän välittää perheestä jne. Jos nämä perusarvot täsmäävät, loppuelämä on palapelin pala, jonka kokoatte yhteen pariskuntana.”

Jos perusarvot täsmäävät, loppuelämä on palapelin pala, jonka kokoatte yhteen pariskuntana.

Mikä saa avioliiton kestämään?

Sekä perinteisissä järjestetyissä avioliitoissa että tosi-tv-ohjelmaversiossa kummankin osapuolen osoittama sitoutumisen taso on korkeampi kuin perinteisissä avioliitoissa. Erityisesti tällä kaudella osallistujat toistavat jatkuvasti, kuinka tärkeänä he pitävät avioliittoa ja syvää halua olla sen osa. ”Suurin opetus, jonka sain kokemuksestani järjestettyjen avioliittojen solmijana Married at First Sight -ohjelmassa ja laajoista tutkimuksista ja selvityksistä, jotka koskevat sitä, mikä saa järjestetyt avioliitot toimimaan, voidaan tiivistää yhteen sanaan: sitoutuminen”, sanoo tohtori Cilona. ”Uskon, että monien järjestettyjen avioliittojen onnistuminen perustuu siihen, että kukin yksilö asettaa sitoutumisen avioliittoon ja itse suhteeseen kaiken muun edelle. Tämä tarkoittaa usein sitä, että sitoutuminen ongelmien käsittelyyn asetetaan usein henkilökohtaisten tarpeiden ja tunteiden edelle. Sitoutuminen siihen, että avioliitto toimii, on aina etusijalla, ja se näyttää olevan tärkein syy järjestettyjen avioliittojen onnistumiseen. Onnistumisena ei pidetä ainoastaan pitkäikäisyyttä ja sitä, ettei avioeroidu, vaan myös avioliittoja, jotka täyttävät ja tyydyttävät kumpaakin osapuolta.”

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.