Tarkoitus: Silmäterveydenhuoltopalvelujen toimitusprofiilin vuoden 2015 tilaa Kaakkois-Aasian maissa verrattiin vuoden 2010 tietoihin, jotta voitiin määritellä valmiustila Maailman terveysjärjestön vuoden 2019 maailmanlaajuisen toimintasuunnitelman saavuttamiseksi.

Menetelmät: Tiedot kerättiin Kansainvälisen sokeudenehkäisyjärjestön (International Agency for Prevention of Blindness) maakohtaisista tuoleista ja viimeaikaisista PubMed-viitatuista artikkeleista. Tiedot sisälsivät seuraavat tiedot: sokeuden ja heikkonäköisyyden esiintyvyys, kansallinen silmäterveyspolitiikka, silmäterveysmenot, kansainvälisten kansalaisjärjestöjen läsnäolo, silmäterveydenhoitohenkilöstön tiheys sekä kaihileikkausten määrä ja kattavuus. Kahta viimeksi mainittua keskeistä parametria verrattiin vuoden 2010 tietoihin.

Tulokset: Kymmenen 11 maan puheenjohtajista jakoi tiedot, ja 28 PubMed-viitattua julkaisua arvioitiin. Sokeuden esiintyvyys oli alhaisin Bhutanissa ja korkein Itä-Timorissa. Kaihileikkausten määrä oli korkea Intiassa ja Sri Lankassa. Kaihileikkausten kattavuus oli korkea Thaimaassa ja Sri Lankassa. Vaikka silmälääkäreiden määrä lisääntyi kaikissa maissa (paitsi Itä-Timorissa), väestösuhde oli riittävä (1:100 000) vain neljässä maassa kymmenestä (Bhutan, Intia, Malediivit ja Thaimaa), mutta tästä ei ollut suurta hyötyä kaupunki- ja maaseutualueiden epätasaisen jakautumisen vuoksi.

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.