T1-4/N0 (paikallinen kasvain, jonka kaula on kliinisesti negatiivinen)

Näihin kasvaimiin voidaan antaa yksi- tai monimodaalista hoitoa (pelkkä sädehoito, radiokemoterapia, pelkkä leikkaushoito tai leikkaushoito ja radio(kemo)hoito). Kaikissa näissä tapauksissa potilas voi saada täydellisen vasteen tai epätäydellisen vasteen (tai R1-R2-resektion). Täydellisessä vasteessa tauti on parhaimmillaan parantunut. Suunniteltua kirurgista jatkohoitoa ei tarvita. Jos potilaalla on uusiutuma, se voi olla yksittäinen paikallinen uusiutuma, jolloin pelastusleikkauksen tehtävänä on kontrolloida primaarikohdetta (”pelastusleikkaus” uusiutuvalle kasvaimelle tai paikallinen pelastusleikkaus), ja kirurgi voi halutessaan tai halutessaan olla tarjoamatta kaulan poistoleikkausta, jota olisi kutsuttava valinnaiseksi kaulan poistoleikkaukseksi, jos epäilyttäviä imusolmukemetastaaseja ei ole. Jos uusiutuma on sekä paikallinen että alueellinen (synkroninen uusiutuma), pelastusleikkauksen tehtävänä on valvoa molempia paikkoja. Toimenpidettä olisi kutsuttava ”pelastusleikkaukseksi” uusiutuneen kasvaimen ja terapeuttisen (ipsilateraalisen, kontralateraalisen tai bilateraalisen) kaulan poistoleikkauksen tai lokoregionaalisen pelastusleikkauksen osalta. Lopuksi voidaan todeta, että uusiutuminen voi tapahtua vain kaulassa (alueellinen uusiutuminen), jolloin pelastusleikkauksen tehtävänä on vain kaulan hallitseminen, ja sitä olisi kutsuttava nimellä ”pelastuskaulan poistoleikkaus” uusiutuneen kasvaimen vuoksi tai alueellinen pelastusleikkaus (ipsilateraalinen, kontralateraalinen tai bilateraalinen). Potilaalla voi kuitenkin olla myös epätäydellinen vaste tai hoidossa voi paljastua elinkelpoinen kasvain (kuten tapahtuu leikkauksessa, jossa on positiiviset marginaalit). Näissä tapauksissa kirurginen toimenpide on suunniteltu korjaamaan puuttuva vaste tai hallitsemaan jäännöskasvainta, ja se sisällytetään osaksi hoitoa ennen sen aloittamista. Näin ollen se täydentää ensisijaista hoitoa. Näin ollen toimenpiteet olisi nimettävä ”pelastuskirurgiaksi” pysyvän kasvaimen tai täydentävän paikallisen resektion vuoksi, johon voi liittyä tai olla liittymättä valinnainen kaulan poisto. Tässä skenaariossa kasvaimen erityispiirteenä on solmukesairauden puuttuminen hoidon alussa. On selvää, että niiden potilaiden ennuste, joilla on alun perin N0-kaula, on erilainen kuin niiden, joilla on N+-tauti. Siksi kaikkiin näiden potilaiden pelastustoimenpiteisiin on lisättävä etuliite N(-).

T1-4/N+ (paikallinen kasvain, jolla on kaulan imusolmukemetastaasi)

Näihin kasvaimiin voidaan kohdistaa yhtä monenlaisia hoitoja kuin kasvaimiin, joilla on kliinisesti negatiivinen kaulan etäpesäke, ja niiden hoitotulokset voivat olla yhtä vaihtelevia – täydellisiä tai epätäydellisiä. Täydellisen vasteen saaneissa tapauksissa ei tarvita lisähoitoa. Samoin uusiutuneet kasvaimet voidaan eristää, jolloin ne soveltuvat uusiutuneen kasvaimen ”pelastusleikkaukseen” tai paikalliseen pelastusleikkaukseen, ja kirurgi voi halutessaan tai halutessaan olla tarjoamatta kaulan poistoleikkausta, jota epäilyttävien imusolmukemetastaasien puuttuessa olisi kutsuttava valinnaiseksi kaulan poistoleikkaukseksi. N+-taudissa uusiutuminen voi kuitenkin olla paikallista ja alueellista (synkroninen uusiutuminen), ja pelastusleikkauksen tehtävänä on molempien paikkojen hallinta. Myöhempää kirurgista hoitoa olisi kutsuttava ”pelastusleikkaukseksi” uusiutuneen kasvaimen ja terapeuttisen kaulan poistoleikkauksen tai paikallishoitoon liittyvän pelastusleikkauksen osalta. Lopuksi, uusiutuminen voi tapahtua vain kaulassa (alueellinen uusiutuminen), jolloin pelastusleikkauksen tehtävänä on vain kaulan hallitseminen, ja sitä olisi kutsuttava ”pelastuskaulan poistoleikkaukseksi” toistuvan kasvaimen vuoksi tai alueelliseksi pelastusleikkaukseksi. Potilaalla voi myös olla epätäydellinen vaste (kuten voi tapahtua radiokemoterapian jälkeen) tai hoidossa voidaan havaita elinkelpoinen kasvain (leikkaus, jossa on positiivinen marginaali). Näissä tapauksissa kaula voi saada täydellisen vasteen, mutta kasvain voi säilyä primaarikohdassa, jolloin tarvitaan ”pelastusleikkausta” pysyvän kasvaimen vuoksi tai täydentävää paikallista resektiota, johon voi liittyä tai olla liittymättä valinnainen kaulan poistoleikkaus. Nämä tapaukset vastaavat aiemmin ”suunniteltua kaulan poistoleikkausta”, kun potilaalla oli esihoitoa edeltävä kaulametastaasi, joka saavutti täydellisen vasteen, mutta kirurgi suoritti kaulan poistoleikkauksen esihoitoa edeltävän kasvainvaiheen perusteella. Muissa tapauksissa primaarikasvain voi saada täydellisen vasteen, mutta kaula ei. Tässä tilanteessa kirurginen toimenpide keskittyy kaulan kasvaimen hallintaan, ja tämä vastaa ”pelastavaa” kaulan poistoleikkausta pysyvän kasvaimen vuoksi tai täydentävää terapeuttista kaulan poistoleikkausta. Lopuksi potilaalla voi olla pysyvää kasvainta sekä primaarialueella että alueellisissa imusolmukkeissa, ja tässä tapauksessa leikkaus vastaa pysyvän kasvaimen ”pelastavaa leikkausta” tai täydentävää paikallista resektiota, johon liittyy terapeuttinen kaulan katkaisu. Tässä luokassa kaikkiin pelastustoimenpiteisiin on lisättävä etuliite N(+). Aikaisemmin käsitellyn mukaisesti termi ”leikkaus” tai ”paikallinen” olisi muutettava kirurgisen toimenpiteen erityisnimeksi (esim. pelastava kurkunpäänleikkaus sitkeän kasvaimen vuoksi tai täydentävä kurkunpäänleikkaus).

Valittua potilasryhmää, jolla on yksittäisiä etäpesäkkeitä keuhkoihin, on pidetty ehdokkaina keuhkojen resektioon. Kriteereinä ja indikaatioina ovat yksittäiset tai muutamat resektiokelpoiset etäpesäkkeet potilailla, joilla ei ole viitteitä lokoregionaalisesta taudista tai muista etämetastaasipesäkkeistä. Tätä ryhmää voidaan kutsua yksittäisten etäpesäkkeiden ”pelastusleikkaukseksi”. Primäärisen radio(kemo)hoidon jälkeisiä sekundaarisia kasvaimia, jotka voivat syntyä sekundaarisessa ”kenttäsyöpymisessä” tai säteilyn aiheuttamana pahanlaatuisuutena tai de novo -prosessina, saatetaan usein erehtyä pitämään paikallisena uusiutumisena, kun ne syntyvät primaarikasvaimen läheisyydessä, eikä niitä sen vuoksi pitäisi pitää pelastavana leikkauksena. Kuten jo mainittiin, paikallisen uusiutuman ja sekundaarikasvaimen erottaminen toisistaan voi kuitenkin olla vaikeaa.

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.