KORKEIMMAN OIKEUDEN TUOMIO / PÄÄTÖS ON TÄYDELLINEN TEKSTI:

Kuulemiset: Balbir Singh, oppinut vanhempi oikeudenkäyntiavustaja, joka edustaa vetoomuksen esittäjää, ja S. Linhares, oppinut vanhempi pysyvän oikeudenkäyntiavustajan edustaja, joka edustaa vastapuolta

2. sääntö. Vastaajien asianajaja luopuu tiedoksiannosta. Kuullaan välittömästi oppineiden asianajajien suostumuksella.

3. Vetoomuksen esittäjä vaatii muun muassa, että State Bank of India, ICICI Bank Ltd.:lle, ICICI Bank Ltd.:lle ja ICICI Bank Ltd.:lle päivätyt ilmoitukset, jotka on päivätty 16.1.2017 ja 17.1.2017, kumotaan ja kumotaan, ja HDFC Bankille vuoden 1961 tuloverolain 226 §:n 3 momentin nojalla ja kaikki niiden nojalla aloitetut menettelyt.

4. Lyhyesti sanottuna vetoomuksen esittäjän mukaan edellä mainitun vetoomuksen kohteena ovat verovuodet 2011-12 ja 2012-13, jotka vetoomuksen esittäjän mukaan saatettiin päätökseen tuloverolain 143 §:n 3 momentin nojalla ja joissa esitettiin 12,85 miljardin ruplan verovaatimus 12,85 miljardin ruplan verovaatimus 21,61 miljardin ruplan verovaatimus. Verotuspäätökset annettiin 14.3.2014 ja 30.3.2015. Lisäksi väitetään, että vetoomuksen esittäjä esitti vastaajalle nro 1 yksityiskohtaisen hakemuksen kyseisiä verovuosia koskevan vaatimuksen lykkäämisestä ja muun muassa huomautti, että suurin osa kiistanalaisen vaatimuksen aiheuttavista kysymyksistä on ratkaistu vetoomuksen esittäjän eduksi useissa muutoksenhakuviranomaisten päätöksissä. Tämän jälkeen vetoomuksen esittäjä jätti 24.4.2014 tai noin 24.4.2014 ja 24.4.2015 komissaarille (valitukset) valituksia, jotka ovat edelleen käsiteltävinä, kahdesta verovuodesta 2011-12 ja 2012-13. Vetoomuksen esittäjän mukaan vastaaja nro 1 lähetti 3.1.2017 vetoomuksen esittäjälle kirjeen, jossa todettiin, että eri verovuosilta, joihin edellä mainittu vaatimus sisältyi, on maksamatta 40,25 miljoonan rupian suuruinen vaatimus. Vetoomuksen esittäjä toimitti yksityiskohtaisen vastauksen, jossa se muun muassa totesi, että 10 rupian takaisinperintä.74 crores on jo peritty, mikä vetoomuksen esittäjän mukaan ylittää huomattavasti CBDT:n 29.2.2016 päivätyssä Office Memorandumissaan ((2016) 132 DTR (St) 341 : (2016) 284 CTR (St) 6) asettaman 15 prosentin rajan ja tämän tuomioistuimen asiassa Andrew Telecornrnunications India (P) Ltd. v. Principal Commissioner & Ors. antaman päätöksen, joka on annettu Writ Petn. No. 1021 of 2016 ((2017) 295 CTR (Bom) 557 : (2017) 152 DTR (Bom) 80-E.J. Vetoomuksen esittäjä väittää kuitenkin, että vetoomuksen esittäjä jätti vastaajalle nro 2 vetoomuksen, jossa se huomautti, että suurin osa kiistanalaisen vaatimuksen aiheuttavista kysymyksistä on ratkaistu vetoomuksen esittäjän eduksi, minkä vuoksi takaisinperintää ei voida tehdä, ja rajoittamatta kuitenkaan sitä, että 29.2.2016 päivätyn CBDT:n virallisen muistion (Office Memorandum, CBDT Office Memorandum date 29-2.2016) mukaan yli 15 prosenttia kiistanalaisesta vaatimuksesta on jo peritty takaisin verovuosien 2011-12 ja 2012-13 osalta. Vastaaja nro 2 hylkäsi kyseisen vetoomuksen ja kehotti vetoomuksen esittäjää kääntymään vastaajan nro 3 puoleen, vaikka myönnettiin, että CBDT:n 29.2.2016 päivätyn virallisen muistion mukaan enintään 15 prosenttia kokonaisvaatimuksesta voidaan periä takaisin. Tämän jälkeen vastaajalle nro 3 jätettiin 18.1.2017 yksityiskohtainen vetoomus, jossa ilmoitettiin edellä mainitut seikat. Vastaajan nro 1 antoi kuitenkin jossakin välisenä aikana, 16.1.2017 ja 17.1.2017, pankeille lain 226 §:n 3 momentin nojalla riidanalaiset ilmoitukset, joissa ne takavarikoivat vetoomuksen esittäjien pankkitilit, nimittäin tilit nro 31753129234 SBI:ssä, 136405000027 ICICI Bank Ltd:ssä ja 12130310000107 HDFC Bankissa. Koska vetoomuksen esittäjä on loukkaantunut mainituista ilmoituksista, hän on kääntynyt tämän tuomioistuimen puoleen edellä mainitulla vetoomuksella.

5. Vetoomuksen esittäjää edustava vanhempi asianajaja Balbir Singh on huomauttanut, että vastaajat eivät ole lainkaan oikeutettuja antamaan riidanalaisia määräyksiä ja takavarikoimaan vetoomuksen esittäjän tilejä, koska hänen mukaansa yli 15 prosenttia riidanalaisesta saatavasta on jo varmistettu vastaajien hyväksi. Vanhempi oikeusavustaja huomauttaa lisäksi, että vaikka valitus on vireillä muutoksenhakukomissaarissa, vastaaja nro 1 on virheellisesti ryhtynyt takavarikoimaan vetoomuksen esittäjän pankkitilejä. Oppinut vanhempi asianajaja huomauttaa lisäksi, että tämä vetoomuksen esittäjän valitus ei ole enää res Integra, kun otetaan huomioon tämän tuomioistuimen tuomio asiassa Andrew Communications India (P) Ltd., Andrew Communications India (P) Ltd. ja Andrew Communications India (P) Ltd., Andrew Communications (P) Ltd., Andrew Communications (P) Ltd. (supra).

6. Toisaalta vastaajia edustava oppinut asianajaja Linhares ei ole kiistänyt, että tosiasiassa 10,74 miljoonan ruplan summa on maksettava vetoomuksen esittäjälle palautuksen perusteella, mikä on yli 15 prosenttia riidanalaisen takavarikointimääräyksen mukaisesta riidanalaisesta vaatimuksesta. Asianajaja ei myöskään kiistä sitä, että käsiteltävänä olevan asian tosiseikat ovat samat kuin asiassa Andrew Communications India (P) Ltd. esitetyt tosiseikat. (supra).

7. Olemme kuunnelleet oppineiden asianajajien väitteitä ja olemme myös käyneet läpi asiakirjat. Edellä mainitussa yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Andrew Communications India (P) Ltd. antamassa tuomiossa esitetyistä syistä. (supra) annetussa tuomiossa ja koska on kiistatonta, että kyseisessä tuomiossa esitetyt tosiseikat ovat identtiset tämän asian tosiseikkojen kanssa, meillä ei ole mitään syytä ottaa vastakkaista kantaa tässä vetoomuksessa. On totta, että vastaaja on jo perinyt takaisin 15 prosenttia riidanalaisesta määrästä, ja kyseinen määrä sisältyy Office Memorandum dt. 29-2-2016, jonka CBDT on antanut. Näissä olosuhteissa katsomme, että vastaajat eivät olleet oikeutettuja antamaan riidanalaisia ulosmittauspäätöksiä lain 226 §:n 3 momentin nojalla. Vetoomuksen esittäjän tässä vaiheessa esittämä vaatimus tällaisten ohjeiden mukaisesti takavarikoitujen määrien palauttamisesta ei ole lainkaan perusteltu, eikä sitä voida hyväksyä tässä vetoomuksessa.

8. Vetoomuksen esittäjää edustava oppinut vanhempi oikeusavustaja on toimittanut pöytäkirjaan muistion, josta käyvät ilmi todelliset riidanalaiset määrät kyseisiltä verovuosilta sekä palautuspäätösten perusteella takaisin perittyjen määrien määrä, joita vastaajien oppinut oikeudenkäyntiavustaja ei ole kiistänyt. Mainittu muistio on merkitty X:llä.

9. Edellä esitetyn perusteella State Bank of India, ICICI Bank Ltd. ja HDFC Bankille lain 226 §:n 3 momentin nojalla annetut, 16.1.2017 ja 17.1.2017 päivätyt riidanalaiset ilmoitukset, jotka koskevat verovuosia 2011-12 ja 2012-13, kumotaan ja kumotaan. Muutetaan sääntö edellä mainituin ehdoin ehdottomaksi.

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.