– Henkilökohtaiset kouluttajat voivat keskittyä tiettyyn osa-alueeseen tai valita laajemman lähestymistavan, jossa käytetään kaikkia kunnossa olemisen osa-alueita ja elementtejä.

Henkilökohtainen kouluttaja auttaa asiakkaitaan saavuttamaan henkilökohtaiset kunto- ja terveystavoitteensa. Henkilökohtainen valmentaja ei ainoastaan auta kuntoilu- ja terveystavoitteiden saavuttamisessa, vaan hän myös opettaa asiakkailleen, miten elää terveellistä elämäntapaa ja siihen liittyvää hyvää asennetta.

Monet henkilökohtaiset valmentajat työskentelevät kuntokeskuksissa, kun taas toiset voivat työskennellä sairaaloissa tai koulutuspalveluissa. Joitakin heidän tyypillisiä päivittäisiä työtehtäviään ovat asiakkaiden edistymisen seuraaminen, harjoitusten ja rutiinien esittely sekä tietojen antaminen yleisestä kuntoilusta ja terveyteen liittyvistä asioista.

Personal traineriksi ryhtyminen voi olla palkitsevaa. Sertifioiduksi personal traineriksi ryhtymisessä on kuitenkin useita vaihtoehtoja.

NASM – National Academy of Sports Medicine

– NASM:n personal trainerit voivat kouluttaa ketä tahansa 9-99-vuotiaita.

– NASM-tutkinnon läpäisyprosentti on 66 % elokuussa 2018.

NASM Personal Trainer -tutkinnon opinto-opas
NASM Personal Trainer -tutkinnon opinto-opas

National Academy of Sports Medicine tarjoaa sertifioidun Personal Trainer -tutkinnon. NASM:n Personal Trainer Certification -tutkinto on hyvä vaihtoehto niille, joilla on muodollinen koulutus joltakin alaan liittyvältä alalta, kuten urheiluvalmennuksesta tai -valmennuksesta, ja joilla on kokemusta liikunta- ja kuntoilutieteestä. CPT-merkintä osoittaa, että olet osoittanut, että sinulla on tiedot, taidot ja kyvyt terveyden, kuntoilun ja ravitsemuksen tieteenalalla.

NASM-tutkinto koostuu 120 kysymyksestä, jotka on suoritettava kahdessa tunnissa. Näistä 120 kysymyksestä 100 pisteytetään ja lasketaan lopulliseen pistemäärääsi, kun taas loput 20 kysymystä ovat pisteyttämättömiä ennakkokysymyksiä. NASM-tutkinnossa on kuusi pääaluetta:

Flashcards Study System for the NASM Personal Trainer Exam
Flashcards Study System for the NASM Personal Trainer Exam

– Perus- ja soveltavat tieteet ja ravitsemuskäsitteet
– Arviointi
– Ohjelmasuunnittelu
– Harjoitustekniikka ja harjoittelun opetus
– Asiakassuhteet ja käyttäytymisvalmennus
– Ammatillinen kehittyminen ja vastuu

Voidaksesi suorittaa NASM-CPT-tutkintoon, sinun on täytettävä nämä vaatimukset:

– Ole 18-vuotias tai vanhempi
– Sinulla on lukion päättötodistus tai vastaava tutkinto
– Sinulla on oltava voimassa oleva CPR- ja AED-sertifikaatti ennen tenttiin osallistumista
– Sinulla on intohimo terveyttä ja kuntoilua kohtaan

NASM-harjoituskoe

ACE – The American Council on Exercise

– ACE:n koe on osaamispohjainen koe, mikä tarkoittaa sitä, että sinua testataan siitä, miten paljon osaamista sinulla on tällä hetkellä liikunnan harjoittelun ja terveyden suhteen.

– Vuonna 2017 ACE-tutkinnon läpäisyaste oli 65 %.

ACE Personal Trainer -tutkinnon opinto-opas
ACE Personal Trainer -tutkinnon opinto-opas

American Council on Exercise -sertifikaatti keskittyy asiakkaiden valistamiseen painonpudotuksesta, ennaltaehkäisevästä hoitotyöstä, voima- ja kuntoiluharjoittelusta sekä terveystavoitteiden asettamisesta. ACE-sertifiointiin kuuluu myös hyvin sovellettu sydän- ja hengitysharjoittelun järjestelmä, johon kuuluu liike- ja kestävyysharjoittelua ja johon on samalla integroitu vakaus-, liikkuvuus- ja liikkuvuusharjoittelua. Sinulta ei vaadita tutkintoa voidaksesi suorittaa ACE Personal Training -sertifikaatin, mutta liikuntatieteen tai kinesiologian tutkinto voi auttaa sinua valmistautumaan kokeeseen.

ACE-tutkinnon läpäiseminen osoittaa, että sinulla on taidot ja tiedot, jotka ovat välttämättömiä ja kriittisiä ollaksesi turvallinen ja pätevä henkilökohtainen valmentaja.

ACE-tutkinto koostuu 150 monivalintakysymyksestä, joihin sisältyy 25 kokeellista kysymystä, joita ei lasketa lopulliseen pistemäärään. ACE-tutkintoon sisältyy 4 osa-aluetta:

Flashcards Study System for the ACE Personal Trainer Exam
Flashcards Study System for the ACE Personal Trainer Exam

– Haastattelut ja arvioinnit
– Ohjelman suunnittelu ja toteutus
– Ohjelman muokkaus ja eteneminen
– Ammatillinen käyttäytyminen, turvallisuus ja riskienhallinta

Ollaksesi kelpoinen suorittamaan ACE-tutkinnon sinun on täytettävä seuraavat vaatimukset:

– Vähintään 18-vuotias
– Lukion päättötodistus tai vastaava tutkinto
– Nykyinen CPR- ja AED-sertifikaatti ennen tenttiin osallistumista

NSCA – National Strength and Conditioning Association

– Vuodesta 2017 lähtien NSCA:n CPT-tutkinnon läpäisyprosentti oli 76 %.

NSCA-CPT®-tutkinnon opinto-opas
NSCA-CPT®-tutkinnon opinto-opas

NSCA-CPT®-tutkinnon suorittaneet todistavat olevansa terveys- ja kuntoilualan ammattilaisia, jotka käyttävät yksilöllistä lähestymistapaa arvioidessaan, motivoidessaan, kouluttaessaan ja valmentaessaan asiakkaitaan heidän terveytensä ja kuntoilutarpeidensa perusteella.

NSCA:n tentti sisältää 140 pisteytettyä monivalintakysymystä ja 15 pisteyttämätöntä kysymystä, jotka on suoritettava kolmessa tunnissa. NSCA-tutkinnossa on neljä osa-aluetta:

– Asiakkaan konsultointi/kuntoarviointi
– Ohjelman suunnittelu
– Harjoitustekniikka
– Turvallisuus/hätätapauksiin liittyvät kysymykset

Tutkinnossa on myös 25-35 videota ja/tai kuvakysymystä, joilla arvioidaan osaamista useilla osa-alueilla.

Voidaksesi saada NSCA-sertifioinnin sinun on täytettävä seuraavat vaatimukset:

– Ollut vähintään 18-vuotias
– Ollut lukion päättötodistus tai vastaava tutkinto
– Voimassa oleva CPR- ja AED-sertifikaatti ennen tenttiin osallistumista

NSCA-harjoituskoe

ACSM- American College of Sports Medicine

– ACSM:n henkilökohtaiset liikunnanopettajat käyttävät tutkimukseen perustuvia tekniikoita auttaakseen asiakkaitaan saavuttamaan henkilökohtaiset kuntotavoitteensa.

– ACSM-tutkinnon läpäisyprosentti oli 55 % vuonna 2017.

ACSM-tutkinnon opinto-opas
ACSM-tutkinnon opinto-opas

Amerikkalaisen liikuntalääketieteellisen kollegion (American College of Sports Medicine) kautta henkilökohtaisiksi valmentajiksi pätevöityneet ovat ammattilaisia, jotka kehittävät yksilöllisiä harjoitteluohjelmia ja panevat ne täytäntöön asiakkailleen. ACSM-sertifioinnin suorittaminen tarkoittaa myös sitä, että sinulla on käytännöllinen ja tieteellinen tietämys, jonka avulla voit työskennellä erilaisissa tiloissa, kuten kuntoklubeilla, yliopistoissa, kuntosaleilla ja kunnallisissa tai julkisissa kuntokeskuksissa.

ACSM-tutkinto koostuu 150 kysymyksestä, joista 120 on pisteytettyjä ja 30 pisteyttämättömiä. Sinulla on 165 minuuttia aikaa vastata jokaiseen kysymykseen. ACSM-tutkintoon sisältyy 4 osa-aluetta:

https://www.mometrix.com/studyguides/acsm/

– Asiakkaan alkukonsultointi ja arviointi
– Liikunnan ohjelmointi ja toteutus
– Liikunnan johtaminen ja asiakaskasvatus
– Lainsäädännölliset ja ammatilliset velvollisuudet

Lisäämällä itsellesi ACSM-sertifikaatin sinun on täytettävä seuraavat vaatimukset:

– Vähintään 18-vuotias
– Lukion päättötodistus tai vastaava tutkinto
– Voimassa oleva CPR- ja AED-sertifiointi, jossa on käytännön taitoja sisältävä osa

NESTA – National Exercise & Sports Trainers Association

– NESTA-sertifiointi on tarkoitettu kuntoilualan aloitteleville, jotka haluavat työskennellä kuntoklubiympäristössä.

– NESTA-sertifioinnin läpäisyprosentti on 71,1 %.

National Exercise and Sports Trainers Associationin sertifiointi on suunnattu niille, jotka haluavat ryhtyä personal traineriksi ja ovat vasta alkuvaiheessa. NESTA personal trainer -sertifikaatin saaminen osoittaa, että sinulla on asiantuntemusta ja taitoja kouluttaa erilaisia henkilöitä auttaaksesi heitä saavuttamaan kuntotavoitteensa.

NESTA-tutkinto koostuu 125 kysymyksestä, joihin on vastattava 2 tunnin aikana. NESTA-tutkintoon sisältyy 7 osa-aluetta:

– Liikuntasovellus ja -opetus
– Ohjelmasuunnittelu
– Liiketoimintasovellus
– Arvioinnit, vammojen ennaltaehkäisy ja ensihoito
– Liikuntatieteet
– Liikuntapsykologia
– Ravitsemustieteet

Voidaksesi hankkia NESTA-sertifioinnin, sinun on täytettävä nämä vaatimukset:

– Vähintään 18-vuotias
– Voimassa oleva ajokortti
– Lukion päättötodistus tai vastaava tutkinto
– Voimassa oleva CPR-sertifikaatti tai BLS-sertifikaatti CPR-kortin sijasta

NCCPT- National Council for Certified Personal Trainers

– NCCPT-tutkinnon läpäisyprosentti oli 65 % vuonna 2017.

National Council for Certified Personal Trainers -sertifikaatti on tarkoitettu niille, jotka haluavat ryhtyä lähtötason personal traineriksi. NCCPT-sertifiointi osoittaa, että olet pätevä tarjoamaan turvallista personal trainingia asiakkaille. Sertifiointi osoittaa myös, että ymmärrät personal trainingin ”taidon”.

NCCPT-sertifiointikoe koostuu 140 monivalintakysymyksestä. Näistä 140 kysymyksestä 125 kysymystä pisteytetään ja 15 kysymystä ei pisteytetä. Sinulla on kaksi tuntia aikaa suorittaa tentti. NCCPT-tutkinnossa on 7 osa-aluetta:

– Terveydentilan arviointi
– Kinesiologia
– Liikuntafysiologia
– Ravitsemus
– Liikuntasovellus
– Liikeharjoittelu
– Hätätilannemenetelmät

Voidaksesi saada NCCPT-sertifioinnin sinun on täytettävä seuraavat vaatimukset:

– Ole vähintään 18-vuotias
– Sinulla on oltava voimassa oleva valtion myöntämä kuvallinen henkilöllisyystodistus
– Sinulla on oltava voimassa oleva CPR-kortti

NCSF- National Council on Strength & Fitness

– NCSF-tutkinnon läpäisyprosentti oli 29.15 % vuodesta 2016.

National Council on Strength and Fitness -sertifiointitentti on tarkoitettu niille, jotka haluavat tulla personal traineriksi tai liikuntatieteiden ammattilaiseksi.

NCSF-sertifiointitentti koostuu 150 monivalintakysymyksestä, jotka on suoritettava 3 tunnissa. Tentissä on 9 osiota:

– Toiminnallinen anatomia
– Liikuntafysiologia
– Liikunta ja terveyden edistäminen
– Seulonta, arviointi ja ammattikäytäntö
– Ravitsemus
– Painonhallinta
– Liikuntareseptit ja ohjelmoinnin näkökohdat
– Harjoittelun opettaminen
– Erityisryhmiin kohdistuvat näkökohdat

Lisäämällä NCSF:n sertifioinnin sinun on täytettävä nämä vaatimukset:

– Olet vähintään 18-vuotias
– Sinulla on lukion päättötodistus tai vastaava tutkinto
– Ei vaadita, mutta suositellaan, että sinulla on vähimmäismäärä käytännön työkokemusta

NCSF-harjoitustesti

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.