Johtoryhmien ja muiden kuin johtoryhmien monimuotoisuudesta ja sen eduista yrityksille on puhuttu jo useita vuosia. Kaikki hyvästä syystä. Tänään tutkimme, miten monimuotoisuus liittyy palveluiden ulkoistamiseen ja miten se voi tuoda uutta liiketoiminnallista lisäarvoa sekä asiakkaille että palveluntarjoajille.

Monimuotoisuus on tärkeä aihe ulkoistamisessa. Monien vuosien ajan palveluntarjoajat ja erityisesti Facility Management -palveluntarjoajat ovat työllistäneet hyvin erilaisia työntekijöitä. Esimerkiksi siivouspalvelut ovat jo pitkälti monimuotoisia, ja IT-ulkoistaminen on jo vuosia käyttänyt monista eri maista kotoisin olevia osaajia palvelujensa tuottamiseen.

Tänä päivänä myös asiakasorganisaatiot ovat monipuolistuneet, minkä vuoksi monimuotoisuuden aihe on yhtä tärkeä molemmille osapuolille. Tässä 3 syytä, miksi:

Monimuotoisuus luo kulttuurista sopivuutta asiakkaiden ja palveluntarjoajien välille

Yritykset arvioivat yhä useammin oman organisaationsa ja mahdollisten palveluntarjoajien kulttuurista sopivuutta ulkoistamishankkeissa. Mitä enemmän kaksi organisaatiota ovat kulttuurisesti yhteneväisiä, sitä suuremmat ovat mahdollisuudet onnistuneeseen ulkoistussuhteeseen.

Erilaiset tutkimukset osoittavat, että ulkoistamisen kannalta ihmiset jakavat todennäköisemmin arvot, kulttuurin ja sopivat paremmin toiseen organisaatioon, jos he vastaavat toisiaan esimerkiksi ihonvärin, vammaisuuden ja rodun kaltaisten ulottuvuuksien osalta. Toisin sanoen monimuotoinen palveluntarjoaja vastaa todennäköisemmin asiakasorganisaation kulttuuria kuin monimuotoinen organisaatio.

Toinen tärkeä ulottuvuus, joka on tuotava tähän yhteyteen, on työntekijöiden siirtyminen. Useimmissa kiinteistönhoidon ulkoistussopimuksissa työntekijät siirtyvät palveluntarjoajalle. Tällöin sopimusyhteistyö on haavoittuvimmillaan.

Monissa tutkimuksissa on osoitettu suora korrelaatio integraatiotyytyväisyyden ja sopimuksen pitkän aikavälin menestyksen välillä. Näin ollen mitä monipuolisempi palveluntarjoaja on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä uudet työntekijät integroituvat onnistuneesti.

Monimuotoisuus minimoi sopimuksen kokonaisriskin

Valitsemalla palveluntarjoaja, jolla on monipuolinen työvoima, minimoidaan palvelun tuottamiseen liittyvät riskit ja siten myös sopimuksen kokonaisriski – ja tähän on ainakin kolme syytä. Ensinnäkin monimuotoisen työvoiman työntekijöiden vaihtuvuus ja poissaolot ovat vähäisempiä. Tämä tarkoittaa vähemmän häiriöitä päivittäisessä palvelussa ja pienempää riskiä epäonnistumiselle, joka johtuu siitä, että työntekijät ovat poissa poissa. Toinen syy, miksi monimuotoisuus johtaa suurempaan sopimusvakauteen, on rekrytointi. Sen ansiosta yritys voi hyödyntää suurempaa lahjakkuusreserviä, rekrytointikustannukset ovat pienemmät ja vapaiden työpaikkojen täyttäminen on nopeampaa.

Kolmas syy siihen, miksi sopimuksen toteuttaminen on parempaa monimuotoisen ulkoistuspalveluntarjoajan kanssa, on henkilöstön parempi pysyvyys siirtymäkauden aikana. On hyvin dokumentoitu, että onnistunut siirtymävaihe johtaa onnistuneeseen sopimukseen, ja kuten edellä mainittiin, mitä monipuolisempi palveluntarjoaja on, sitä paremmin se voi ottaa uudet työntekijät mukaan ja integroida heidät menestyksekkäästi.

Monimuotoisuus parantaa yritysten sosiaalista vastuuta (CSR)

CSR käsittää muutakin kuin vain toimimisen oikein vapaaehtoisten aloitteiden, eettisten arvojen, ihmisten, yhteisöjen ja ympäristön suhteen. Kyse on myös tuloksen parantamisesta.

Yrityksen palveluntarjoajan valinta ulkoistamistilanteessa ei vaikuta ainoastaan Facility Management -toimitusten palvelulaatuun vaan myös yleiseen yritysten yhteiskuntavastuutilinpäätökseen.

Vaikka yritysten yhteiskuntavastuutilinpäätöksiä ei ole vielä vakioitu maiden sisällä ja maiden välillä, monet asiakkaat sisällyttävät ulkoistetun FM-toiminnan työntekijät yritysten yhteiskuntavastuutilinpäätöksiinsä todellisen läpinäkyvyyden vuoksi, vaikka työntekijät eivät enää työskentele yritykselle. Tilahallintopalvelujen tarjoajan valinnalla voi näin ollen olla merkitystä yritysten yhteiskuntavastuun kokonaistilinpidon kannalta – erityisesti, jos tällaiset palvelut muodostavat suhteellisen merkittävän osan koko yrityksestä.

Haluatko tietää lisää siitä, miten monimuotoisuus voi tuottaa liiketoiminnallista lisäarvoa?

Haluatko tietää lisää siitä, miten monimuotoisuus voi tuottaa liiketoiminnallista lisäarvoa? Lue blogikirjoituksemme: Why companies must embrace diversity in workplace and our newly released White Paper: Monimuotoinen johto tuottaa korkeampia tuottoja.

Otaudu ajan tasalle oivalluksistamme! Tilaa uutiskirjeemme oikeasta yläpalkista.

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.