Visuaalikenttä = on se etäisyys, joka nähdään vasemmalta oikealle siirtämättä silmiä puolelta toiselle.

20 / 20 = normaali näkö

Henkilö, jolla on 20/20, voi lukea paljain silmin puhelinluettelon numerot ja pörssikurssit paperilta.

Normaali näkö on silmätaulukon kolme viimeistä riviä, ja se ulottuu näöstä 20/10 näkökenttään 20/20 ja 20/30.

20/10 = normaalia parempi näkö!

Ensimmäinen numerosarja on potilaan näkö.

Toinen numerosarja on normaalin henkilön näkö.

Luvut vertailevat näitä kahta näöntyyppiä.

Potilaan näkö (verrattuna) Normaalin näön omaavaan henkilöön
= P / N.

20/20 = normaali

20/100 = Potilas näkee sen 20′:n etäisyydeltä / Normaali henkilö näkee sen 100′:n etäisyydeltä

20/10 = Potilas näkee sen 20′:n etäisyydeltä / Normaali henkilö näkee sen 10′:n etäisyydeltä Potilaalla on tässä tapauksessa normaalia parempi
näkö!

Normaali näkö = 20/20

Ajokortin saamiseksi = 20/40

Erityiskasvatuksellisen majoituksen/avun tarpeessa = 20/80

Sokeuden lakisääteinen määritelmä = 20/200

Henkilö, jolla on näönkyvyltään 20/80, pystyy lukemaan sanomalehtien otsikoita…eli otsikoiden kirjasinkokoa niin, että useimmat ihmiset näkevät ne kauempaa ja myös heikkonäköiset voivat lukea niitä.

Näöntarkkuus = avaruudellisen erotuskyvyn mitta. Se ilmaisee pienimmänkin erotettavissa olevan yksityiskohdan kulmakoon. (Se voidaan nähdä riittävän selvästi, jotta se voidaan tunnistaa oikein.)

Maksiminäkötarkkuus…katsotaan olevan 20/15 tai 20/16.

O.D. = oculus dextrous (oikea silmä).

O.S. = oculus sinister (vasen silmä).

Silloin…jos normaalinäköinen henkilö näkee esineen 600 jalan päässä ja potilas näkee sen vasta 5 jalan päässä, niin jos normaalinäköinen henkilö näkee jotain 2400 jalan päässä selvästi, potilas näkee sen 20 jalan päässä. 5/600 = 20/2400.

Myös…jos normaalinäköinen henkilö näkee jonkin asian selvästi 225 jalan etäisyydellä, mutta potilas näkee sen vasta kun se on 10 jalan etäisyydellä, niin jos normaalinäköinen henkilö näkee sen 450 jalan etäisyydellä, niin potilas voisi nähdä sen 20 jalan etäisyydellä. Sanotaan, että suurennetaan asiaa, jonka normaali henkilö näkee 225 jalan etäisyydeltä, niin että normaali henkilö näkee sen nyt 450 jalan etäisyydeltä… suurennetaan se 2x. Potilas näkee sen 2x suurennettuna, kun se seisoo 20 jalan päässä, koska se on suurennettu 2x. 10 x 2 = 20 ja 225 x 2 = 450 10/225 = 20/450.

Sama pätee myös 5/600 näköön. Jos potilaan pitää olla 5 metrin päässä jostain nähdäkseen sen selvästi, kun taas normaalinäköinen näkee sen 600 metrin päästä. Silloin esineen, joka on tarpeeksi suuri, jotta potilas näkee sen 20 jalan päästä, normaalinäköinen ihminen näkisi sen 2400 jalan päästä… lähes ½ kilometrin päästä. Tämän laskemiseksi otetaan potilaan 5 jalan näkökyky verrattuna normaalin näkökykyyn, joka on 600 jalkaa. Suurenna se sitten niin suureksi, että potilas pystyy näkemään sen 20 jalan päähän… sinun on suurennettava se 4x. Tee myös normaalin henkilön esineestä 4x suurempi, jotta hän pystyy näkemään samankokoisen esineen, ja normaali henkilö pystyy nyt näkemään 4x esineen 2400 jalan päästä. 5 x 4 = 20 ja 600 x 4 = 2400 5/600 = 20/2400.

Synopsis / Yhteenveto:
Tavoite on tehdä jokin asia sellaiseksi, että potilas näkee sen 20 jalan päähän …
Muistakaa, miten vertailu kirjoitetaan…
P / N (P=potilas
/= verrataan
N=normaalisti näkevään henkilöön)
10/225……………..20 jaettuna 10:llä = 2 (Jos potilas näkee kohteen vain seisoessaan kolmen metrin päässä, tämä tarkoittaa, että sinun on suurennettava kohde 2x, jotta potilas näkee sen kahdenkymmenen metrin etäisyydeltä).
225 on etäisyys, jolta normaalinäköinen henkilö voisi nähdä kohteen. Jos suurennamme esineen niin, että potilas näkee sen 20 jalan etäisyydeltä, se muuttaa myös etäisyyttä, jolta normaalinäköinen henkilö näkee sen. Jos suurennamme sitä, normaalinäköinen henkilö näkee esineen nyt 450 jalan etäisyydeltä, koska 225 x 2 = 450.
10/225 (x2) = 20/450
Jos potilas näkee esineen nyt 20 jalan etäisyydeltä, mutta sama esine nähdään normaalisti 450 jalan etäisyydeltä, se tarkoittaa, että potilaan näkökyky on paljon heikompi kuin normaalinäköinen. Potilaan olisi sen sijaan pitänyt nähdä kohde 450 jalan päästä.
Kun näöntarkkuus on alle taulukon suurimman optotyypin, joko taulukko siirretään lähemmäs potilasta tai potilas siirretään lähemmäs taulukkoa, kunnes potilas pystyy lukemaan sen. Kun potilas pystyy lukemaan taulukon, kirjainkoko ja testietäisyys merkitään muistiin. Jos potilas ei pysty lukemaan taulua millään etäisyydellä, hänet testataan seuraavasti:

Nimi Lyhenne Määritelmä
Sormien laskeminen Kyky laskea sormia tietyllä etäisyydellä.
Käden liike HM Kyky erottaa käsi, jos se liikkuu tai ei liiku potilaan kasvojen edessä.
Valon havaitseminen LP Kyky havaita mitä tahansa valoa.
Ei valon havaitsemista NLP Kyvyttömyys havaita mitään valoa. Täydellinen sokeus.

Monilla ihmisillä on toinen silmä, jonka näöntarkkuus on toista parempi. Jos henkilö ei saavuta parempaan silmään 20/200 (6/60) tai sitä parempaa näöntarkkuutta, vaikka hän käyttäisi parhaita mahdollisia silmälaseja, häntä pidetään Yhdysvalloissa laillisesti sokeana. Henkilö, jonka näkökenttä on kapeampi kuin 20 astetta, täyttää myös laillisesti sokean määritelmän.

Henkilön näöntarkkuus rekisteröidään dokumentoimalla seuraavat seikat: oliko testi kauko- vai lähinäköä varten, arvioitu silmä (arvioituja silmiä) ja oliko korjaavia linssejä (esim.eli silmälaseja tai piilolinssejä) käytettiin:

 • Kartan etäisyys
  • D (kaukonäkö) 20 jalan (tai 6 metrin) etäisyydeltä tehdyn arvioinnin osalta.
  • N (lähellä), kun arviointi tehdään 15,7 tuuman (tai 40 cm) etäisyydeltä.
 • Arvioitu silmä
  • OD (lat. oculus dexter) oikean silmän osalta.
  • OS (lat. oculus sinister) vasemman silmän osalta.
  • OU (lat. oculi uterque) molemmille silmille.
 • Silmälasien käyttö kokeen aikana
  • cc (lat. cum correctore) korjainten kanssa.
  • sc: (lat. sine correctore) ilman korjaimia.
  • Lyhennettä PH seuraa näöntarkkuus, joka on mitattu pinhole occluderilla, joka korjaa väliaikaisesti taittovirheitä, kuten myopiaa tai astigmatismia.
  • Siten kaukonäöntarkkuus 20/60 ja 20/25 oikean silmän neulanreiällä on:
   DscOD 20/60 PH 20/25
  • Kaukonäöntarkkuus 20/60 ja 20/50 vasemman silmän neulanreiällä on:
   DscOS CF PH 20/50
  • Lähinäöntarkkuus 20/25, jossa neulanreikä pysyy 20/25:ssä molemmissa silmissä silmälaseilla on:
   NccOU 20/25 PH 20/25

”Dynaaminen näöntarkkuus” määrittelee silmän kyvyn havaita visuaalisesti liikkuvan kohteen hienoja yksityiskohtia.

Toinen silmätaulukkotyyppi, osaatko lukea sitä:

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.