Platón volt az egyik legnagyobb filozófus, aki valaha is élt a Földön. Művei nagy hatással voltak a nyugati kultúrára.

Az írásai a témák széles skálájával foglalkoztak, beleértve a nyelvfilozófiát, az ismeretelméletet, a kozmológiát, a teológiát, az esztétikáról, a szépségről, az igazságosságról, az egyenlőségről szóló vitákat, és igen, a politikai filozófiát.

Minden információ, amivel ma rendelkezünk erről a nagy filozófusról, történészektől származik, akiknek valahogyan sikerült műveiből részletesen felépíteni az életét.

A probléma az volt, hogy nem álltak rendelkezésre olyan elsődleges és megbízható források, amelyekből életéről beszámolhatnánk. Nem állítunk semmiféle hitelességet azzal kapcsolatban, amit itt írunk róla.

Ezeket az információkat nagyon is megkérdőjelezhetik egyes történészek, akik esetleg mást tudnak róla mondani. Íme tehát 27 érdekes tény róla, amit érdekesnek találhatsz, ha történetesen szeretsz híres emberekről olvasni.

Érdekes tények Platónról:

1. Ő egy ókori görög filozófus volt, aki és született valahol i.e. 428 körül.

2. Valahol i.e. 348 körül halt meg Athén városában.

3. Szókratész (egy másik nagy filozófus) volt a tanára, ő pedig egy másik nagy filozófus, Arisztotelész tanára.

4. Ahogy a bevezető bekezdésekben említettük, minden, ami erről a nagy filozófusról szól, klasszikus történészektől és kortárs írásokból származik. Így tulajdonképpen vita van a születési évéről. A modern történészek úgy vélik, hogy Kr. e. 424 és 423 között született.

5. Ariston volt az apja neve. Arisztón közvetlenül Mezséna és Athén királyaitól származott.

Érdekes tények Platónról: 6-10

6. Még az anyja, Periktioné is egy Szolón nevű arisztokrata leszármazottja lehetett. A történészek szerint Szolón görög államférfi volt az i. e. 6. században.

7. Egyes történészek szerint Platón valójában a beceneve volt, és az igazi neve Arisztoklész volt.

8. Arisztoklész volt Platón nagyapjának a neve, és egyes történészek szerint Platón Arisztoklész legidősebb unokája volt, és Platón idejében Görögországban szokás volt, hogy a család legidősebb fiát a nagyapjáról nevezték el. A történészek ebben nem igazán értenek egyet. Egyesek szerint nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy Platón volt a család legidősebb fia.

9. Ha hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy Platón csak becenév volt, annak van némi értelme, mert a “Platón” valójában olyasvalakit jelentett, aki széles és erős testalkatú. Platónnak valóban nagyon széles testfelépítése volt.

10. Mivel arisztokrata családból származott, oktatását a legjobb pedagógusoktól kapta, akik akkoriban Athénban jelen voltak.

Érdekes tények a filozófusról: 11-15

11. Oktatása során valószínűleg Parmenidész, Püthagorasz és Kratülosz tanait tanították neki. Ezek a tanok valószínűleg formálták őt, és megalapozták az episztemológia (ami tulajdonképpen ‘a tudás tanulmányozása’) és a metafizika (‘a természet tanulmányozása’) tanulmányozását.

12. Édesanyja apja halála után hozzáment a nagybátyjához. A történészek úgy vélik, hogy volt egy nővére, két teljes és egy féltestvére, de nem biztos, hogy ő volt a család legidősebb fia vagy sem.

13. Fiatal korában találkozott Szókratésszel, aki olyan nagy hatással volt rá, hogy Platón hamarosan Szókratész közeli munkatársa lett.

14. A peloponnészoszi háború alatt, amelyben Spárta legyőzte Athént, katonaként szolgált Kr.e. 409 és 404 között.

15. A peloponnészoszi háború után Athénban oligarchia alakult ki, de hamarosan visszaállt a demokrácia. Ekkor fontolgatta, hogy politizálni kezd, de Kr. e. 399-ben Szókratészt kivégezték, és ez nagyon rossz benyomást hagyott benne a politikáról. Ekkor úgy döntött, hogy elveti a politikába való belépés gondolatát, és helyette a filozófia felé fordult.

Érdekes tények Platónról: 16-27

16. Tanítója, Szókratész kivégzése után 12 évig járta a Földközi-tenger vidékét. Ez alatt a 12 év alatt csillagászatot, geológiát, geometriát, matematikát és vallást tanult.

17. A 12 éves utazása alatt vagy közvetlenül azután kezdett el kiterjedten írni, ami három különböző időszakra osztható. A korai időszakban Szókratész tanításait igyekezett írásain keresztül terjeszteni.

18. A középső időszakban a bölcsességről, a bátorságról, az igazságosságról, valamint a társadalom és az egyének mérséklésére vonatkozó saját elképzeléseiről írt.

19. A késői korszakban nagymértékben eltávolodott Szókratésztől, és saját metafizikai elképzeléseit vizsgálta, sőt az építészettel, a drámával, a zenével és a tánccal is foglalkozott.

20. Kr. e. 385-ben megalapította Athénban az Akadémiát, amely a nyugati világ egyik első felsőoktatási intézménye lett.

21. Haláláig elnökölt az Akadémia élén, de az intézmény Kr. e. 529-ig működött.

22. I. Justinianus nevű római császár úgy vélte, hogy Az Akadémia veszélyt jelent a kereszténységre, és teljesen bezáratta.

23. Az Akadémia diákjai filozófiát, politikaelméletet, matematikát, biológiát és csillagászatot tanítottak.

24. Athénban halt meg a 80-as évei elején, valahol i. e. 348 körül.

25. Egyes történészek szerint békésen, álmában halt meg, mások szerint egy esküvőn való részvétel közben halt meg.

26. Dialógusok írásáról volt ismert. Erősen hitt abban, hogy a párbeszédek segítenek jobban megérteni az egyént. A “Köztársaság” című művét tartják a legjobb művének, amelyet a középső időszakban írt (lásd a 17. pontot).

27. Egyik híres tanítványa Arisztotelész volt. Arisztotelész volt az, aki teljesen új irányt adott gondolatainak. A reneszánsz mester, Raffaello festette az “Athéni iskola” című híres képet, amelyen Platónt és Arisztotelészt ábrázolta.

Források: 1, 2, 3, 4, 5

Kevéssé ismert platóni tények (hozzáadva: 2019. március 15.)

Ez a rész új – kiegészítés a cikk címe által már ígért 27 platóni tényhez. Ez a kevéssé ismert Platón tényekről szóló különleges szakasz válasz a többszöri kérésre, amelyet arra kaptunk, hogy több tényt közöljünk erről az ókori görög klasszikus filozófusról. Kezdjük.

Platón tények:

1. Nagybátyja a harminc tirannus vezetője volt. Talán nehéz elhinni, de egyik nagybátyja, akit Kritiasznak hívtak, a Harminc Tirannus nevű csoport vezetője volt. A csoport Athénból származott, és kegyetlen uralkodók csoportja volt.

2. Amikor Spárta legyőzte Athént a Kr. e. 404-es peloponnészoszi háborúban, a Harminc Tirannus kapta meg a hatalmat Athén irányítására.

3. A Harminc Tirannus kapta a feladatot, hogy a Spárta-barát oligarchát telepítse és tartsa fenn Athénban.

4. A Harminc Tirannus 8 hónapos uralkodásuk alatt az athéni lakosság 5%-át kivégezte. Nem csak ezt tették, hanem elkobozták a polgárok vagyonát is. Száműzték azokat is, akik támogatták a demokráciát.

5. Kr. e. 403-ban a demokrácia száműzött híveinek felkelése végül megdöntötte a Harminc Tirannust, és Platón nagybátyját, Kritiaszt megölték a kezdeti lázadás során.

6. Szókratész Apológiája című egyik könyvében azt írja, hogy Szókratészt (négy másik emberrel együtt) a Harminc Tirannosz arra kérte, hogy fogjanak el és mutassanak be kivégzésre egy Szalamiszi León nevű személyt.

7. Szókratész nem követte a parancsot, és nem is figyelmeztette Szalamiszi Leónt. Mivel Szókratész nem engedelmeskedett a közvetlen parancsnak, a kivégzés veszélye fenyegette. A harminc zsarnokot azonban nem sokkal később megdöntötték, és Szókratész megmenekült.”

Platón Tények: Szerinte Atlantisz valóságos volt

8. Egyesek szerint Atlantisz elveszett városa valóságos hely volt. Ez a hit nem új keletű! Platón is erősen hitt ebben.

9. Szerinte a hely valóban létezett mintegy 8000 évvel az ő születése előtt.

10. Még azt is feltételezte, hogy Atlantisz a Gibraltári-szoros közelében helyezkedett el.

11. Még azt is hitte, hogy a város egyetlen nap alatt elveszett! Három természeti erő – eső, árvíz és földrengés – volt felelős a város elvesztéséért.

Platón tényei: A Föld a középpont

12. Ellentétben az indiai csillagász, tudós és matematikus Arjabhata, aki úgy gondolta, hogy a Nap, a Hold és az összes csillag a Föld körül forog.

13. Igen, ő azt tételezte fel, hogy a Föld a világegyetem középpontja. Abban azonban igaza volt, hogy a Föld kerek.

Platón tényei: Ő a 10. leghíresebb ember

14. Akár hiszed, akár nem, ő a 10. leghíresebb ember, aki a Földön él vagy valaha élt. Még 1999-ben összesen 2894 könyvet találtak róla.

15. Mindezeket a könyveket csak a Kongresszusi Könyvtárban találták meg. Talán senki sem tudja, hogy a világ többi részén hányat találnak még.

Plató tényei: Tizenéves korában bimbózó drámaíró volt

16. Arra gondolt, hogy politikusi pályára lép, de végül a filozófiát választotta. Ez közismert tény. Tudtad azonban, hogy tizenéves korában tragédiákat írt?

17. Amikor 19 éves korában találkozott Szókratésszel, olyan hatással volt rá Szókratész, hogy felhagyott a tragédiák írásával. Egyesek még azt is mondják, hogy minden kéziratát elégette. Na, ez aztán a tragédia!

Platón tényei:

18. Talán nehéz elhinni, de nagyon is érdekelte a szerelem. Ő, elég gyakran írt a szerelemről!

19. Akarod tudni, hogy mit írt? Azt írta, hogy két szerelmes soha nem lehet teljesen egész, amíg nem találnak egymásra. Addig hiányos felék maradnak.

20. A szerelemnek ez az általa felfogott eszméje végül platóni szerelem néven vált ismertté.

Platón tényei: Megpróbálta még a szerelem rejtélyét is megfejteni

21. Platón a “Symposion” című könyvében részletesen írt a szerelemről. Valójában a Szimpózium a mai napig a legrégebbi ismert könyv, amely megpróbálja megfejteni a szerelem rejtélyeit.

Platón Tények: Poseidon fia

22. Egyesek azt állítják, hogy valójában Poszeidón leszármazottja. Igen, igen, Poszeidón – a tenger istene. Ennek a bizonyos ténynek a hitelessége azonban eléggé megkérdőjelezhető.

Platón Tények: Senki sem találta meg a maradványait

23. Azt mondják, hogy amikor meghalt, a testét valahol az iskolájában – az Akadémián – temették el.

24. Sajnos, egyetlen régésznek sem sikerült megtalálnia a maradványait.

Plató Tények: Művei kiállták az idők próbáját

25. Platón több ezer évvel ezelőtt élt. Az ő idejében nem ő volt az egyetlen filozófus. Sokan mások is voltak. Más filozófusok művei azonban egyszerűen eltűntek a semmibe.

26. Egyedül Platón művei állták ki az idők próbáját. A legtöbb munkája évezredeken keresztül fennmaradt.

Platón tényei: Elment tanítani egy királyt

27. Platónt áthívták Szirakúszába (ma Szicília), hogy tanítsa az új királyt, akit II. Dionüsziosznak hívtak.

28. Dion, II. Dionüsziosz nagybátyja erősen hitt abban, hogy egy napon II. Dionüsziosz igazán nagy király lesz, és ebben Platónnak meghatározó szerepe lehet.

29. Platón azt a feladatot kapta, hogy a fiatal királyt filozófus királlyá formálja. Sajnos nem mindenki tudott okos lenni. Dionüszioszt nem találta ígéretes tanítványnak.

Platón tényei: Platón házi őrizetben

30. Dionüszioszban azonban kialakult egy olyan elképzelés, hogy nagybátyja, Dion részt vett egy összeesküvésben ellene.

31. Azt is hitte, hogy Dion és Platón is részt vesz az összeesküvésben.

32. E feltevés miatt Dionüsziosz házi őrizetbe helyezte Platónt, és egyúttal száműzte nagybátyját, Diont is.

Platón tényei: Az Akadémia nem hasonlított a mai intézményekhez

33. Mindenkit szívesen láttak az Akadémián, aki hajlandó volt tanulni.

34. Az Akadémián nem volt tandíj.

35. Az ottani tanulásért nem kellett fizetni. A diákok szülei által felajánlott ajándékok és adományok segítették az intézmény működését.

36. Bár nem volt szigorú követelmény, az Akadémia diákjait aktívan ösztönözték a cölibátus megtartására.

37. A diákokat arra is ösztönözték, hogy nagyon egyszerű életet éljenek.

38. Az Akadémia diákjainak szokásos tartózkodási ideje mindössze 4 év volt.

39. Volt olyan diák, aki 20 évig maradt ott. Ki tudod találni a nevét? Ő nem volt más, mint Arisztotelész – Platón leghíresebb tanítványa.

Platón tényei: Néhány híres dialógus, amit írt

40. Korábban már említettük, hogy dialógusokat írt. Néhány híres dialógusai közé tartozott a Lysis, a Laches és a Charmides.

41. A Lysis a barátságról szólt.

42. A Lakhész a bátorságról szólt.

43. Charmidész a józan észről beszélt.

Platón tényei: A reinkarnáció és a halhatatlan lelkek

44. Platón azzal a gondolattal állt elő, hogy amikor meghalunk, az nem a vég. Azt posztulálta, hogy ha az ember meghal, akkor reinkarnálódik, és halhatatlan lélekkel rendelkezik.

45. Feltételezte, hogy azok a lelkek, akik emberi életük során jók voltak, és tele voltak tudással, végül a világegyetem egy magasabb szintjére jutnak.

46. Szerinte nemcsak az embereknek volt lelke, hanem a csillagképeknek is.

Platón tényei: Egy birkózó

47. Elhiszitek, ha azt mondjuk, hogy ő is birkózó volt! Igen, birkózó volt, és ezt mondják a történészek is. Azonban csak akkor birkózott, amikor még fiatalkorában. Később abbahagyta.

Platón tényei: A köztársaság

48. Platón egyik legszebb műve a “Köztársaság”. A mű számos olyan tényezővel foglalkozik, mint a bátorság, az igazságosság, a kormányzás, az erény és a bölcsesség.

Platón Tények: A Phaidó

49. Még egy másik nagyszerű műve a Phaidón. A könyv Szókratész (Platón tanítója) megpróbáltatásairól szól a per során. Szókratészt több bűncselekménnyel is megvádolták.

50. E vádak közül a legfontosabb az volt, hogy megrontotta a görög fiatalok elméjét.

51. Szókratésznek a kivégzés során bürökmérget kellett innia.

52. Szókratész tárgyalásán és kivégzésén fizikailag nem volt jelen, de a megpróbáltatásokról a Phaidóban írt.

Platón tényei: Az apológia

53. Ő írta a Szókratész apológiáját is. Ez egy szókratészi párbeszéd, amely azt az önvédelmet mutatja be, amelyet Szókratész előadott, miután megvádolták azzal, hogy megrontotta az ifjúságot, valamint hogy nem hisz azokban az istenekben, amelyekben az ország többi része hitt.

Platón Tények: Püthagorasz hatása

54. Híres tanítványa, Arisztotelész azt állította, hogy filozófiájára nagy hatással voltak Püthagorasz követőinek (általában püthagoreusokként ismertek) tanításai.

Platón Tények: A matematika tanára volt

55. A matematikát (talán) a cirenei Theodorosztól tanulta. Bár Platón maga nem volt matematikus, a matematika értő tanítójának tartották.

Leave a comment

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.