A 3-metil-metkatinon (3-MMC vagy metafedron) a mefedron betiltása után világszerte az egyik legnépszerűbb szabadidős droggá vált, és a közelmúltban több mérgezésért és halálesetért is felelősnek tartották. E tanulmány célja a 3-MMC hepatotoxicitásának felmérése volt. Ebből a célból Wistar patkány hepatocitákat izoláltunk kollagenázos perfúzióval, tenyésztettük őket, és 24 órán keresztül 31 nM és 10 mM közötti 3-MMC koncentrációtartományban exponáltuk őket. Értékeltük a citokróm P450 (CYP) inhibitorok 3-MMC hepatotoxicitásra gyakorolt moduláló hatását. A 3-MMC által kiváltott toxicitás a lizoszómában alacsonyabb koncentrációban volt érzékelhető (NOEC 312,5 µM), mint a mitokondriumokban (NOEC 379,5 µM) és a citoplazmatikus membránban (NOEC 1,04 mM). A CYP2D6 és a CYP2E1 gátlása csökkentette a 3-MMC citotoxicitását, azonban a CYP2E1 gátlása esetében ez a hatás csak 1,3 mM koncentrációig volt megfigyelhető. Az intracelluláris reaktív speciesek jelentős koncentrációfüggő növekedését figyelték meg 10 μM 3-MMC-től kezdődően; az antioxidáns glutation védekezőképesség koncentrációfüggő csökkenését is megfigyelték. 10 μM-nál a kaszpáz-3, kaszpáz-8 és kaszpáz-9 aktivitás jelentősen megemelkedett, ami alátámasztja mind az intrinzikus, mind az extrinsic apoptózis útvonal aktiválódását. A nukleáris morfológia és a citoplazmás savas vakuolumok képződése 10 μM-nál magasabb koncentrációknál a nekrózis és az autofágia előfordulására utal. A mitokondriális membránpotenciálban nem észleltünk jelentős változásokat, de az intracelluláris ATP jelentősen csökkent 100 μM-nál. Adataink a metabolizmus szerepére utalnak a 3-MMC hepatotoxicitásában, amelyet a jelek szerint autofágikus és apoptotikus/necrotikus mechanizmusok egyaránt kiváltanak. Ez a munka az első megközelítés a 3-MMC toxikológiájának jobb megértéséhez.

Leave a comment

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.