*Tijdstippen zijn kritisch, Het kan nuttig zijn een horloge met secondewijzer te hebben of een mobiele telefoon met stopwatchfunctie te gebruiken om de procedure uit te voeren

Leren van de vrijgegeven positie van het gaspedaal
BESCHRIJVING
Het leren van de vrijgegeven positie van het gaspedaal is een procedure om de volledig vrijgegeven positie van het gaspedaal te leren door het uitgangssignaal van de sensor voor de positie van het gaspedaal te controleren. Dit moet telkens worden uitgevoerd als de kabelboomconnector van de gaspedaalpositiesensor of de ECM wordt losgekoppeld.

WERKPROCEDURE
1. Zorg ervoor dat het gaspedaal volledig wordt losgelaten.
2. Zet het contact AAN en wacht ten minste 2 seconden.
3. Zet het contact UIT en wacht ten minste 10 seconden.
4. Zet het contact AAN en wacht ten minste 2 seconden.
5.
5. Zet de contactschakelaar UIT en wacht ten minste 10 seconden.

Het leren van de gesloten positie van de gasklep
BESCHRIJVING
Het leren van de gesloten positie van de gasklep is een bewerking om de volledig gesloten positie van de gasklep te leren door het uitgangssignaal van de gaskleppositiesensor te bewaken. Deze handeling moet telkens worden uitgevoerd als de kabelboomconnector van de elektrische gasklepbedieningsactuator of de ECM wordt losgekoppeld.

HANDLEIDINGSPROCEDURE
1. Zorg ervoor dat het gaspedaal volledig wordt losgelaten.
2. Zet de contactschakelaar AAN.
3. Zet de contactschakelaar UIT en wacht ten minste 10 seconden.
Vergewis u ervan dat de gasklep tijdens deze 10 seconden beweegt door het werkingsgeluid te bevestigen.

Leren van het stationaire luchtvolume
Beschrijving
Leren van het stationaire luchtvolume is een bewerking om het stationaire luchtvolume te leren dat elke motor binnen het specifieke bereik houdt. De procedure moet onder de volgende omstandigheden worden uitgevoerd:
Elke keer dat de elektrische gasklepbedieningsactuator of de ECM wordt vervangen.
Het stationaire toerental of het ontstekingstijdstip is buiten de specificatie.
VOORBEREIDING
Voordat u het inleren van het stationaire luchtvolume uitvoert, moet u controleren of aan alle volgende voorwaarden is voldaan.
Het inleren wordt geannuleerd als een van de volgende voorwaarden ook maar even niet aanwezig is.
Batterijspanning: Meer dan 12,9V (bij stationair toerental)
De temperatuur van de motorkoelvloeistof: 70 – 100°C (158 – 212°F)
Parkeer/neutraal-stand (PNP) schakelaar: ON
Schakelaar elektrische belasting: UIT
(Airconditioner, koplamp, achterruitontwaseming)
Bij voertuigen met daglichtsystemen zal, als de parkeerrem wordt aangetrokken voordat de motor wordt gestart, de koplamp niet gaan branden.
Het stuur: Neutraal (Rechtuit-stand)
Voertuigsnelheid: Gestopt
Transmissie: Opgewarmd
Voor A/T-modellen met CONSULT-II rijdt u met het voertuig totdat “ATF TEMP SE 1” in de modus “DATA MONITOR” van het “A/T”-systeem minder dan 0,9 V aangeeft.
Voor A/T-modellen zonder CONSULT-II en M/T-modellen rijdt u 10 minuten met het voertuig.

OPERATIEPROCEDURE

NOTE:
Het is beter om de tijd nauwkeurig te tellen met een klok.
Het is onmogelijk om de diagnosemodus te schakelen wanneer een gaspedaalpositiesensorcircuit
een storing heeft.
1. Voer EC-77, “Leren van de positie van het gaspedaal losgelaten” uit.
2. Voer EC-77, “Leren van de positie van de gasklep gesloten” uit.
3. Start de motor en warm deze op tot de normale bedrijfstemperatuur.
4. Controleer of alle onderdelen die onder het onderwerp VOORBEREIDING (eerder genoemd) staan vermeld, in goede orde zijn.
5. Zet het contact UIT en wacht minstens 10 seconden.
6. Bevestig dat het gaspedaal volledig wordt losgelaten, zet het contact AAN en wacht 3 seconden.
7. Herhaal de volgende procedure snel vijf keer binnen 5 seconden.
a. Druk het gaspedaal volledig in.
b. Laat het gaspedaal volledig los.
8. Wacht 7 seconden, druk het gaspedaal volledig in en houd het ongeveer 20 seconden vast totdat het lampje stopt met
knipperen en aangaat.
9. Laat het gaspedaal volledig los binnen 3 seconden nadat het MIL AAN is gegaan.
10. Start de motor en laat hem stationair draaien.
11. Wacht 20 seconden.

-leer stationair
12. Laat de motor twee of drie keer op toeren komen en controleer of het stationaire toerental en het ontstekingstijdstip binnen de
specificaties liggen.

stationair toerental
13. Als het stationaire toerental en het ontstekingstijdstip niet binnen de specificaties
vallen, zal het leren van het stationaire luchtvolume niet met succes worden
uitgevoerd. Zoek in dat geval de oorzaak op aan de hand van de DIAGNOSTISCHE PROCEDURE
hieronder.
DIAGNOSTISCHE PROCEDURE
Als het inleren van het stationaire luchtvolume niet met succes kan worden uitgevoerd, gaat u als volgt te werk:
1. Controleer of de gasklep volledig gesloten is.
2. Controleer of de PCV-klep goed werkt.
3. Controleer of er geen luchtlekkage is na de gasklep.
4. Als de drie bovenstaande punten in orde zijn, zijn de onderdelen van de motor en hun installatie niet in orde
. Controleer en elimineer de oorzaak van het incident.
Het is nuttig om EC-132, “TROUBLE DIAGNOSIS – SPECIFICATIE WAARDE” uit te voeren.
5. Als een van de volgende omstandigheden zich voordoet nadat de motor is gestart, elimineert u de oorzaak van het
incident en voert u de stationaire-luchtvolumebepaling helemaal opnieuw uit:
De motor slaat af.
Foutief stationair

Krijgt u het stationair toerental nog steeds niet binnen de specificatie?

Er zit een bug in de ECU van de 350Z met de VQ35HR motor – als de gaskleppen worden bewogen, schoongemaakt of verstoord terwijl de accu en/of de ECU zijn aangesloten, kan dit het geheugen van de ECU beschadigen. Dit resulteert in een hoog stationair 1500-1800 rpm dat niet kan worden opgelost met de relean procedure hierboven. Klik hier voor meer info

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.