Wij zetten ons in om elke klant elke dag van aardgas te voorzien, door het beheer van een zeer uitgebreid gasdistributienetwerk van meer dan 200.000 km leidingen die door meer dan 9.000 steden, gemeenten en dorpen lopen. De veiligheid van het netwerk is de hoeksteen van onze activiteit: terwijl we de kwaliteit van de aardgasbevoorrading verzekeren en het milieu beschermen, is onze belangrijkste prioriteit het garanderen van de veiligheid van mensen en goederen. Om dit doel te bereiken, bewaken wij het aardgasnet op elk moment. In de loop der jaren hebben wij een industriële strategie ontwikkeld, gebaseerd op een aanhoudend investeringsniveau en een rigoureus programma van toezicht en onderhoud.

Het aardgasdistributienet omvat alle leidingen, kleppen, meters, kranen en andere technische activa die aardgas leveren aan huishoudens en bedrijven. In Frankrijk is het distributienet meer dan 200.000 km lang (het equivalent van 5 keer de omtrek van de aarde). GRDF is verantwoordelijk voor de aanleg, de exploitatie en de ontwikkeling van deze gasinfrastructuur en moet ervoor zorgen dat deze economisch en industrieel goed functioneert. Dit vereist een niet aflatende aandacht voor het waarborgen van veiligheid en beveiliging in alle fasen van installatie en exploitatie.

Gecertifieerde netwerkprestaties

Onze zeer innovatieve aardgasinfrastructuur is ontworpen in volledige overeenstemming met de regelgeving. De ligging van leidingen en afsluiters is strikt gereglementeerd en wordt tijdens de bouw gecontroleerd, evenals de toestand van alle elementen op permanente basis.
Ons beheersysteem is ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (milieu) gecertificeerd voor al onze aardgasdistributieactiviteiten in Frankrijk: een solide bewijs van de kwaliteit van ons handelen en onze wil om voortdurend te verbeteren.

Op het gebied van ontwerp- en bouwwerkzaamheden hebben wij ons industrieel beleid gebaseerd op drie belangrijke principes:

  • rigoureuze controles op de technische kwaliteit en de naleving van de regelgeving van alle nieuwe werken,
  • wederzijdse verbintenissen van kwaliteit en prestaties met onderaannemers,
  • ontwikkeling van innovatieve technologieën.

Versterkte controle

Elk jaar voert de GRDF inspecties uit op ongeveer 70.000 km leidingen. Deze taak wordt uitgevoerd door teams die gebruik maken van voertuigen voor toezicht op het netwerk (NMV), die elk potentieel lek in ondergrondse leidingen opsporen en lokaliseren. Daarnaast worden dagelijks preventieve acties te voet uitgevoerd door technici van de GRDF, met behulp van een draagbaar apparaat dat is aangesloten op een zuigbuis. Naast de dagelijkse controle van het netwerk worden systematische controles uitgevoerd na elke gebeurtenis die mogelijk verslechteringen kan veroorzaken.

GRDF’s geo-positioneringssysteem maakt het mogelijk om alle netwerken en verbindingen in heel Frankrijk nauwkeurig te lokaliseren. Het bedrijf investeert fors om alle nieuwe aardgasinstallaties digitaal in kaart te brengen en de betrouwbaarheid van het bestaande karteringssysteem te verbeteren. 300 cartografen van GRDF werken dagelijks de stand van zaken van het netwerk bij.

Nauwe samenwerking met aannemers en netwerkbeheerders

Ook het voorkomen van schade aan het aardgasnet door lokale bouwwerkzaamheden is essentieel. Wij gebruiken alle beschikbare middelen om onze veiligheidsinspanningen te coördineren met die van alle betrokken partijen (aannemers, openbare werken en netbeheerders). Centraal in deze aanpak staan opleidingsprogramma’s en gemeenschappelijke afspraken om niet alleen de veiligheid van werknemers en omwonenden, maar ook van eigendommen te verbeteren.

De veiligheid van het netwerk staat centraal in onze bedrijfsstrategie GRDF investeert elke dag 1 miljoen euro in de veiligheid van het aardgasnetwerk. Deze prioritaire uitgavenpost is gericht op:

  • modernisering van het netwerk (50%),
  • levering van onderhouds- en reparatiediensten aan onze klanten (25%),
  • toezicht op het netwerk en opleiding van vakmensen in hun gespecialiseerde vakgebieden (25%).

Een modern en innovatief netwerk

GRDF integreert steeds meer technologieën voor een groener, veiliger en concurrerender energiesysteem. GRDF heeft tussen 2016 en 2019 43 miljoen euro geïnvesteerd in projecten voor Onderzoek & Ontwikkeling (R&D). In de periode 2020-2023 zijn we van plan ons R&D-budget te verhogen tot ongeveer 63 miljoen euro.

Onze R&D-programma’s zijn gericht op onderwerpen die strategisch zijn voor onze ontwikkeling. Onze onderzoeksoriëntaties zijn:

  • slimme gasnetten,

  • hernieuwbare gassen,

  • veiligheid van het net en operationele uitmuntendheid,

  • flexibiliteit en veiligheid van de installaties van klanten.

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.