Omdat de ongelovige zou kunnen denken dat wetenschap en religie niet in harmonie naast elkaar kunnen bestaan, zou hij de volgende opmerkelijke gezamenlijke inspanning moeten lezen. Het volgende verscheen in Applied Optics, 11, A14 (1972) en werd geciteerd in A Random Walk in Science, Institute of Physics (1973).

De temperatuur van de hemel kan vrij nauwkeurig worden berekend uit de beschikbare gegevens. Onze autoriteit is de Bijbel. Jesaja 30:26 luidt: Bovendien zal het licht van de Maan zijn als het licht van de Zon en het licht van de Zon zal zevenvoudig zijn, als het licht van zeven dagen… De Hemel ontvangt dus van de Maan evenveel straling als wij van de Zon en bovendien zeven maal zeven (negenenveertig) maal zoveel als de Aarde van de Zon, oftewel vijftig maal in totaal. Het licht dat wij van de Maan ontvangen is een tienduizendste van het licht dat wij van de Zon ontvangen, dus dat kunnen wij negeren.

Met deze gegevens kunnen wij de temperatuur van de Hemel berekenen. De straling die op de Hemel valt, zal haar verhitten tot het punt waar de warmte die door straling verloren gaat, precies gelijk is aan de warmte die door straling wordt ontvangen. Met andere woorden, de Hemel verliest vijftig keer zoveel als de Aarde door straling. Met behulp van de vierde machtswet van Stefan-Boltzmann voor straling (H/E)4 = 50, waarbij E de absolute temperatuur van de Aarde is (287 K.) Dit geeft H als 763 K (490 ºC.)

De exacte temperatuur van de Hel kan niet worden berekend, maar moet lager zijn dan 444,6 ºC, de temperatuur waarbij pekelsteen (d.w.z. zwavel) verandert van een vloeistof in een gas. Openbaring 21:8 luidt: Maar de vreesachtigen en ongelovigen … zullen hun deel hebben in de poel die brandt van vuur en zwavel. Een meer van gesmolten zwavel betekent dat de temperatuur lager moet zijn dan het kookpunt, dat 444,6 ºC is. (Boven dit punt zou het een damp zijn, geen meer.)

We hebben, dan, de temperatuur van de Hemel, 490 ºC. De temperatuur van de Hel, minder dan 444,6 ºC. Daarom is de Hemel heter dan de Hel.

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.