Wist u dat er meer leven onder de oppervlakte van de bodem is dan erboven? In één eetlepel grond zitten alleen al 50 miljard microben. Hoewel onzichtbaar voor het blote oog, zijn micro-organismen van essentieel belang voor een gezonde bodem, omdat ze de structuur (of bodemgrond) en de vruchtbaarheid beïnvloeden.

Wat zijn micro-organismen?

Micro-organismen zijn microscopische organismen die in elk deel van de biosfeer leven, ook op de oceaanbodem en hoog in de atmosfeer. Het kunnen zowel eencellige als meercellige organismen zijn en ze omvatten alle bacteriën, archaea, protozoa op de planeet plus vele soorten schimmels en algen.

Stel je een kneepje grond voor dat niet meer weegt dan een paperclip. Die grond bevat:

Waarom zijn micro-organismen belangrijk?

Micro-organismen spelen een sleutelrol bij de afbraak (de afbraak van organisch materiaal) en de kringloop van voedingsstoffen en water naar onze planten en gewassen. Afgebroken organisch materiaal voorziet micro-organismen van energie voor hun groei en levert koolstof voor de vorming van nieuwe cellen. Wanneer micro-organismen organisch materiaal helpen afbreken, geven zij essentiële voedingsstoffen en kooldioxide af aan de bodem, leggen zij stikstof vast en helpen zij voedingsstoffen om te zetten in minerale vormen die planten kunnen gebruiken via een proces dat mineralisatie wordt genoemd. Bovendien beluchten deze micro-organismen de bodem, waardoor de drainage en de bodemstructuur worden verbeterd.

Door de rol die micro-organismen in het milieu spelen, is de “levende bodem” een van de waardevolste ecosystemen op aarde, die helpt het klimaat te reguleren, droogtes en overstromingen te beperken en water te filteren.

Hoe stimuleer je nuttige micro-organismen in je tuin

Micro-organismen in de bodem hebben hetzelfde nodig als wij om goed te gedijen: voedsel, water en zuurstof. Tuiniers kunnen nuttige micro-organismen op verschillende manieren stimuleren om de vruchtbaarheid en structuur van hun grond te verbeteren:

  • Voeg compost toe aan uw tuin. Omdat koolstof de belangrijkste energiebron is voor micro-organismen, hebben ze veel organisch materiaal nodig om goed te gedijen. Door compost aan uw tuin toe te voegen, zorgt u ervoor dat ze een constante aanvoer van organisch materiaal hebben. Lees onze tip over hoe u compost kunt maken.
  • Plant dekkingsgewassen. Bodembedekkers zorgen voor voedsel voor de levende bodem. Lees onze tips over dekgewassen om te leren hoe u de juiste dekgewassen voor uw tuin kiest.
  • Houd uw grond goed bewaterd. Microben gedijen in gematigde temperaturen en vochtige bodems. Als grond kaal en droog wordt gelaten, kunnen hoge temperaturen micro-organismen doden.
  • Vermijd fysieke verstoringen. Elke keer dat de bodem wordt verstoord door bijvoorbeeld grondbewerking of verdichting, verstoort dit de structuur van de bodem en de gewoonte van de micro-organismen die erin leven.
  • Mulch uw bedden. Mulchen met organisch materiaal zoals bladeren of dennennaalden helpt om vocht in de bodem vast te houden en voegt tegelijkertijd organisch materiaal terug in de bodem.
  • Vermijd bestrijdingsmiddelen. Chemische pesticiden, herbiciden, fungiciden en meststoffen kunnen hele populaties micro-organismen in onze bodem verwoesten. Kies in plaats daarvan voor organische meststoffen, zoals compost en mest, die in de loop van de tijd voedingsstoffen aan de bodem afgeven en geen residuen op lange termijn achterlaten zoals veel chemische meststoffen.

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.